Dé Luain, Samhain 23, 2009

M2009.11.15
Idir Schiff agus Celente n'fheadar cé acu an Nostradamus is fearr.
Agus is greannmhar an rud é go dtabharfadh duine "Nostradamus" orthu!
Más buan mo chuimhne rinne Nostradamus tuar faoi rudaí a chreid sé a tharlódh sa todhchaí bunaithe ar rud ar bith eile seachas a chumas mar dhraoi!

Níl an bheirt siúd luaite thuas ach ag amharc ar na figiúirí agus fíricí agus ag rá go neamhbhalbh cad a chiallaíonn siad, dar leo, bunaithe ar na fíricí siúd.
Níl aon duilleoga tae nó liathróid chriostail i gceist anseo.
Agus ní mór cuimhneamh, aon ní a deireann ceachtar acu ní heolas nua é sin do na boic mhóra a bhfuil muide ag teacht i mbannaí orthu.

Tá a fhios agam go mbaineann an dá fhíseán thuas le geilleagar na stát go díreach (agus polaitíocht na tíre sin leis, déan neamhaird de bhladar Schiff i ndiaidh 8 nóiméad), ach ní foláir cuimhneamh arís go mbeidh tionchar díreach ag a bhfuil á phlé acusan orainne anseo in Éirinn lenár ngeilleagar oscailte.
Tá muide ag brath níos mó ar cad a tharlaíonn thall i SAM ná thall sa Ghearmáin

Alt ó Nuacht24 3/11/09

Ní raibh nuachtán ar bith sa domhan, de réir mo chuardach féin, nár thosaigh leis an gceannteideal "Geilleagar Mheiriceá ag teacht as cúlú", nó comhathrú éigin den cheannteideal sin ar a laghad ag deireadh na seachtaine a d'imigh tharainn.
Bhisigh scaireanna timpeall an domhain ar an nuacht leis an bhfeabhas is fearr le fada i ngeilleagar SAM. Thall ansin léim scaireanna i gcomhlachtaí amhail Caterpillar agus American Express níos airde! Má tá biseach i ndán dúinn beidh gá le níos mó tógála tí agus creidmheasa arís, a chreid na hinfheisteoirí.
Ach cé chomh láidir is atá an feabhas seo de 3.5% in OTI na Stát Aontaithe i gC3?

Ina thráchtaireacht ar shuíomh idirlín Euro Pacific Capital (EPC)ag an deireadh seachtaine seo caite ní raibh drogall ar bith ar Peter Schiff, mar is dual dó, na fíricí loma a chuir os comhair eacnamaithe is tráchtairí eacnamaíochta maidir leis an bhfeabhas 3.5% sa tríú ceathrú.
Dóibh siúd nár chuala faoi Peter Schiff roimhe bheadh sé a dhóthain a rá gurbh eisean an fear a bhí ag tabhairt rabhadh láidir stuama faoin gcóras baincéireachta is airgeadais sna stáit agus sa domhain ó 2003 ar aghaidh. Beidh aithne ag Gael-Mheiriceánaigh air mar iarrthóir Poblachtach liobrálach don Seanad i gConnecticut le reáchtáil 2010. Cancrán i súile an rialtais thall ab ea é, fear duairc i súile an phobail le fada, leis, ach anois ós rud é gur fíoraíodh gach ní a thuar seo go heacnamaíoch tá fonn níos mó ar an bpobal éisteacht leis ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta.
Dúirt sé maidir leis an bhfás is nuaí a tharla de bharr idirghabháil airgeadais an rialtais: "le méadú fiach phoiblí agus phríobháideach, le leathnú rialtas, easnamh níos doimhne sa trádáil agus ísliú i rátaí coigiltí, chinntigh an idirghabháil seo go mbeadh ár ngeilleagar ar ais arís ar an gcosán neamhbhunaithe d'iasacht agus chaiteachas. Mar sin, chuir siad cosc ar an gcothromú atá ag teastáil d'fheabhas fadtéarmach. An bhféadfadh go mbeadh léiriú níos simplí de phian fhadtéarmach le haghaidh fheabhsú gearrthéarmach?"
Mar atá déanta go minic go dtí seo rinne sé comparáid idir an cúlú seo agus an Spealadh Mór, ag rá gur mhéadaigh OTI (na stáit) go bliantúil ar feadh 6 bhliana agus chrap sé ar feadh 4 bhliana le linn na deich mbliana den spealadh sin. Tar éis titim sna blianta tosaigh de na deich mbliana siúd, d'éirigh OTI dearfach i 1934 agus bhí 3 bhliana eile d'fhás dearfach láidir.
Agus cosúil leis an ngéarchéim seo lean an ráta dífhostaithe ag ardú, rud a chinntíonn nach mbeidh aon fhíor fhás in athuair aon am go luath.

