Dé hAoine, Deireadh Fómhair 16, 2009

M2009.10.14Radharc a haon
Briain agus státseirbhíseach sinsearach ag caitheamh cúpla joint i seomra leapa an Aire. Smoke on the Water le Deep Purpule le cloisteáil sa chúlra.


Státseirbhíseach ón NTMA: Aire éist liom. Éist, Dude, éist!
Brian L: Cad é? Agus ná cuir "dude" orm
S: Dude, droch-vibes! Seo an plean gnó mar a déarfá!
BL *ina sheasamh ag seinm a aergiotár*: Fan soicind is breá liom an chuid seo de; "Smoooooke on the Waaaater".. "bom bom bom,...bom boim boim boim,...bom bom bom boboim 'seeeea"
ócé, lean ort.
S: Tá plean gnó NAMA críochnaithe againn.
BL: Thar barr. Táim tinn tuirseach den tseafóid seo NAMA.
Coinneáil ort mar sin, abair amach é.
S: Tá a fhios agat an chaoi ar thóg muid Anglo Irish ar lámh, á náisiúnú, agus chur muid €7bn isteach sa dhá bhanc mhóra, agus thug muid ráthaíochtaí do gach uile cent rua sna bainc chéanna.
BL: Tá, an bailout is saoire ar domhan a bhaist mise air!
S: Bhuel, tá fadhb ann. Níl leabhar iasachtaí na mbanc feicthe againn go fóill....!
BL: So?
S: Sa plean gnó bhí sé orainn tomhas a dhéanamh cén luach atá ar na sócmhainní seo.
BL: Ócé? Is féidir linn é sin a chasadh.
Déarfaidh mé go bhfuil an t-eolas sin ina cheist íogair do na margaí agus cuirfidh muid séanadh isteach ag tús an phlean s'agatsa.
S: Is féidir linn liosta de rioscaí a chur leis freisin. Ionas go bhféadfaimis a rá "bhuel, dúirt muid libh go raibh rioscaí ann", má theipeann ar an mbeart.
BL: Iontach, céard faoi Beidh teip iomlán ar NAMA; 1. má tá difríocht mhór idir ár dtomhas ar na sócmhainní agus a bhfíor-luach. 2. Mura bhfuil muid ollamh a dhóthain, a chuireann moill sa phróiseas. 3. Dá mbeadh an feabhsú i ngeilleagar na hÉireann lag, óir, gan fás láidir ollmhór in athuair i bpraghsanna tithíochta ní bheidh NAMA in ann don aisíoc mar atá beartaithe. 4. Má fhanann an margadh tithíochta marbh gan fás (féach 3). 5. Dá mbeadh an iomarca maorlathais ag baint leis an áisíneacht. 6. Mura bhfuil na daoine is oilte agus is fearr ar fhoireann NAMA.
S: Mo cheol go deo thú a Aire. Clúdaíonn sin gach uile ní shílim.
Ní bheidh éinne in ann a rá anois nach raibh rabhadh faighte acu.
BL: Plámás a mhic, is breá liom é.
Fan soicind. Éist!
*Glór feargach plúchta mná ó thíos an staighre ag impí orthu an ceol a chasadh síos*
BL: 'Sea, sea. WHATEVER.
S: Agus ár gcairde san earnáil tógála a Aire, ní mór cúnamh agus seans a thabhairt dóibh siúd atá chomh fial do do pháirtí thar na blianta.
BL: Ó, gan amhras.
S: Mar sin, bhíos ag ceapadh faoi síneadh ama a thabhairt dóibh, ar an ndóchas go dtiocfaidh feabhsú agus fás in athuair i bpraghsanna réadmhaoine.
BL: Buillí fir, cad atá i gceist agat go díreach?
S: Déarfaidh muid sa bplean gnó nach mbeidh aisíoc substaintiúil ó fhorbróirí ag teastáil uainn go dtí 2013. I ndiaidh an olltoghcháin, an dtuigeann tú leat mé?
BL: *ag caitheamh, agus miongháire mór ar a cheannaghaidh*
Is cairde mór na bhforbróirí muid gan aon agó, agus tá cairde acu in high places go deimhin.
Ach fan nóiméad, dúirt mé leis na meáin go rachadh NAMA sa tóir go fíochmhar ar "all monies owed"
S: Is féidir é a chasadh is a rá "go mbeidh" NAMA ag dul sa tóir orthu.
Nuair a oireann sé dúinn ar ndóigh.
Chomh maith leis sin déarfaidh muid go bhfuil bun an mhargaidh thithíochta bainte amach againn fiú mura bhfuil sé, agus go bhfuil muid ag súil le haisíoc iomlán ó 80% de na hiasachtaí.
BL: *i racht casachtaí* Ach...*casacht* níl ach 40% de na hiasachtaí siúd ag feidhmiú mar ba chóir faoi láthair. Agus dá mbeadh 80% de na hiasachtaí siúd cinnte a bheith aisíoctha ní bheadh ghá le háisíneacht amhail NAMA!
S: *ag déanamh neamhairde*
BL: Ó sea, rinne mé dearmad. Coinneáil ort
S: Ar aon nós, chun an pobal a bheas ag déanamh an cearrbhachais €54 billiún seo a cheansú déarfaidh muid leo go mbeidh aisíoc €4.8 billiún glan óna ngeall.
BL: An mbeidh?
S: Ní bheidh. Ar chor ar bith.
Ach déarfaidh muid é ar aon nós. Fanfaidh sé sa chuimhne an dtuigeann tú.
Ag an áireamh is fearr beidh caillteanas €10 mbilliún ann don cháiníocóir. Ar an áireamh is measa, €19 billiún.
BL: Is cuma.
Tar éis an olltoghcháin is fadhb duine eile í.

Cuireann an tAire a chloigeann siar ar an mhála suí mór sa chúinne.
Tosaíonn sé ag brionglóid. Aisling sícideileach atá ann.
Íslíonn na soilse. Athraíonn an amhrán ar an seinnteoir CDNo comments: