Dé Máirt, Meán Fómhair 22, 2009

M2009.09.18

Tá sé i gceist ag an Rialtas go mbainfidh NAMA (cáiníocóirí) drochiaschtaí as na bainc in Éirinn ionas go gcruthófar an beart seo spás dóibh tosú ag iasachtú arís do ghnóthais bheaga agus daoine i gcoitinne, agus de réir sin ag spreagadh fás in athuair sa ngeilleagar.
Ach níl aon ní sa reachtaíocht a bhaineann le NAMA a chuireann iallach ar na bainc amhlaidh a dhéanamh .i. iasachtú do gnóthaí beaga etc.

Agus taispeánann an taighde is nuaí ón Banc Ceannais Eorpach nach bhfuil fonn ar bhainc san Eoraip airgead a thabhairt do gnóthais bheaga agus mheánmhéide .i. GBM-anna (SMEs)!

No comments: