Dé Céadaoin, Bealtaine 05, 2010

M2010.05.03

Tá anailís chuimsitheach eisithe ag an ghrúpa TASC ar an mBille Airgeadais 2010.
Failed Design? Ireland's Finance Acts and their Role in the Crisis
"Ireland’s over-reliance on tax expenditure and tax avoidance to attract investment undermines tax revenue, distorts markets and fails to support job creation. Ireland needs to move towards an economy based on sustainable development."
Is fiú go mór féachaint a thabhairt air le haghaidh léargas ar chur chuige lochtach an rialtais i leith cánach sa phoblacht.
Tugann sé léargas dúinn ar chur chuige truaillithe an rialtais i leith grúpaí le leasanna dílsithe .i. Rinne athruithe don reachtaíocht ag ardghrád de bhille ar son dreamanna (forbróirí agus cairde Fhianna Fáil) ag iarraidh síneadh ama d'fhaoisimh chánacha ar thithe ó Bhealtaine 2013 go dtí 2015.
Fágadh an t-amhantar cánach atá ar fáil do cearrbhaigh talún de 80% de bhrabús ar luach na talún i ndiaidh don talamh sin a bheith athaicmithe.

Rinneadh Fianna Fáil athruithe mar sin ag leibhéal ardghráid an bhille chun ceistiú agus plé a sheachaint sa Dáil nó Seanaid.
Sin blaisín den leibhéal cumhachta atá ar fáil don té, nó dream, a mhaoinítear an príomhpháirtí in Éirinn!
"...But much lobbying also takes place between the Budget and the final legislation, and governments often include things in the annual Finance Act that were not mentioned on Budget Day....Section 27 extended the end date of a property-based tax break from May 2013 to May 2015.

Further lobbying occurs after the Finance Act is passed into law, as much of the detail of its provisions are specified in ‘secondary legislation
"
Tá bosca de 10 bpointe ar leathanach 16 maidir leis na fadhbanna a bhaineann le buntáistí cánacha do lucht an rachmais mar chur chuige an rialtais ár bhfadhbanna eacnamaíochta a réiteach. Is fiú breathnú air agus iad a chuimhneamh.

Cinntíonn an bille airgeadais seo a shínigh an tUachtarán (an bhean sin a bhíonn de shíor ag bladaráil is ag seanmóireacht faoi chothromaíocht i sochaí etc) ag tús na seachtaine nach mbeidh feabhsú de répartition du capital in Éirinn faoina stiúir.

Mar is féidir a fheiceáil thíos ó leathanach 29 ar dáileachán rachmais in Éirinn:

Tá 40% den rachmas sa tír ag 5% den daonra.
Níl sé i gceist ag Fianna Fáil cur as don mhíchothromaíocht chompordach sin.

Tuairimíonn TASC gur chaill an stát beagnach €8 mBilliún aréir i gcáin mar gheall ar ár ráta cánach íseal do chomhlachtaí móra ilnáisiúnta.
Mar bharr ar an donas tá sé ar intinn na ngaimbíní ísliú a dhéanamh arís ar cáin chorparáideach chéanna sa bhille seo.

Tá i bhfad níos mó ann ná mar atá luaite go tapaidh thuas ann, idir fhóirdheontais do leigheas príobháideach agus seachaint cánach idirnáisiúnta etc.

Tá an anailís curtha le chéile ag TASC chun cothromaíocht eacnamaíochta a bhaint amach sa gheilleagar. Rud nach mian le rialtas Fhianna Fáil/na nGlasach a fheiceáil.
Dar leis ba chóir go mbeadh an bille airgeadais á úsáid mar threo do cháin fhorchéimnitheach. Rud nach amhlaidh faoi láthair.

Táim ag súil le plé éigin faoi seo sna seachtainí atá romhainn.

No comments: