Dé Luain, Aibreán 26, 2010

M2010.04.21

Sin caipitleachas!Níl an aisteoireacht thar barr, ach tá an físeán ann le haghaidh na teachtaireachta. Agus is teachtaireacht mhaith í .i. Cur deireadh le faoisimh chánach atá ar fáil do lucht an tsaibhris (comhlachtaí móra, Lucht cumann 1:35 etc) chun ciorruithe i seirbhísí a sheachaint.
An teachtaireacht sin nach bhfaigheann moladh dá laghad ó lucht na meáin in Éirinn. Pat Kenny mar shampla nó aon teachtaire cacamais eile ar RTÉ nó sa nuachtáin .i. "saineolaí airgeadais", "tráchtairí eacnamaíochta" agus "eacnamaithe" le leasanna dílsithe. Slíbhíní cosúil le Jim Power a mhaíonn go bhfeidhmeodh deireadh le faoiseamh cánach agus ardú i ráta cánach do na daoine is saibhre cosúil le dídhreasú chun fiontair, oibre agus dul chun cinn eacnamaíochta.
Seo alt maith óna stáit a chur mé suas roimhe a thaispeánann a mhalairt ghlan.

Ar ndóigh tá an físeán thuas ann toisc go bhfuil feachtais olltoghcháin á rith sa Ríocht Aontaithe.
I mo thuairim níl aon ghá a bheith ag fanacht go dtí an lá a fhógraíonn an rialtas caipitlíoch olltoghchán sula dtosaítear i mbun an ghnímh seo. Is é ár gceart daonlathach ceann luath a lorg.
Ach in Éirinn ní raibh ann riamh ach mionlach a bhí nó a bheas toilteanach seasamh suas in aghaidh na héagóra ar son an phobail.

Tá ceacht le foghlaim ag páirtí is grúpaí sóisialacha in Éirinn óna mbráithre in Albain ar conas fadhb a aithint agus réiteach a mholadh go simplí.
Ní thagann gníomh ón mhóramh gan ardú coinsiasa (ní hionann fearg agus tuiscint, féach na taebaggers sna stáit) agus tá ról tábhachtach le himirt ag na meáin nua sa réabhlóid choinsiasa agus thuisceana sin, agus mar fhrithbholscaireacht go ginearálta.

No comments: