Dé Céadaoin, Meitheamh 23, 2010

M2010.06.17

Is é "slándáil an tsoláthair fuinnimh" agus "athrú aeráide" na focail is mó a bheas i mbéal mhuintir an domhain i gceann 40 bliain, nó níos lú. I ndáiríre ba chóir go mbeadh sé i mbéal gach mac máthar ar domhan cheana.
Tá pleananna ag gach tír ar domhan ina leith i ngeall ar eagla roimh chostas ola is gáis agus cé chomh daingean is atá na foinsí fuinnimh etc.
Tá "Plean Gníomhaíochta an AE um Shlándáil agus Dhlúthpháirtíocht Fuinnimh" ag an Aontas Feidearálach s'againne maidir leis an slándáil fuinnimh cuid de. Agus tá "Fóram na Mórgheilleagar ar Shlándáil Fuinnimh agus ar Athrú Aeráide" ag na Stáit Aontaithe faoin dá ghné.
Thug an tSín $20 billiún do Veiniséala mar infheistíocht ina dtaiscéalaíocht ola a chinntíonn a soláthar fuinnimh go ceann 30 bliain.
(Samhlaigh ar feadh soicind cad a d'fhéadfaimis a dhéanamh le hinfheistíocht de €22 Billiún mar sin? An méid airgid s'againne atá imithe amú ar Anglo go dtí seo!)
Don AE ciallaíonn "slándáil fuinnimh" fuinneamh slán gan a bheith spléach ar na Rúisigh. Do SAM is éard atá i gceist ná fuinneamh atá slán óna spleáchas ar "fhoinsí sceimhlitheoireachta"!(Nílim ag magadh faoi sin, b'shin an sórt cacamais a deireann a bpolaiteoirí maidir le tíortha sa Mheánoirthear a bhfuil siadsan ag déanamh coilíniú orthu le haghaidh a n-acmhainní fuinnimh. Ní aineolas go polaiteoir poblachtánach SAM!)

In Éirinn táthar ag súil go mbeidh Eirgrid in ann an eangach leictreach a fheabhsú agus a mhéadú faoi dhó timpeall na tíre. Tá siad ag déanamh na bhfeabhsúcháin seo leis an infheistíocht de €4 Billiún ionas (Samhlaigh ar feadh soicind cad a d'fhéadfaimis a dhéanamh le hinfheistíocht de €22 Billiún, an méid airgid imithe amú ar Anglo go dtí seo!?) go mbeidh muid ceangailte le heangach na Ríochta Aontaithe le haghaidh slándála agus go bhféadfaimis fuinneamh ár n-acmhainní nádúrtha san iarthar a úsáid .i. cumhacht na dtonn, na gaoithe.
Tá an comhlacht Éireannach Tonn Energy (Gaeilge) i rás le comhlachtaí eile san AE chun cumhacht na dtonn a úsáid go héifeachtach. Tá dul chun cinn nach beag i ndán dúinn más féidir leo an infheistíocht a chinntiú. Níl aon amhras faoi, déanfaidh siad é, agus le heangach nua leictreach ó Eirgrid timpeall na tíre beidh 40% agus níos mó dár gcuid fuinnimh ag teacht as foinsí in-athnuaite Éireannacha roimh 2020.

Ar ndóigh tá comhlachtaí eile ann nach bhfuil an saineolas faoi fhoinsí in-athnuaite acu, tuigeann na comhlachtaí seo gual agus gás agus ola. Agus mar gheall ar an bhuairt chéanna faoi shlándáil an tsoláthair fuinnimh tá borradh nua faoi ghás nádúrtha, intíre! Nó gás scealla (wiki Béarla) a bheith níos cruinne.
Tá brabús nua le saothrú ag na caipitlithe!
"As the EU’s main source of gas starts running out, the prospect of an interim energy solution that bridges the gap between the high-carbon oil and gas of yesterday and the renewable carbon-free energy of tomorrow could be here now: shale gas."
Má bhreathnaíonn tú ar an nasc thuas feicfidh tú go leanann an t-alt sin ar aghaidh ag moladh an gháis nua seo, ag caint faoi réabhlóid san Eoraip dá bharr agus ag maíomh go bhfuil taiscéalaíocht gáis athruithe ó bhun go barr buíochas le teicneolaíocht nua darbh ainm "briseadh hiodrálach" (nó hydraulic fracturing/ ‘fracking’ mar a déarfadh fear na Gaeltachta).

Seo an todhchaí gheal! Nach ea?
Ní hea.
Ach is cinnte gurb é seo ár dtodhchaí toisc go bhfuil brabús le saothrú ag an chaipitlí as réabadh beagnach gach tír san Eoraip!

Féach an réamhamharc thíos ó scannán darbh ainm "Gasland" a thaispeánann conas atá "réabhlóid an gháis shealla" ag dul ar aghaidh sna Stáit!Tá súil agam go mbeidh sé le feiceáil ar theilifís sa taobh seo den Atlantach roimh i bhfad, ach gan an guthú cheezy le cúnamh Dé!

No comments: