Dé Céadaoin, Nollaig 22, 2010

M2010.12.21

Táid fós ag teastáil do thréas.
Anois, níos mó na ariamh fiú. (Tá €135bn i gceist anois)
Agus má tá amhras ar éinne faoin uafás atá i bpolasaithe an rialtais (An t-athrú saibhris is mó ar domhan NAMA, rathú na bhfiach príobháideach, tarrtháil na mbanc agus a gcairde ó phuball na Gaillimhe) maidir leis na bainc tá an scéal ag Mac Uilliam; tarrtháil nua ollmhór d'fhiacha Anglo nach bhfuil sa chlár comhardaithe.

Ar ndóigh níor chóir go gcuirfeadh sé iontas ar éinne go bhfuil Fianna Fáil ag déanamh amhlaidh. Sa chaoi chéanna nár chóir go mbeadh iontas ar éinne go bhfuil, fós, tuairim is 20% den daonra toilteanach vótáil ar son FF sa chéad olltoghchán eile! Nó go bhfuil formhór an phobail ciúin sochair neamhghlórach faoi na ciorruithe troma á gcur ar na daoine is leochailí i sochaí chun na bainc a shábháil, agus lucht ionnúis ag teacht amach as an bhuiséad dheireanach níos fearr as! An ábhar iontais dúinn go bhfuil 51% ar son bheart an IMF, le 12% den daonra gan tuairim ar bith faoin gcaillteanas flaithis chéanna?

An t-aon ábhar iontais a bhí agam le cúpla lá anuas ab ea an chaoi go raibh iontas ar daoine faoin chlár PrimTime ar RTÉ Dé Luain, a thaispeáin dúinn go raibh cairde Fhianna Fáil fós ar a sáimhín só faoi NAMA!

Caithfidh pobal na tíre seo múscailt as a shuan! Anois láithreach.
"Mara dtroideann muid, luífidh an daoirse eacnamaíochta orainn agus íocfaidh muid go daor aisti.
Má throideann muid, is féidir cosán a ghearradh tríd an tubaist seo agus tús a chur le saol fíordhaonlathach." mar a deirtear i nGaelscéal.

No comments: