Dé hAoine, Deireadh Fómhair 30, 2009

M2009.10.20


Sílim má tá fonn ar éinne eagla, agus buairt a chur ar dhaoine éigin le linn an deiridh seachtaine scanrúil seo ba chóir dóibh scéal NAMA a aithris.
Bhainfeadh sé geit as an té is cróga atá ann. Gan aon agó.

Uaireanta sílim go bhfuil formhór mhuintir na hÉireann níos fearr as nach bhfuil eolas acu ar cad atá á bheartú ag an rialtas lena gcuid airgid.
Ná bacaigí leis, breathnaígí ar Jordan ar Tubridy anocht, agus John agus Edward ag damhsa an lá ina dhiaidh sin. Coinneáil an cloigeann sáinnithe go domhain sa ghaineamh. Tá tú níos fearr as.

D'fhonn an geall €54,000,000,000 sa chasino réadmhaoine is mó ar domhain a choinneáil ó leabhair chuntais an rialtais táthar anois ag beartú SPV .i. Special purpose vehicle .i. Feithicil SainChuspóireach (FSC). A bhainfidh Ireland Inc úsáid as ionas nach bhfeicfí ár bhfadhb chearrbhachais ar na leabhair chun muid a shábháil ó fhiach trom agus costas iasachta níos troime amach anseo.
Ní raibh trácht nó plé faoi aon feithicil roimhe seo. Ní raibh aon ní sa "phlean gnó" faoin SPV seo!
D'fhéadfá a mhaíomh go bhfuil an Roinn Airgeadais ag teacht suas le smaointe ar an láthair.

Beidh cumhacht ag an FSC seo ar an mbeart ina iomláine (in ainneoin a ndeireann Francaí na dTithe ), sé sin, beidh smacht 51% ag infheisteoirí príobháideacha, orainne!
Agus d'fhéadfadh AIB nó BOI a bheith ina n-infheisteoirí príobháideacha, leis. Fiú agus muid ag tabhairt an t-airgead leis an rud go léir a chruthú, chun iad agus a scairshealbhóirí a shábháil óna bhfadhbanna cearrbhachais féin.

Tá ordú gobánach ann anois ionas nach bhféadfadh éinne labhairt amach in aghaidh an Aire Airgeadais amach anseo.
Ciallaíonn an FSC .i. SPV .i. Spive seo go mbeidh praghsanna agus eolas faoina bhfuil á n-íoc againne ar réadmhaoine na bhforbróirí "íogair go tráchtála" agus "ní mór dóibh a bheith ina rún"
Ní beidh an t-eolas seo ar fáil ach do na hinfheisteoirí príobháideacha a mbeidh smacht iomlán ar an dtogra acu.

Ní bheidh an tobhach ar na bainc a thuilleadh má chailleann an geall craiceáilte airgead. Tobhach a d'aontaigh na Glasaigh ba chóir a bheith ann agus iad ag vótáil ar a shon cúpla seachtain ó shin! Na focain amadáin.
Ina áit beidh cáin nua ar na bainc go léir. Plean a dhéanann cinnte go mbeidh sé i bhfad Éireann níos éasca an costas seo a chur orainne.
Is iad custaiméirí na mbanc a bheas ag íoc as tríd gcostais bhreise amach anseo. Buailte faoi dhó d'fhéadfá a mhaíomh.

Níl éinne ag súil go dtosóidh na bainc briste ag iasachtú chuig SME's i ndiaidh NAMA, mar sin, tá "treoirlínte" (in ainm Dé) leagtha síos ag an Roinn Airgeadais ina leith. Deireann an tAire gur féidir leis iallach a chur ar na bainc iasachtú a dhéanamh!
N'fheadar an féidir mura bhfuil na bainc i seilbh mhuintir na tíre, agus tá an rialtas seo go hiomlán in aghaidh náisiúnú na mbanc ar bhonn idé-eolaíochta.
Níl aon ráthaíocht go bhfeabhsóidh an geall craiceáilte seo aon ní seachas luach na scaireanna agus caighdeán maireachtála na scairshealbhóirí.

Beidh timpeall €10,000,000,000 sa bhreis ag teastáil ag na bainc i ndiaidh NAMA ar aon chaoi!

3 comments:

Johnmodonoghue said...

gurbh maith agat as an Diabhail seo NAMA a mhiniú duinn i nGaeilge.

Dubhaltach said...

Míle fáilte romhat a John.

Tá tábhacht nach beag le tuiscint ar an ábhar seo, óir tá an chaibidil is náirí dár stair á scríobh leis an mbeart seo NAMA/SPV!

Tá sé dochreidte.

Dubhaltach said...

anailís inniu ó Mhac Liam agus de Bhrún faoi seach:

http://www.thepost.ie/commentandanalysis/the-great-deception-must-end-45322.html

http://www.thepost.ie/commentandanalysis/nama-is-dead-were-on-a-special-purpose-vehicle-45312.html