Dé Céadaoin, Feabhra 24, 2010

M2010.02.18

Is annamh nach n-aontaím le Dáithí Mac Uilliam i gcúrsaí eacnamaíochta, maidir le NAMA de ach go háirithe. Is annamh, leis, a gheofá duine ag taispeáint tuairimí chomh láidir in aghaidh lucht gaimbín i nuachtán gaimbín, an Indo sa chás seo.

Inniu ina alt tá sé ag moladh gur chóir dúinn "stop" a scairteadh i leith NAMA de.
Tagaim leis, go huile is go hiomlán, mar tá a fhios ag éinne a léigh an blag seo le bliain anuas.
Is dóigh go mothaíonn sé na mothúcháin chéanna is a mhothaím féin .i. Cá bhfuil an fhearg i measc na nÉireannach chun an rud uafásach seo a stopadh? Cá bhfuil na mothúcháin faoin Ghoid Mhór seo a cheanglóidh pobal na hÉireann le fiacha na mbanc go ceann na nglúinte?
Cén fáth an neamh-aicsin agus an phatuaire chun an rialtas seo a shárú, óir, faoi láthair, is é sin an t-aon bhealach oscailte dúinn deireadh a chur le plean na Gada Móire.

Is fiú an t-alt thuas a léamh. Ach tá an méid seo a leanas scríofa aige ann:
The problem for us in Ireland is that the people who are drafting our laws locking us to the banks do not understand this, because they are not capitalists; they are legalistic functionaries, civil servants and bankers trying to hold on to their jobs. In short, they are consummate insiders with their interests vested in the old status quo who can’t see that the old status quo is the problem.
Ní thagaim leis ar chor ar bith. Déarfainn go bhfuil sé dall ar an bhfírinne mar geall ar a ghrá ar chaipitleachas, nó leagan bunúsach de nach bhfuil ann, nach raibh ann agus nach mbeidh ann ar chor ar bith.
Mar a mhínigh Marx féin faoin gcóras caipitleachais; feidhmeoidh an stát caipitlíoch ar son leas lucht gaimbín .i. bourgeoisie, i gcónaí. Tá an méid seo á fheiceáil againn le NAMA agus le tosaíochtaí Fhianna Fáil go léir le linn na géarchéime seo.

Cosnóidh an stát caipitlíoch saibhreas agus maoin phríobháideach lucht gaimbín go brách, is cuma cén costas don phobal i gcoitinne atá ann.
Sa chás seo, mar a scríobh Mac Uilliam féin:
..permanently cheap land should be the aim in order to give us a comparative advantage. But permanently cheap land would impoverish the landlords and their financial backers — the very people who have got us into this mess and the very people NAMA is devised to rescue. So someone has to pay for the bailout.
Le NAMA tá an stát s'againne ag feidhmiú ar son leas na haicme ceannais/lucht gaimbín mar chosantóir dá saibhreas agus maoin phríobháideach.
Ná déan dearmad, is ionann lucht gaimbín agus an stát. Is ionann an stát agus lucht gaimbín.

Ní athróidh an gaol compordach mífholláin seo idir stát agus lucht gaimbín go deo, go dtí go mbeadh réabhlóid shóisialach ann.
Ach ní rud foréigneach an réabhlóid chéanna in ainneoin ciall áirithe na bhfocal.

Is éard atá i gceist le "réabhlóid shóisialach" ná tuiscint iomlán an phobail faoin gcóras caipitlíoch nach bhfeidhmíonn dá leas.

No comments: