Dé Máirt, Eanáir 04, 2011

M2011.01.01

Cheap mé go raibh an físeán nua seo spéisiúil ina mhíniú ar an chaoi a n-athraíonn an aeráid go nádúrtha thar tréimhse an-fhada .i. na milliúin bhliain.
Agus an chaoi go bhfuil gníomhachtaí an chine dhaonna ag cruthú an t-athrú sin níos sciobtha.

Seo a leanas tras-scríbhinn de chuid de nach bhfuil focal ar focal:

"An ráta dé-ocsaíd charbóin a chuireann foinsí nádúrtha de CO2 .i. bolcáin, isteach san atmaisféar is ea 0.0001ppm (páirt per milliún) de CO2 in aghaidh na bliana.
Thar milliún bliain sin 100ppm de CO2, agus sin athrú ollmhór a chruthaíonn athruithe aeráide.
Ach má bhreathnaítear an ráta a bhfuil daoine ag athrú CO2 san atmaisféar; tá muid á athrú ag 2ppm de CO2 in aghaidh na bliana.
Tá muid ag athrú cúrsaí 10,000 uair níos tapúla ná an córas nádúrtha.
Anois socraíonn an cine daonna cén aeráid a bheas againn amach anseo, ní an córas nádúrtha."

Ar ndóigh is cuma faoi na huimhreacha siúd más duine thú nach gcreideann san iarmhairt cheaptha teasa! Táid ann.

2 comments:

Dennis King said...

Bhí sé sin an-úsáideach. Tá tuiscint níos fearr agam anois ar stair CO2 san aer, sa mhuir, agus san aeráid.

Go raibh maith agat!

Dubhaltach said...

Tá lucht fuarú ar bís leis an aimsir geimhriúil atá againn na laethanta seo.
"Cá bhfuil an téamh?" a deirtear!
Is cuma leo gurb é seo an bliain is teo ar na taifid ariamh. Agus nach bhfuil teocht chomh hard sin feicthe san Artach roimhe.
Tá an t-ardbhrú neamhghnách suite ar an Artach ag brú an t-aer fuar amach as, sin an fáth a bhfuil geimhreadh níos geimhriúla againn.
Níl an domhan go léir ag fuarú. A mhalairt ar fad.

Deirtear linn, ag eolaithe aeráide a bhfuil an saineolas acu, agus a bhreathnaíonn ar chúrsaí mar seo, go bhfuil an t-ardbhrú ar an Artach ag tarlú de bharr athruithe móra suntasacha sa mhuiroighear le cúpla maith bliain anuas.