Bhí feabhsú sna ceithre chomhartha eacnamaíochta a úsáideann an Biúró Náisiúnta um Thaighde Eacnamaíochta (NBER) thall le linn C2 agus C3 de 2009 a chuir orthu deireadh an chúlaithe a fhógairt. Ach tá moill ag teacht ar an bhfeabhsú seo le déanaí ag tógáil imní faoi chumas an fheabhsú. Maíonn Schiff go bhfuil an fás seo á thiomáint ag tógáil agus caiteachas thomhaltóirí atá spreagtha ag cláracha rialtas, mar shampla an scéim "airgead do sheanchairt" agus faoiseamh cánach do cheannaitheoirí tithe den chéad uair.
Dúirt Schiff: "Tháinig na huimhreacha láidir do thithe agus carranna ón mhanglam den cláracha spreagthaí: Rátaí úis ag seasamh cóngarach do náid, morgáistí atá ráthaithe ag an rialtas, ceannach urrúis morgáistí ag an gCúlchiste Feidearálach, faoiseamh cánach do cheannaitheoirí tithe, airgeadh do chuideachta airgeadais carranna agus 'airgead do sheanchairt' do cheannaitheoirí carranna"

Ní chuireann a leithéidí seo de chaiteachas aon mhaitheas réalaíoch eacnamaíochta leis an ngeilleagar. Schiff arís "Bhí ceapadh sa gheilleagar i 2008 toisc gur cheannaigh tomhaltóirí tithe agus carranna nach rabhadar in acmhainn íoc astu. Seo é an fáth go bhfuil institiúidí a thug iasachtaí .i. Fannie & Freddie agus GMAC bancbhriste anois. Ba chóir go mbeadh sé an-shoiléir nach bhfuil réiteach ár bhfadhbanna eacnamaíochta le fáil i méadú ar na hiarrachtaí seo. Tá sé cosúil le meisceoir ag tógáil níos mó dí in iarracht an mheisce a bhaint de".
Déanann na spreagthaí ar chaiteachas cinnte go n-ísleoidh rátaí coigiltí sa bpobal agus infheistíocht stuama leis, rud a mbíonn géarghá le linn cúlú. Chomh maith leis seo tá an cumas caiteachais spreagtha nua seo ag dul go mór i léig le déanaí agus tá an rialtas thall ag breathnú ar straitéis éalú ó na cláracha spreagtha ag an am céanna. Chinntigh an méid seo titim mhór arís i scaireanna Dé Mairt, go domhanda, de bharr imní na margaí go gcuirfeadh an rialtas thall deireadh leis na spreagthaí ar fad in ainneoin rabhaidh ón IMF agus aontú ag an G20. Chruthódh aon aistarraingt ar spreagthaí, nó méadú i bpraghsanna earraí riosca de chúlú titim dúbailte go déanach i 2010 nó go luath i 2011.
Is fáinne fí uafásach é. Fáinne fí a bhfuil rialtais timpeall an domhain sáinnithe ann, toisc nár mhaith leo aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb i ndáiríre. Is é sin le rá, má chreideann tú i gcaipitleachas agus an saor mhargadh, mar a chreideann rialtais timpeall an domhain ní mór feidhmiú de réir na rialacha siúd, agus ní an sóisialachas do bhaincéirí agus scairshealbhóirí amháin mar atá le feiceáil inniu. Sa smaointeoireacht chliniciúil seo de chaipitleachas bheadh gá le titim ar na bainc, praghsanna ar earraí a titim, agus comhlachtaí áirithe dul go dtí an bhalla mar a déarfá. Faraor, ciallaíonn sé sin go mbeadh níos mó daoine gan phost agus pian le fulaingt go gearrthéarmach, ach cinntíonn sé fás inbhuanaithe go fadtéarmach taobh istigh den gcóras caipitleachais.
Fágfaidh an focal scór ag uachtarán EPC: "Sa deireadh le spreagthaí, cosúil le dáileoga eile rompu, cruthóidh siad cúinse níos measa ná an cúinse ba chóir dóibh a réiteach. Nuair a ídíonn sé beidh an cúlú ag teacht as sin níos mó i méid ná an ceann a cheapann gach aon duine a bheith thart"

No comments: