Dé hAoine, Eanáir 29, 2010

M2010.01.12

Níl aon ní níos leadránaí ná brionglóid dhuine eile, fiú agus brionglóidí na ndaoine a bhfuil grá agat dóibh.
Mar sin, chun mo bhrionglóid a dhéanamh níos spéisiúla rinne mé dán díreach de agus chuir mé ar mo "Dhunaire" é, agus anseo thíos.

Táim ag léamh dánta as Duanaire Finn agus scéalta as Seanchas na Féinne le déanaí, is iad is cionsiocair leis an mbrionglóid is dóigh. N'fheadar an raibh an bhrionglóid sa Dán Díreach , ach tháinig an rím chugam go han-tapaidh ar fad an uair seo.

Ón amharc anseo amach
ó dheas go Cinn na Searrach,
ní searraigh óga 'bhí ann
ach eacha móra na dtonn.

An áit ar tháinig i dtír
le siúlóidín tapaidh siar,
fágadh glór ina ndiaidh
tonn is mó le guth Dia.

Níor bhuail ceann leis an gcladach
chas sé thart go dtí Beartrach
lean an t-each seo ar seachrán
le marcach ar a dhroim bán!

Rith mé luath ar mhínfhearann
le fáilte roimh an fhear san,
"Is é do bheatha a óglaigh
go geal-tailte breá Shligigh".

Mise Oisín mac Finn mhóir
dea-mhic Cumhaill mhic Tréanmhóir,
Niamh is dea-bhean chéile liom
bean is áille in Éirinn.

Dar fia 'rí na Féinne
ní shin an fhíor-fhírinne!
fuair Oisín bás i dTeamhair
i mbaois ina shean-mheabhair.

Ná bac a mhac le seanchais
nach bhfuilim anseo ar ais,
seo linn anois ar an toirt
is mian liom mo ríocht a chuairt.

Seo linn siar ó Thír Fhiachrach
romhainn Iorrais mín amach
gur shroich muid Poll an tSómais
le hamharc ar oll-Shell-scrios.

Duais Éirinn á goid ag Gaill
bagairt báis á chur ar Ghaeil,
cearta daonna á sárú
neamhaird na meán á moladh.

Neart laoch a chuirfeadh cath
le linn ré mhac Cumhaill fathach,
"déan do phaidir" 'rá go grod
sin fainic a bheadh agat.

Ar aghaidh as an Ghael-áit seo
le mo mhuintir a bhlaiseadh,
Gaeilge bhinn atá uaimse
seo linn ná moill a thuilleadh.

Cén tír í seo 'tá romham
gan choill gan toirc nó bláth ann,
níl coillte le haghaidh fiacha
nó maigh fairsing seilge?

Ní thuigim caint ó bhéala
níl Gaeilge ann ach Béal-rá,
tá an cine lag leisciúil
níl m'fhine le haimsiú!

Ar aghaidh linn as an Ghalltacht
beidh faoiseamh ó rí Teamhrach,
mór fleá 'bhí i nGleann Gabhra
go dtí sleá bhuacach Cairbre!

Trí oll-scairt a lig sé as
-Gaeilge nach ar m'eolas-
ar fheiceáil dó scrios Gabhra
mallacht ar shliocht mac Morna.

Suas leis chuig an Lia Fáil
chuir mí-ádh ar Fhianna Fáil,
le crá croí thit sé dá each
b'shin a ghníomh deireanach.

Ón.

No comments: