Dé Céadaoin, Iúil 29, 2009

M2009.07.12Cá bhfuil an fhearg i measc mhuintir na tíre seo?

Tá sé i gceist acu siúd ag stiúradh an drochbhanc NAMA go mbeidh praghsáil na ndroch-iasachtaí ina rún.

Cén Fáth?

Tá sé i gceist acu níos mó a chaitheamh ar na sócmhainní i bhfad thar a luach. Bunaithe ar an bprionsabal go mbeidh borradh maoine eile amach sa todhchaí. Ní bheidh siad ag ceannach na ndroch-iasachtaí ar an luach atá orthu inniu, nó amárach, toisc go bhfuilid ag titim ró-tapaidh agus rómhór.
Tá sé i gceist go n-íocfaidh siad "a luacháil fad-téarmach" .i. cén praghas a bheas ar eastát neamhchríochnaithe i gceann 20 bliain, nuair a thosaigh (tá súil acu) boilgeog tithíochta eile faoi mar is dual don gcóras caipitlíoch.

Táid ag teacht i mbannaí ar na forbróirí, agus na baincéirí, agus na stocshealbhóirí lenár gcuid airgid.
Táid go huile is go hiomlán in aghaidh náisiúnú na mbanc (bíodh sin go fadtéarmach nó go gearrthéarmach) ar bhonn idé-eolaíoch na heite deise.
Agus ar an mbonn lofa go gcaillfeadh stocshealbhóirí na mbanc a n-infheistíocht go léir dá bharr.

Tá fiach idir €60 billiún nó €90 billiún le cur ar mhuintir na hÉireann i ngeall ar seo amháin.
Beidh sé orainn an méid sin a chaitheamh gan aon aisíoc.

Cén Fáth?

Tá an pointe á argóint ag lucht na meáin/rialtas le fada anois nach bhfuil aon chiall a bheith ag ceannach na sócmhainní ag praghas réasúnta íseal mar atá le fáil le linn an chúlaithe seo, toisc go mbeidh sé orainn na bainc a áthchaipitliú an difríocht dá bharr.
Ach ní mór breathnú ar aon áthchaipitliú breise faoin NAMA mar infheistíocht nua sa mbanc a sholáthróidh aisíoc amach anseo, toisc go bhfuil na droch-iasachtaí/sócmhainní bainte as an mbanc beidh an banc in ann brabús a dhéanamh arís níos éasca nuair a thagann feabhsú sa ngeilleagar. Ba chóir go mbeadh coinníoll ann sa gcás sin ina mbeadh aon brabús nua íoctha don státchiste ar son na gcáiníocóirí

Beidh a fhios againn níos mó Dé hAoine is dóichí

No comments: