Déardaoin, Nollaig 20, 2007

M2007.12.6

Aois Chríost 2007, coitianta agus inghlactha is ea an meon frith-Ghaelach frith-Ghaeilge i muintir na hÉireann, ach is measa fós nuair a thaganns an meon frith-Ghaelach seo chun tosaigh i measc lucht CLG féin.
Iad siúd a sheasanns ar son Gaelachais agus cultúr na nGael in Éirinn!
Ach, cosúil le ailse láidir i gcorp lag níl an droch-mhéin seo le sárú ach an oiread.
Bheifí ag súil lena leithéid dhe dhroch-iompar óna gasúir óga eile nó óna imreoirí eile ach ón maor, ón réiteoir is an bhainisteoir! Mo náire sibh lucht an "half way house"!
Is léir go mbeidh gráin ag an Éireannach don teanga go deo na ndeor, go dtí an lá go bhfuil sí ar a thoil aige, nó go dtí an lá go bhfuil comhairleoireacht síciatrach faighte aige chun a chuid fadhbanna i leith a Éireannachas féin a réiteach.
Níl ann sa ngráin s'aige ach a mhothúcháin i leith a Éireannachas sonraithe féin, nó ina dhearcadh féin, a easpa Éireannachais nó bagairt de.

No comments: