Dé hAoine, Deireadh Fómhair 07, 2011

M2011.10.01

Tá dán de chuid Brecht ag dul thart, i gciorcail áirithe, mar fhreagra den mhór is fiú atá á dhéanamh ar son anam Stíobh Diobs agus "an méid a chruthaigh sé" le linn a shaoil.

Sílim gur fiú Gaeilge a chur air:

Fragen eines lesenden Arbeiters

Cé a thóg Téibh na seacht ngeata?
Sna leabhair a gheofar ainmneacha na ríthe.
Ar iompair na ríthe cairn carraigeacha?
Agus An Bhablóin, leagtha go minic.
Cé a thóg in athuair é? Cé na tithe óir-ghléineacha Líoma
inar chónaigh a tógálaithe?
Cén áit, an tráthnóna a chríochnaigh Balla Mór na Síne, a ndeachaigh na saoir?
An Róimh Mhór
Lán le háirsí mórchúiseacha. Cé a thóg iad?
Cé orthu a bhí na Caesair buach?
Nach raibh ach páláis ag An Bhiosáint, molta go hard in amhrán, dá áitritheoirí?
Fiú in Atlantas finscéalach.
An oíche ar shlóg an fharraige í
Ghuigh lucht báite dá sclábhaithe.

Chloígh Alastar óg An Ind
An raibh sé ar a aonar?
Fuair Caesar an lámh in uachtar ar na Gallaigh.
Nach raibh cócaire leis fiú?

Ghoil Philip na Spáinne nuair a chuaigh a chabhlach
go tóin poill. An eisean an t-aon duine a ghoil?
Bhuaigh Feardorcha a Dó Cogadh na Seacht mBliana. Cé
eile a bhuaigh é?

Ar gach leathanach bua.
Cé a rinne cócaireacht d'fhleá na mbuaiteoirí?
Gach deich mbliain fear mór?
Cé a íoc an bille?

An méid sin tuairiscí.
An méid sin ceisteanna.

Déardaoin, Meán Fómhair 08, 2011

M2011.09.01

Is fiú mo thost a bhriseadh agus an ceann seo a roinnt:

Blag nua iontach a dhíríonn ar an scannal millteanach is ea "Jobsbridge".

Tá na scéimeanna scannalacha éagórach dúshaothrach seo á reáchtáil ó thús 2010.
Ar dtús faoi WPP Fhianna Fáil, agus anois faoi Jobsbridge Fhine Gael. Níl ann ach iarracht neamhbhalbh coinníollacha pá is oibre a bhrú síos, nó coinníollacha pá is oibre ar fad a scriosadh!

Táim ag caint faoin scannal seo le fada, agus ag iarraidh aird a tharraingt air, gan mórán toradh.
Ach, táim ag ceapadh anois go ndéanfadh an blag nua sin an gníomh, go háirithe má leanann lucht blagadóireachta, Fésbúk agus Twitter é.

Bhí ar chomhlacht gaimbíneach amháin "Springfort Hall", Teach Mór na mBuirgéiseach i Mala contae Corcaigh, bhí orthu a fhógra le haghaidh sclábhaithe a tharraingt síos as an suíomh sclábhaíochta de bharr brú millteanach ó blagadóirí is lucht twitter ag caitheamh anuas orthu! Féach anseo ar Twitter

Cuireann Jobsbridge an méid seo i gcuimhne dhom i gcónaí:
Caithfidh staid an oibrí, pé ar bith cén íocaíocht a fhaigheann sé, ard nó íseal, dul in olcas de réir mar a charntar caipiteal.
Ar deireadh comhtháthaíonn an dlí a choinníonn an cúltaca tionsclaíoch (daoine dífhostaithe de bharr ghnáthcliseadh an chórais) i gcothromaíocht le raon agus fuinneamh an charntha i gcónaí, comhtháthaíonn sé an t-oibrí leis an gcaipiteal níos doichte ná mar a rinne dingeacha Heiféisteas Proiméitéas a chomhtháthú leis na carraigeacha. Cuireann sé mar choinníoll leis an gcarnadh caipitil a chóimhéid de charnadh ainnise.
Is ionann saibhreas a charnadh ag ceann amháin agus, san am céanna, ainnise, crá oibre, sclábhaíocht, aineolas, brúidiú agus táire mhorálta a charnadh ag an gceann eile, .i. ar thaobh na haicme a tháirgeann a táirge féin mar chaipiteal"*

Nó i bhfocail eile; chun brabús a chinntiú caithfidh an caipitlí an lucht oibre a dhúshaothrú .i. caithfidh an lucht oibre a mbreisluach a mhéadú ionas go bhféadfadh an caipitlí brabús a chinntiú agus leanúint leis an gcarnadh caipitil.
Is iad pá agus uaireanta oibre na baic is mó in aghaidh an bhrabúis seo, an "carnadh caipitil".

Agus déanann an scéim seo cinnte de nach mbeadh dris chosain ar bith roimh lucht caipitil brabús príobháideach a dhéanamh. Ar son lucht gaimbín amháin a fheidhmíonn Jobsbridge, agus d'aimhleas gach uile dhuine eile .

* aistriúchán le Aindrias Ó Cathasaigh, le fáil ina aiste "Marx agus roinnt an bhodaigh" sa leabhar "Faoin Bhratach Dhearg - aistí sóisialacha"

Dé Máirt, Iúil 05, 2011

M2011.07.02

Buíochas leis an sean-rialtas bhí scéim sclábhaíochta againn dar teideal WWP, anois feicfear go bhfuil an rialtas nua ag leathnú na scéime céanna faoin teideal Job Bridge

Más olc dúinn a bheith inár sclábhaithe pá tá sé seacht uaire ní ba mheasa a bheith i do sclábhaí lom. Agus sin go díreach atá i gceist leis na scéimeanna seo.

D'fhéadfadh, as seo amach, na "haonaid de chaipiteal daonna atá gan post" taithí luachmhar a fháil ag cruachadh earraí ar seilfeanna, nó ag glanadh potaí is leithris shalacha do lucht rachmais.
Ionas go mbeadh deis ní ba fhearr acu, amach anseo, a gcumas oibre a dhíol le caipitlí éigin.

Ach n'fheadar cén fáth go mbeadh fonn ar éinne duine a earcú le tuarastal nuair atá an rialtas ag cruthú na gcoinníollacha i gcomhair fíor-sclábhaíocht faoi ainm eile.

Is fiú nóiméad nó dhó a chaitheamh ag breathnú ar na suíomhanna thuas, fiú mar ábhair iontais amháin....

Dé Luain, Iúil 04, 2011

M2011.07.01Is fiú éisteacht le reacaireacht Žižek faoi thábhacht Wikileaks san fhíseán thuas. Cíorann sé ceisteanna eile amhail an maíomh gur gníomh sceimhlitheoireachta é an sceitheadh eolais leanúnach etc etc:
"Is sceimhlitheoir thú, sa chiall fhoirmiúil seo (ar nós Gandai). Ach a thiarcais, más sceimhlitheoir thú, cad atá iontu siúd a chuireann sceimhlitheoireacht i do leith?!"

Dé Domhnaigh, Bealtaine 22, 2011

M2011.05.01

Lucht blagadóireachta (na hÉireann): apolitical conservateards? Nó giollaí na meán? Do rogha atá ann...?

Dé Sathairn, Feabhra 26, 2011

M2011.02.22

Níl ach breacadh síos smaointeoireacht díreach a leanas:

I ndiaidh na vótála inniu; thiar i dTír Fhiachrach, bhuail mé le cairde maithe sa phub áitiúil; fíorchairde: an saghas daoine sin a bhfuil meas agus grá agam dóibh; an saghas daoine, fir is mná, a bhí aithne mhaith agam orthu ó bhí mé i mo gharsún óg.
Agus b'aisteach an rud é: óir bhí an sean-deighilt céanna ann a mhair ann ó bhí muid go léir sa bhunscoil: is mise Fianna Fáileach agus is tusa Fine Gaelach, agus vise versa.
An sean-deighilt polaitiúil; tá sé beo beathach.

Nílim ag magadh tá sé fréamhaithe, go daingean, go dian, in aigní na ndaoine.

Ar aon nós. D'éist mé.
D'aontaigh agus d'easaontaigh mé de réir mo mheas. Is fearr gob ciúin le linn cur is cúiteamh polaitiúil, le cairde maithe sa phub ach go háirithe, an dtuigeann tú.

Seachas na fírice: gur Cumannach mé. Agus an cumannachas sin bunaithe ar mo mheas agus ghrá don dá taobh a bhí ag argóint go dian le chéile.
An grá agus meas sin bunaithe ar a gcumas comhoibrithe agus a gcumas comhréitigh.

Cén fáth an t-easaontas suarach sin idir Éireannaigh den lucht oibre nuair is den aicme amháin muid?

Tá sé ag éirí ródhéanach san oíche blagmhír cheart a scríobh agus an cheist thuas a fhreagairt, mar sin, críochnóidh mé le sliocht as alt Fraincise a léigh mé inné, ón fhealsamh Fhrancach Alain Badiou i Le Monde faoi chúrsaí sa Mheánoirthear:
Ag réiteach fadhbanna neamh-réitithe, gan cabhair an stáit, sin cinniúint an ghnímh. Agus is é sin a chinntíonn cine, go tobann, agus ar feadh tréimhse ghearr, chun maireachtáil.
Ní féidir cumannachas gan gluaiseacht chumannach. Tá éirí amach na ndaoine a bhfuil muid ag caint faoi gan pháirtí, gan chomheagrú ceannasach, gan ceannaire aitheanta. Ba chóir go mbeadh sé aontaithe. An bhfuil an tréith coitianta seo ina láidreacht nó a laige?
Gan amhras, is é an cás áirithe seo a chinntíonn gurb é an cumannachas is foirfe é, an cumannachas is foirfe ó Chomún Pháras. Tá na tréithe is fearr aige chun labhairt faoi ghluaiseacht chumannacha.
Published with Blogger-droid v1.6.7

Déardaoin, Feabhra 24, 2011

M2011.02.21

Mholfainn go mór an plé spleodrach seo idir MeidaBite agus an t-ollamh Kathleen Lynch a léamh.
De ghnáth tógaim sliocht as alt a bhfuil spéis agam ann chun blaisín spéisiúil de a thaispeáint.
Ach tá an plé seo lán, ó thús go deireadh, le tuairimíocht láidir agus ní féidir liom aon chuid ar leith de a roghnú. Nílim ag magadh, tá sé go léir thar cionn; gach líne de.

M2011.02.20

Tá amhrán greannmhar nua ag na Rubberbandits.
Táim ag ceapadh go mbeidh aghaidh na ndaoine ar an gceann seo freisin:


Tá caimeo foréigneach ag Pádraic Breathnach sa bhfíseán!

Dé Máirt, Feabhra 22, 2011

M2011.02.19

Mothaím féin an t-iontas agus díomá chéanna atá ag cur as do Fintan inniu.
...mura bhfuil na pobalbhreitheanna go léir as riocht, beidh mandáid na ndaoine do tharrtháil na mbanc (agus NAMA: tarrtháil na bhforbróirí móra), an margadh IMF-AE agus na ciorruithe...An bhfuil aon daonlathas eile ann ina vótálfadh 55 faoi gcéad den toghlacht le haghaidh clár déine de €15 billiún mar aon le aistriú saibhris de €100 billiún ón phobal go dtí na bainc?
Is drong amadán ar leith muid!

Dé hAoine, Feabhra 18, 2011

M2011.02.18"Máthair na Réabhlóide" Nawal el-Saadawi le feiceáil thuas. Is fiú breathnú ar a hagallamh.

Seo alt spéisiúil san iris CounterPunch faoi chúlra aicmeach na réabhlóide.

M2011.02.17

N'fheadar fúibhse, ach uaireanta braithim go bhfuil mé ag maireachtáil i mbrionglóid. Tá sé níos measa fós do thuairimí a bhreacadh síos as Gaeilge bhriste. Cuireann sé go mór leis an mothú brionglóide; d'fhéadfá a bheith ag béicíl i mbrionglóid ach gan gíog nó míog ag teacht as do ghob. Braitheann sé mar an gcéanna ag scríobh i dteanga nach léitear agus nach labhraítear go forleathan. Sílim gur beag scríbhneoir Gaeilge nár tháinig ar an mothú céanna ag am éigin ina saol. Ach An Ghaeilge ar leataobh, tá sé mar an gcéanna le cúrsaí polaitíochta, is cuma cén teanga. Is í polaitíocht Éireannach an tromluí is measa.

Ní thógann sé mórán dua na samhlaíochta ár muintir a shamhlú le linn an Ghorta Mhóir. Daoine ag fáil bháis ó ocras, córas an chaipitil á chur i bhfeidhm go tréan ar son brabúsaíochta, neamhionannas rábach, an-chuid bia/caipitil á easpórtáil chuile lá agus gan féar agus Gaeilge bhlasta líofa i mbéal na ndaoine is ocraí.
"An Ciúnas mór" a chuala mé duine ag tabhairt air tráth; ná habair aon ní faoin anró; sáigh do chloigeann sa phuiteach; feabhsóidh cúrsaí arís má leantar a dtreoracha.
An tAthrú saibhris mór. An Gorta Caipitlíoch. An Gorta Coimeádach; dá mbeadh ceannairí seasmhacha againn; chomh fada agus atá mo chuid ar an mbord táim sásta. Téir ar imirce. Téir gan filleadh. Níl aon rogha eile againn. Tá muid san áit a bhfuil muid.

Tá na tréithe céanna ionann inniu agus bhí iontu fadó.

Casfaidh muid thart do chíbe máistir a bhfuil cos ar bholg aige orainn. Impireacht na Breataine agus luath-chaipitleachas buirgéiseach ansin, caipitleachas nua-liobrálach agus impireacht lucht caipitil inniu ; an IMF, na bainc Eorpacha, caipitlithe móra ilnáisiúnta etc.

Spreag alt san Indo an racht seo. An ceann seo faoin IMF ag príobháidiú acmhainní, seirbhísí: gás, leictreachas, uisce agus comhlachtaí sa Ghréig.
Tá an t-alt scríofa amhail is gur chóir go mbeadh sé ina ábhar iontais dúinn go ndéanfadh an IMF amhlaidh; an t-eagras a bhfuil sé mar phríomh-sprioc acu príobháidiú a dhéanamh ar an méid caipitil agus is féidir timpeall an domhain.
Beidh na Gréagaigh ag díol a mháthar chun íoc as fiacha na mbanc Eorpacha sa Fhrainc agus sa Ghéarmáin. Sin é é. Níl aon chúis eile leis!

Tá cloigne Éireannacha sa phuiteach arís, ná habair faic faoin anró. Tá daoine ag súil go gcuirfeadh na léinte gorma; na coimeádaigh nua-liobrálach caipitlíoch, cúrsaí i gceart arís!
Is é Michael focain Noonan féin a chuir an cheist don IMF anuraidh ar mhiste leo dá ndéanfaidís príobháidiú ar acmhainní na tíre chun íoc as cúrsaí (cúrsaí baincéireachta)! "Ó, fadhb ar bith a Mhichíl a mhic, fadhb ar bith a chroí dhílis!"

An dtuigeann daoine é seo? An dtuigeann daoine go mbeidh Fine Gael agus an IMF/Maorlathaigh frithdhaonlathach an AE ina "stoirm fhoirfe" le haghaidh scrios nua-liobrálach don tír?

Dé Céadaoin, Feabhra 16, 2011

M2011.02.16


Tacaíonn ainrialaithe Shligigh (nó ainrialaí amháin ar aon nós) le Fianna Fáil!

Déarfainn gur brionglóid ghnéasach dóibh rialtas tromlach Fine Gaelach mar sin..."Is fíor-phoblachtach mé"

Na Liricí cliste.
Published with Blogger-droid v1.6.7

Dé Máirt, Feabhra 15, 2011

M2011.02.15

Míníonn Hossam, ina alt anseo, faoin ghá le stailc leanúnach an lucht oibre, anois go bhfuil na léirsithe críochnaithe ach go háirithe, chun spriocanna daonlathas na réabhlóide san Éigipt a bhaint amach.
"Caithfidh muid Tahrir a thógáil go dtí na monarchana anois. Tarlóidh deighilt aicmeach dosheachanta de réir mar a leanann an réabhlóid ar aghaidh. Caithfidh muid a bheith airdeallach. Tá eochracha saoirse don réigiún ina iomláine inár seilbh, ní don Éigipt amháin. Ar aghaidh linn, le réabhlóid bhuan a thabharfaidh cumhacht do mhuintir na tíre le daonlathas díreach ón bhun aníos."
Tá grianghraif agus físeáin ó roinnt de na stailceanna le feiceáil ar a bhlag.

Cuireann Slavoj cúpla ceist spéisiúil, agus roinneann sé léargas suimiúil, faoi chúrsaí thall ina alt féin sa nuachtán céanna, ón tseachtain seo caite.
Published with Blogger-droid v1.6.7

Dé Luain, Feabhra 14, 2011

M2011.02.14

Mo scór de réir shuíomh nua Michal

Níor bhain mé geit asamsa féin ar aon chaoi!

Chuir mo scór neamhiontach alt Uí Chathasaigh na seachtaine seo i gcuimhne dom, agus an dearcadh coitianta sna meáin, agus mar sin timpeall na tíre, "go bhfuil straitéis Shinn Féin lán míbhuntáistí".
Más "fánach airgead a choinneáil leis na bancanna neamhbheo" mar a deir Sinn Féin tá sé níos fánaí, leis, plé a dhéanamh ar Chlár Shinn Féin.
Ní de bharr na "míbhuntáistí" siúd faoi na margaí airgeadais, ach toisc go bhfuil an rás rite, agus ba léir go raibh sé rite ó lár na bliana seo caite: M2010.07.01
Beidh páiste coimeádach caipitleach eile de chlann "Pháirtí Pobail na hEorpa" i gceannas ar stát Eorpach eile i gceann coicíse. Le móramh fiú!

Ar aon nós, ar aghaidh leis an bplé fánach.

Tá an Cathasach ceart; ní thugann na margaí airgeadais iasachtaí ach do stáit a bhfuil beartais eacnamaíochta fábharach dóibh féin acu.
"Ní bheadh an stát in ann íoc as riaradh laethúil an stáit gan an IMF, óir níl na margaí toilteanach iasachtaí a thabhairt dúinn" mar a deir an mana coiteann inghlactha as na trí pháirtí mhóra atá ag cur eagla ar an vótálaí .
Agus mar sin cad is fiú bata is bóthair a thabhairt don IMF agus an Banc Ceannais Eorpach mura bhfuil na margaí toilteanach iasachtaí a thabhairt dúinn?

Bhuel, tá na margaí neamhthoilteanach iasachtaí a thabhairt dúinn mar gheall ar an IMF/BancCeannaisEorpach. Agus mar gheall ar bheartais an rialtas reatha agus an chinn le teacht fiacha príobháideacha na n-infheisteoirí ó na bainc Eorpacha a tharrtháil le hairgead an phobail Éireannaigh.
Ciallaíonn na beartais seo nach mbeidh an stát in ann na hiasachtaí a íoc ar ais .i. is ionann is cinnte go loicfidh an stát ar fhiacha na mbanc go léir má choinníonn muid orainn ag íoc as caillteanas lucht caipitil. Níl sé dár gcumas íoc astu.
I bhfocail eile: níl polasaithe eacnamaíochta an stáit fábharach do na hinfheisteoirí sa mhagadh. Níl aon breisluach le saothrú as pobal a bhfuil ar tí cliseadh de bharr fiachas príobháideach má thuigeann tú leat mé.

Tá beartas Shinn Féin glan agus cruinn ina anailís ar chaipitleachas. Agus sin an fáth a mbíonn comhaontú láidir ann idir dhaoine amhail Ó Dochartaigh agus Gurdgiev. Má dhéantar athstruchtúrú ar an
bhfiachas príobháideach seo, is é sin le rá má thugtar bata is bóthair do bheartais an IMF agus na sealbhóirí bannaí siúd a rinne geall ar bhainc phríobháideacha, seachnóidh loiceadh stáit ar an bhfiachas agus beidh seans níos fearr ag lucht caipitil sna margaí a bhrabús a shaothrú as saothair an lucht oibre sa tír seo i gceann cúpla bliain nuair a thagann feabhsú ar chúrsaí eacnamaíochta.

"Sea, sea, sea a Dhubhaltaigh a chara, ach tá sé i bhfad róluath dul ar ais chun na margaí, i gceann dhá bhliain abair!". "Níl muid réidh, fiú le fiachas na mbanc imithe ónár ndroim!"

"Bhuel a chara, is cuma má táimid réidh nó nach bhfuil; d'eisigh ár gcairde maithe maorlathach san Aontas Eorpach cáipéis (PDF) inné a deir linn go bhfuil muid ag dul ar ais chun na margaí i gceann bliana ar aon nós. Agus b'fhearr liomsa triall a bhaint as na margaí siúd gan fiachas na mbanc mar ualach le n-iompar againn más é do thoil é!"

Dé hAoine, Feabhra 11, 2011

M2011.02.13

Le deireadh ré Mhúbarack beidh na meáin bhuirgéiseach ag lorg, níos tréine ná riamh, "ceannaire" éigin na gluaiseachta.
Rud a bheadh go hiomlán dodhéanta a dhéanamh ós rud é gur gluaiseacht na ndaoine atá ann, gluaiseacht ón bhun aníos, mar ba chóir do réabhlóid cheart a bheith.
Is ceannaire gach ceann acu agus thaispeáin gach ceann acu ceannaireacht. Ní raibh aon mháistrí lasmuigh den réabhlóid seo, á stiúradh ar son a mianta polaitíochta agus eacnamaíochta.

Agus tá súil agam go dtagann na hÉigiptigh amach ar an taobh ceart den daonlathas, agus go mbeidh córas na gcomhairlí a bhunaigh siad curtha i bhfeidhm nuair a chuirtear críoch leis an réabhlóid.

Agus maidir le ceannaireacht agus ceannairí, dá mbeadh sé ormsa duine, as na milliúin acu, a roghnú le taispeáint mar ghuth ceannasaíochta na réabhlóide sílim go dtaispeánfainn an bhean seo:

M2011.02.12

Bhí sampla iontach aréir ar an "Late Debate" den chomhaontú láidir sin idir eacnamaithe, -go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta (buaiteoirí duaiseanna Nobel san áireamh)- agus polaiteoirí de gach claonadh idé-eolaíochta faoi cad ba chóir dúinn a dhéanamh le fiacha na sealbhóirí bannaí Gearmánacha, Francacha, Sasanacha etc sna bainc dhócmhainneacha.

Tá roinnt de le feiceáil ag 33 nóiméad 56 soicind ar aghaidh sa nasc thuas ina molann Doherty na cearrbhaigh idirnáisiúnta a "dhó".

Ní fhágann sé sin ach giollaí na maorlathach gaimbíneach sa Bhanc Ceannais Eorpach .i. Fáinne Fill, Fianna Gall agus Páirtí an Lucht Caipitil, ag rá anois nach féidir agus nár chóir amhlaidh a dhéanamh.
Ní raibh seans ar domhan ariamh go gcuirfinn mo vóta amú ar Fhianna Gael sa chéad dul síos, ag malartú tuídildom do tuídildí, agus thaispeáin Páirtí an Lucht Caipitil gur cuma leo faoi aon ní seachas mianta lucht caipitil san Eoraip.

Mar sin fágann sé sin Sinn Féin mar an t-aon pháirtí a dhéanfaidh athstruchtúrú "ar fhiachais bhainc, agus dófar na sealbhóirí bannaí sna bainc siúd atá dócmhainneach, lena n-áirítear Banc Angla-Éireannach. Cinnteoidh sé seo go gcaitear an cháin a bhailítear ar sheirbhísí poiblí Éireannacha – ní ar sheirbhísiú ná íoc an fhiachais a tabhaíodh trí na bainc a tharrtháil."

Tá mo ghuth-sa gnóthaithe acu ar aon chaoi.

Déardaoin, Feabhra 10, 2011

M2011.02.11

Rinne mé tagairt do Peter Hallward sa bhlagmhír seo maidir le gluaiseacht Lavalas i Háítí, agus an leabhar atá scríofa aige ar an ábhar mar gheall ar conas a cuireadh an ghluaiseacht shóisialach sin faoi chois ag fórsaí an Iarthair.

Tá alt spéisiúil aige sa Gardaíon inniu ag rá:
...Egypt's mobilisation will remain a revolution of world-historical significance because its actors have repeatedly demonstrated an extraordinary capacity to defy the bounds of political possibility, and to do this on the basis of their own enthusiasm and commitment. They have arranged mass protests in the absence of any formal organisation, and have sustained them in the face of murderous intimidation. In a single, decisive afternoon they overcame Mubarak's riot police and have since held their ground against his informers and thugs. They have resisted all attempts to misrepresent or criminalise their mobilisation. They have expanded their ranks to include millions of people from almost every sector of society. They have invented unprecedented forms of mass association and assembly, in which they can debate far-reaching questions about popular sovereignty, class polarisation and social justice...
Ba mhaith go mór liom téis s'aigesean a chreidiúint: go mbeidh iarmhairtí domhanda ag an réabhlóid seo níos láidre ná iarmhairtí 9/11.
Is cinnte go mbeidís níos dearfa ar aon chaoi. Agus is cinnte go mbeidh a gcur chuige ina eiseamláir mhaith do phobail na hEorpa, agus pobal na hÉireann ach go háirithe, a bheas ag feidhmiú mar sheirfigh dá máistrí caipitil go ceann cúpla glúin eile, ar a laghad.


Aguisín:
Beidh Mubarack ag seasamh síos ach beidh an tArm ag tógáil cumhachta! B'fhéidir!
Thaispeáin an lucht oibre a chuid cumhachta arís nuair a bhain siad a gcumas oibre ón gcóras.
Thit an deachtóireacht laistigh de cúpla lá nuair a dhein siad amhlaidh.
Beidh an cumhacht sin ag teastáil go tréan arís anois ina gcuid eagrú chun comhairlí na haicme oibre a bhunú agus ina gcur le chéile chun Stát Míleata, coilíneacht an Iarthair, a sheachaint.
An tuairisciú is fearr le feiceáil ar AlJazerra Beo mar is gnáth.

Dé Céadaoin, Feabhra 09, 2011

M2011.02.10

Tá an aicme oibre ag taispeáint a cuid cumhachta san Éigipt arís.
Tá liosta fada de na stailceanna á gcur suas ar Twitter ag Hossam el-Hamalawy (Tá físeán de ag caint faoi agóidíocht an lucht oibre san Éigipt le cúpla bliain anuas ar M2011.02.01), agus tá níos mó eolais le fáil ar an chlib #egyworkers

De réir dealraimh tá na héilimh chéanna acu is atá ag Réabhlóidithe Sóisialacha na hÉigipte .i. náisiúnú maoin, acmhainní agus meáin táirgeachta na tíre, comhairlí na haicme oibre a bhunú, chomhdháil na ndaoine go léir a reáchtáil agus imeacht láithreach de phuipéid-deachtóirí brúidiúlacha an Iarthair.

M2011.02.09


An bhfuil Gavin Titley gaolta le Alan Titley?
Nílim ag rá é seo toisc go bhfuil an sloinne céanna acu, nó toisc gur thug Ó hUiginn Alan air aréir, ach toisc go bhfuil an cuma chéanna orthu. I mo thuairim!

Agus mar chomhtharlú, cosúil leis an Titleach s'againne, gach uair a labhraíonn sé, nó a scríobhann sé, éistim agus léim le dúthracht. Ní féidir moladh níos fearr a fháil.

Is léachtóir é, sílim, le hOllscoil na hÉireann Maigh Nuad. Agus tá sé páirteach sa suíomh idirlín iontach #CrisisJam ar Politico.ie. Bíonn sé i mbun Tuítála don suíomh céanna. Agus glacann sé páirt sa chlár teilifíse Tonight with Vincent Browne.
De ghnáth bíonn a ról ar an chlár chun iniúchadh a dhéanamh ar dhearcadh agus laigí na meán cumarsáide maidir le cúrsaí reatha an lae.
Agus bíonn anailís spéisiúil le roinnt aige i gcónaí.
(I ndiaidh an bhuiséid dheireanach uafásach sin, roimh Nollaig, dhein sé ceap magaidh, go sciliúil deabhéasach, d'amaideacht agus gheáitsíocht bheirt "iriseoir" a bhí ar phainéal an chláir, agus iadsan an-tógtha leis, agus ag díriú go príomha ar, "cruth deas na culaithe" a bhí á chaitheamh ag an slíomadóir slíbhíneach fimíneach Fianna Fáileach agus an "taispeántas láidir ceannasaíocht" a thug sé! Ard-teilifís a bhí ann).

Bhí cúpla seoid le roinnt aige aréir ar seó Vincent (le feiceáil ag 13 nóiméad istigh): an chéad cheann is ea an míniú a thug sé d'fheachtas an ghaimbín Martin mar an polaiteoir atá "now prolier than thou"! :-)
Ag déanamh tagairt mhagúil do chraoladh toghcháin Mhartin, agus a chuid cainte sa díospóireacht aréir, ina bhfuil, agus a raibh, sé ag iarraidh athchruthú a dhéanamh air féin agus a ionannú le prólatáireacht na hÉireann!
Dochreidte.

An dara seoid uaidh (le feiceáil ag 26 nóiméad) ab ea an chaoi ar thug sé aird don bhfíric nach bhfuil díospóireacht againn san fheachtas olltoghcháin seo faoin bhfíric go bhfuil lucht an mhargaidh idirnáisiúnta ag bogadh ar aghaidh go tapaidh ó chaint faoi "ath-idirbheartaíocht" ar choinníollacha déine an IMF/AE. Agus anois ag bogadh go láidir i dtreo caint faoi loiceadh na tíre ar fhiacha na sealbhóirí bannaí Gearmánacha, Francacha, Sasanacha etc etc.
Go hidirnáisiúnta, agus náisiúnta, ó eacnamaithe de gach claonadh idé-eolaíochta tuigtear anois, agus tá sé aontaithe, nach mbeidh fás in athuair don tír seo go dtí go bhfuil fiacha móra príobháideach na mbanc imithe ónár ndroim agus deireadh curtha leis na beartais dhéine á gcur ar an aicme oibre Éireannach.
Ní bheidh "an infheistíocht" sin ó lucht caipitil, a shantaíonn muid chomh mór sin, i ndán dúinn go dtí go n-aithníonn muid an ghné seo de chur chuige lochtach na bpáirtithe móra Éireannach.

An tríú seoid ab ea an tagairt a dhein sé don t-alt/t-agallamh seo le iar-stiúrthóir bainistíochta an IMF sa Londain Evening Standard inné:
Strauss-Kahn is giving speeches warning that inequality was a major cause of the financial crash and arguing that workers must be given greater bargaining power, and a greater share of the world's wealth if the crisis is not to be repeated. Ordinary people need more money, better social safety nets and decent jobs.

This economic recovery is thoroughly unstable. "It is not the recovery we wanted. It is a recovery beset by tensions and strains, which could even sow the seeds of the next crisis,"

The IMF isn't making a sentimental argument here, or even principally a moral one. Its analysis of the problem is a hard-headed one, based on international data and on work done by its modelling unit and published at the end of last year.
Is ait go bhfuil sóisialaí ag obair agus ag cur tuairimí mar seo chun cinn ar son an IMF.
Ach sílim go dtaispeánann sé go n-aithníonn agus go n-aontaíonn lucht caipitil le gné d'anailís Mharx ar an gcóras .i. an claonadh ag an ráta brabaigh ísliú agus an claonadh chun géarchéime de bharr carnadh caipitil (neamhionannas eacnamaíochta).
Taispeánann a gcuid sonraí féin dóibh nach féidir le caipitleachas leanúint ar aghaidh leis an neamhionannas láidir lárnach sin atá mar bhunchloch an chórais.
Mar sin ba mhaith leo "caipitleachas le ceannaghaidh dhaonna air" a fheiceáil.

Ach ní ionann sin agus fíor-daonlathas, ionannas agus saoirse an duine, ná baol air.
"Lámh Dofheicthe an Mhargaidh", seilbh daingean lucht gaimbín ar mhaoin an domhain, agus síor-tóir ar bhrabús príobháideach is cuma cén costas don domhan nó don cine daonna féin is ea na maistrí s'acusan i gcónaí agus go deo.
Agus taispeánann sé sin an ról níos tábhachtaí ná riamh atá ag an eite chlé radacach sa lá atá inniu ann chun fíormhalairt slí a mholadh, go háirithe le grúpaí caipitlíocha amhail an IMF ag goid éadaí "na heite clé sa lár".

Dé Máirt, Feabhra 08, 2011

M2011.02.08

Gan amhras gheobhaidh siad ábhar éigin a bheith ag argóint faoi, ach lasmuigh den fhíric go mbeidh sé trí mheán na Gaeilge is beag fiúntas i ndíospóireacht idir triúr atá ar aon intinn.
Cinnte beidh sé "stairiúil". Ina áiféis!

M2011.02.07

Tá na Stáit Aontaithe, Iosrael agus maithe móra na hEorpa (An Ghearmáin, An Bhreatain etc.) ag moladh agus ag tacú leis an ghinearál airm, céasadóir, éigneoir, dúnmharfóir, polaiteoir nua-liobrálach agus giolla faisnéise Mhubrack, Omar Suleiman, mar chomharba don deachtóir. Ina n-iarracht lofa frithdhaonlathach is déanaí chun cur isteach don réabhlóid.
Shéan an fear céanna, agus an réimeas míleata, cuireadh a thabhairt d'urlabhraithe na réabhlóide le linn na "gcainteanna" siúd le déanaí. Ní nach ionadh!

Sceith Wikileaks eolas inné a thaispeánann go raibh, agus go bhfuil, ceannaire na maistíní, an "Mubarack óg" seo, ina chéad rogha d'Iosrael mar dheachtóir nua le teacht i gcomharbacht ar an sean-deachtóir caipitlíoch.

Chomh maith leis sin taispeánann an teachtaireacht chéanna go raibh a fhios ag Iosrael go raibh Hamas ag coinneáil an t-sosa chomhraic i 2008 agus go raibh an "cogadh" (Operation Cast Lead) in aghaidh mhuintir Gaza gan spreagadh ar bith.
Slad a d'fhág tuairim is 1500 duine neamhurchóideach marbh taobh istigh de scór lá!
Bhí orduithe ag na dúnmharfóirí Iosraelacha "na foirgnimh, an chomharsanacht agus an ceantar a ghlanadh (cleanse)"

Dé Luain, Feabhra 07, 2011

M2011.02.06Anailís spéisúil ar chúrsaí san Éigipt.
Mholfainn é mar íocshláinte in aghaidh na hanailíse, nó easpa anailíse, le feiceáil sna gnáthmheáin chumarsáide.

Alt Zizek sa Gardaíon ar an cheist seo.

M2011.02.05

Cá bhfuil an fhearg i measc na nÉireannach? An cheist a chuireann Michael Lewis san "alt" an-fhada dá chuid i Vanity Fair.

Is fiú go mór é a léamh.

Dé Domhnaigh, Feabhra 06, 2011

M2011.02.04

Seo aistriúchán tapaidh Gaeilge ar ráiteas in Araibis ó Réabhlóidithe Sóisialacha na hÉigipte: (ní chloisfidh tú fúthusan ar an nuacht!, cén fáth sin an gceapann tú?)

Is éard atá ag tarlú inniu ná an réabhlóid is mó i stair na tíre seo agus sa domhan Arabach ar fad. D'ardaigh íobairt ár mairtírigh an réabhlóid agus bhriseamar trí na constaicí eagla. Ní sheasfaidh muid síos go dtí go bhfuil na 'ceannairí' coiriúil agus a gcóras coiriúil scriosta.

Is é imeacht Mhubarak an chéad chéim, ní céim dheireanach na réabhlóide.


Is ionann aistriú cumhachta chuig deachtóireacht faoi Omar Suleimam, Ahmed Shafilk agus gaimbíní eile Mhubarack agus leanúint leis an gcóras céanna. Is cara Omar Suleiman d'Iosrael agus Meiriceá, caitheann sé formhór a chuid ama idir Washington agus Tel Aviv agus is giolla é atá dílis dá suimeanna. Is dlúthchara Ahmed Shafilk le Mubrack agus a chomhghleacaithe sa tíorántacht, le cos ar bholg agus foghail á gcur ar mhuintir na hÉigipte

Leis na daoine is ea maoin na tíre agus ní mór é a thabhairt ar ais.


Le tríocha bliain anuas d'aistrigh an réimeas truaillithe maoin thábhachtach na tíre chuig mionlach de lucht gnó agus chuig comhlachtaí móra ilnáisiúnta. Is le 100 teaghlach atá níos mó ná 90% de shaibhreas na tíre. Déanann siad monaplú ar shaibhreas na nÉigipteach trí pholasaithe príobháidiú, goideadh cumhachta agus comhaontas le lucht caipitil. D'athraigh siad formhór mhuintir na hÉigipte ina mbochtán, gan talamh agus gan fostaíocht.

Caithfidh na monarchana a scriosadh agus a díoladh go han-saor a thabhairt ar ais chuig na daoine.

Ba mhaith linn náisiúnú a dhéanamh ar na comhlachtaí, talamh agus na meáin táirgeachta a ghoid an dream seo. Chomh fada agus atá ár n-acmhainní i seilbh s'acusan ní bheidh muid in ann fáil réidh leis an gcóras seo i gceart. Is sclábhaíocht eacnamaíochta an taobh eile de thíorántacht pholaitíochta. Ní bheidh muid in ann déileáil le dífhostaíocht agus gnáthphá cothrom le haghaidh slí bheatha chóir a bhaint amach gan saibhreas na ndaoine a bhaint ón drong seo.

Ní ghlacfaidh muid le madraí garda Mheiriceá agus Iosrael

Ní sheasann an córas seo ar a aonar. Ba ghiolla Mubarak, mar deachtóir agus cliant, ag feidhmiú ar son mianta Mheiriceá agus Iosrael. Bhí An Éigipt ina coilíneacht Mheiriceánach, ag tógáil páirte díreach in imshuí mhuintir na Palaistíne, ag déanamh saor-cheantair den Chanáil Suez agus aerspás na hÉigipte le haghaidh long cogadh agus scairdtrodairí a rinne slad ar mhuintir na hIaráice, ag díol gáis le hIosrael, go han-saor, ach ag an am céanna ag múchadh muintir na hÉigipte le praghsanna ard. Caithfidh an réabhlóid neamhspleáchas, dínit agus ceannasaíocht na hÉigipte sa réigiún a athbhunú.

Tá aghaidh na ndaoine ar an réabhlóid.


Ní réabhlóid é seo de na éilítí, páirtithe polaitíochta nó dreamanna creidimh. Is le hógánaigh, mic léinn, oibrithe agus bochtáin na hÉigipte an réabhlóid seo. Le déanaí tá a lán scothaicmí, páirtithe agus daoine atá in ainm is a bheith ina siombailí ag iarraidh léim ar ghluaiseacht na réabhlóide agus é a ghoid ó na húinéirí cearta. Is iad mairtírigh dár réabhlóide agus na daoine óga atá seasmhach ar na sráideanna ár siombailí.
Ní ligfidh muid dóibh smacht ár réabhlóide a bhaint dínn agus éileamh a dhéanamh go seasann siad ar ár son. Déanfaidh muid ionadaíocht orainn féin agus ionadaíocht ar na mairtírigh a maraíodh agus a íoc lena bhfuil chun an córas a thréigean.

Is é arm na ndaoine an t-arm a chosnaíonn an réabhlóid.

Ceistíonn cách: "An bhfuil an t-arm leis na daoine nó ina n-aghaidh?". Ní bloc amháin an t-arm. Is ionann leas na saighdiúirí agus oifigigh shóisearacha agus leas an mhóraimh. Ach is le Mubarack na oifigigh shinsearacha, roghnaithe go cúramach aige chun a réimeas lofa, saibhreas agus tíorántacht, a chosaint. Is cuid lárnach den chóras é.

Ní arm na ndaoine an t-arm seo a thuilleadh. Ní ionann an t-arm seo agus an ceann a bhris an namhaid Síónach le linn Deireadh Fómhair 73. Tá gaol díreach ag an arm le Meiriceá agus Iosrael anois. Is é cosaint Iosrael a chion feidhme, ní cosaint na ndaoine. Cinnte ba mhaith linn na saighdiúirí a fháil ar son na réabhlóide. Ach, níor chóir dúinn an dallamullóg a chur orainne féin le sluaghairmeacha go bhfuil "an t-arm ar ár son". Cuirfidh an t-arm na léirsithe seo faoi chois go díreach, nó déanfaidh athstruchtúrú ar na póilíní chun an ról sin a chomhlíonadh.

Cruthaígí comhairlí réabhlóideacha anois.

Chuaigh an réabhlóid seo thar a rabhamar ag súil leis. Ní raibh éinne ag tnúth le huimhreacha mar seo a fheiceáil. Ní raibh éinne ag tnúth go mbeadh na hÉigiptigh chomh cróga sin in aghaidh na bpéas. Ní féidir le héinne a mhaíomh nár chuir muid an deachtóir ar chúl. Ní féidir le héinne a mhaíomh nár tharla athrú i gCearnóg na Saoirse.
Is é atá ag teastáil anois ná gluaiseacht le haghaidh éileamh socheacnamaíocha mar chuid dár mianta, ionas go mbeadh a fhios ag an té ina shuí sa bhaile cén fáth go bhfuil muid ag troid ar son a chearta. Caithfidh muid muide féin a eagrú i gcomhairlí na ndaoine a thoghann a n-ardchomhairlí go daonlathach, agus ón bhun aníos.
Caithfidh na comhairlí seo ardchomhairle a bhunú a bhfuil toscairí ó gach claonadh san áireamh ann. Caithfidh muid ardchomhairle a thoghadh le daoine a dhéanfaidh ionadaíocht ar ár son, agus a bhfuil muinín againn astu. Glaoimid comhairlí na ndaoine a bhunú i gCearnóg na Saoirse, agus in achan cathair eile san Éigipt

Glaoch ar oibrithe na hÉigipte páirt a ghlacadh sa réabhlóid.

Rinne agóidí agus léirsithe ról an-thábhachtach i leanúint agus lasadh na réabhlóide. Anois tá an lucht oibre ag teastáil. Tá cinniúint an réimis acu. Ní amháin i bpáirt a ghlacadh sna léirsithe, ach le stailc náisiúnta a eagrú in achan tionscadal tábhachtach agus comhlacht mór.
Is féidir leis an réimeas léirsithe agus agóidí a sheasamh go ceann i bhfad, ach ní féidir leis thar cúpla uair a sheasamh má théann an lucht oibre ar stailc. Déan stailc ar na hiarnróid, ar iompar poiblí, sna haerfoirt agus i gcomhlachtaí móra ilnáisiúnta.
A lucht oibre na hÉigipte! Ar son na n-ógánach réabhlóidigh, agus ar son fuil na mairtíreach, glac páirt sa réabhlóid, bain úsáid as bhur gcumhacht agus beidh an bua linn!

Dé hAoine, Feabhra 04, 2011

M2011.02.03"Hosni Mubarak", "dúnmharfóir!", "Suzanne Mubarak", "dúnmharfóir!", "Ahmed Ezz", "dúnmharfóir!, "Ahmed al-Maghrby" dúnmharfóir!"...

"A Éigipte a mháthar, seo do pháistí"

"Cuirigí le chéile, cuirigí le chéile, go dtí go dtiteann an córas"

"Beir ar do chiall a Mhúbarac, seo do lá deireanach"

"Éirígí, éirígí amach go dtí bua! Éirígí amach, éirígí amach ar shráideanna na hÉigipte go léir"
Published with Blogger-droid v1.6.7

M2011.02.02

Shuigh muid ar ár lámha, agus leanann muid ag suí ar ár lámha, ag ligean do dheachtóireacht agus a mhaistíní slad a dhéanamh ar na daoine ag léirsiú go cróga ar son daonlathais ina dtír.

Ach thar éinne eile ar domhan leis an tionchar díreach polaitíochta agus eacnamaíochta chun stop a chur leis an deachtóireacht -atá a rialtas ag maoiniú- is é Barack Obama an cladhaire is measa acu ar fad. Gan aon agó ar bith.

Tá sé an-shoiléir le an-fhada nach raibh daonlathas sa Mheánoirthear an chloch is mór ar phaidrín lucht caipitil san AE nó i SAM.
Mura raibh sé sin soiléir duit roimhe tá Wikileaks ag déanamh sár-oibre ag tabhairt an eolais agus a ghníomhaíochtaí frithdhaonlathacha thall chun solais.

Clibeanna Twitter le haghaidh na réabhlóidí atá ag cur as do phleananna eacnamaíochta agus polaitíochta an Iarthair sa réigiúin.

Aguisín:
Tá na milliúin daoine ag léirsiú go síochánta ar na sráideanna, ag canadh agus ag béicíl.
Tá an tuairisciú is fearr le feiceáil ar AlJazerra Beo

Dé Máirt, Feabhra 01, 2011

M2011.02.01

Bhíos ag léamh cúpla alt maith ar an idirlíon faoi chúlra sóisialach na réabhlóide atá ag tarlú san Éigipt inniu. Bhíos ag iarraidh mo thuiscint ar shóisialachas na hÉigipte agus a gluaiseachtaí frith-nua-liobrálacha a fheabhsú.


(Sin físeán de chomhdháil Marxach ó 2008 leis an bhlagadóir sóisialach, agus réabhlóidí Hossam el-Hamalawy. DAS, tá sé ag cur suas grianghraif agus físeáin iontach ar a bhlag ón éirí amach).
Ach bhí a lán de na hailt chéanna gann ar sonraí faoi ainmneacha na ngrúpaí siúd agus na daoine a bhí ag beartú agus ag tógáil suas go dtí an éirí amach glórmhar seo le 6 nó 7 mbliain anuas.
"An dá ghlúin de shóisialaithe réabhlóideacha" mar a thug Hossam orthu sa bhfíseán. Cé hiad?

Is fánach an áit a bhfaighfeá gliomach, ach buíochas le suíomh idirlíne Teabagger den eite dheis a bhfuil an mana seo a leanas acu:
As an American organization, we’re dedicated to fighting against Marxist ideology in all its variants.
A bhuíochas leosan! tháinig mé ar chnuasach beag deas le roinnt de na laochra sóisialacha atá thaobh thiar den réabhlóid seo in aghaidh giollaí lucht Caipitil san Éigipt agus sa Túinéis.
Níor tháinig lucht an tsuímh sin ar aon fhianaise go raibh éinne bainteach le "antoisceachas Ioslamach" lasmuigh den éirí amach seo. Ach tháinig siar ar neart fianaise go rabhadar ina sóisialaithe, marxaigh agus ceardchumannaithe!
Ó, ná habair! :)

Níl tuairim dá laghad acu ar an shuíomh sin faoi cad is sóisialachas ann:
If you listen to any of these activists speak, they’re all crying for “democracy”, which, in their case, is apparently synonymous with socialism.
Ní aineolas go dtí an Poncán ag plé sóisialachas! Nílim ag magadh, cheap mé gur scig nó aoir a bhí ann lena leithéid d'aineolas, cosúil le Onion News nó rud éigin mar sin! Ach is léir go bhfuilid an-dáiríre.
D'fhéadfá a rá go ndeireann an abairt sin thuas, agus an t-alt ina iomláine, níos mó faoi pholaitíocht SAM ná mar a deireann sé faoi pholaitíocht na Éigipte...

Dé Luain, Eanáir 31, 2011

M2011.01.24

Tugadh faoi deara le cúpla lá anuas an scéal mór á dhéanamh sna meáin chumarsáide faoi na seirbhísí idirlíne amhail Twitter agus Facebook mar uirlisí na ndaoine chun na réabhlóidí sa Mheánoirthear a eagrú agus chun daoine a ghríosú chun gnímh.
Ní bheadh leath den scéal fiú ar eolas ag an éisteoir dá gcreidfeadh sé an míniú simplí sin ar an phleanáil, agus cúiseanna, lasmuigh den éirí amach.
Is toradh an t-éirí amach seo de stailceanna an lucht oibre agus agóidíocht mhic léinn thar na blianta fada.
Mar gheall ar pholasaithe eacnamaíochta an IMF faoi réimse an deachtóra Ben Ali tharla réabhlóid sa Túinéis ag cur an lasair sa bharrach, agus ag tabhairt an mhisnigh don lucht oibre san Éigipt amhlaidh a dhéanamh agus gníomhú dá réir.

Foilsíodh ar shuíomh idirlín an Atlantic lámhleabhar rúnda na n-agóideoirí, go hamaideach i ndáiríre, roimh agóidí móra an Aoine seo caite.
Is léir go gcreideann na réabhlóidithe go bhfuil contúirt ag baint le úsáid Twitter agus Facebook, agus mar sin tá níos lú tábhacht lena ról sa réabhlóid thar mar atá na meáin chumarsáide ag rá.

Bíodh an cinneadh roinnt leathanaigh an lámhleabhair a fhoilsiú roimh na hagóide ciallmhar nó nach mbíodh tá an leathanach faoi éilimh na ndaoine i mbun gnímh níos tábhachtaí ná na míniúcháin fhéin faoi conas agóid cliste a dhéanamh.
Saghas forógra atá ann.

Is éard atá uathu ná rialtas neamh-mhíleata ar son na ndaoine (rialtas atá lasmuigh de chumhacht SAM), saoirse, ceartas, deireadh leis an réimse deachtóireachta Mubarak ar ndóigh.
Agus "riaradh cuiditheach d'acmhainní na hÉigipte go léir".
Tá an t-éileamh deireanach sin sách teibí ar bhealach, ach ó mo léamh de, ní chiallaíonn sé gur mhian leo leanúint le dearcadh nua-liobrálach an deachtóra agus a thacadóirí airgeadais .i. níor mhian leo acmhainní na hÉigipte a fheiceáil i láimhe mionlaigh saibhir a thuilleadh. Beidh siad i seilbh na ndaoine as seo amach.

In ainneoin seo tá na teachtaireachtaí le cloisteáil ó na meáin le cúpla lá anuas ag díriú níos mó ar an Bhráithreachas Moslamach, agus a ról fíorbheag ann, an baol d'fholús cumhachta agus, ar ndóigh, an gá le haghaidh idirthréimhse síochánta ó cheannaire amháin go dtí ceannaire eile a thagann le pleananna eacnamaíochta agus polaitíochta an Iarthair sa réigiún.
Chomh maith leis sin is iomaí "saineolaí" ar chúrsaí na hÉigipte a chuirtear os ár gcomhair, ach is beag réabhlóidí Éigipteach a chuirtear faoi agallamh.
Tá na claontaí le feiceáil cheana fhéin.

Gan amhras ar bith beidh impleachtaí dearfacha i ngeall ar na himeachtaí thall le dhá mhí anuas, go domhanda agus go logánta. Ach tá rud éigin a dúirt an Francach Jacques Lacan -lena dhaltaí a bhí i mbun agóide i bPáras i 1968- ag rith thart i mo chloigeann; "Mar réabhlóidithe, is gealta sibh atá ag éileamh máistir nua. Gheobhaidh sibh ceann."

Dé hAoine, Eanáir 28, 2011

M2011.01.23


Beochan spéisúil ar chaint a thug Zizek i 2009.
Is spéisiúil an chaoi ar bhain sé úsáid as scríbhneoireacht shóisialach Wilde, óna leabhar The Soul of Man under Socialsim, chun a argóint a chur trasna faoin easpa maitheas atá i gcarthanacht nach ndéanann a dhícheall córas an bhrabaigh a chur ar ceal.

Thug mé faoi deara an "altrúchas maith gan mhaitheas" seo don chéad uair thart ar 2008 sílim. Sraith chláir dea-mhéine ar BBC a bhí ann, inar sheoladh Sasanach mór le rá éigin thar lear le haird a tharraingt ar chás na bpáistí bochta a bhí ag saothrú i siopaí allais san Ind, agus in áiteanna eile san Áis, chun earraí a dhéanamh do pháistí agus lucht ionnúis an Iarthair.
Bhreathnaigh mé ar an gclár le béal oscailte, ní de bharr uafás na bpáistí amháin -bhí a gcruachás ar eolas agam roimhe- ach i ngeall ar an chaoi ar dhein léiritheoirí an chláir neamhaird iomlán den chóras a chruthaigh an fhadhb seo. Agus an fhíric nár thug siad ainm na gcomhlachtaí móra éadaí a bhí ag ceannach na hearraí ó na siopaí allais fiú!
Leanfadh na páistí ag saothrú sna siopaí allais i ndiaidh cúnamh lucht féachana an Bhíp, ach beidh seans acu roinnt oideachais a fháil!

I bhfocail Wilde, nuair a fheiceann daoine maithe altrúíoch bochtaineacht agus bás agus anró ar domhan;
"with admirable, though misdirected intentions, they very seriously and very sentimentally set themselves to the task of remedying the evils that they see. But their remedies do not cure the disease: they merely prolong it. Indeed, their remedies are part of the disease.

They try to solve the problem of poverty, for instance, by keeping the poor alive; or, in the case of a very advanced school, by amusing the poor.

But this is not a solution: it is an aggravation of the difficulty. The proper aim is to try and reconstruct society on such a basis that poverty will be impossible"

M2011.01.22


Cuirim an físeán seo suas go drogallach, óir faigheann daoine bás chuile lá de bharr airgead míleata a chaitheann SAM i dtíortha thall lear. Níl beatha an duine seo níos tábhachtaí ná éinne eile a mharaíodh de bharr polasaithe impiriúlachais an Iarthair.
Ach is fiú cloch ar charn i gcónaí.

Tá a fhios agam gur lámhachadh an fear óg seo ag póilín Éigipteach, ach fuair giollaí na deachtóireachta a rinne an gníomh an t-airgead le haghaidh an philéir ó cháiníocóirí SAM. $1.3 billiún mar chúnamh míleata in aghaidh na bliana le bheith cruinn faoi.

Is fiú na gnéithe seo a chuimhneamh nuair a bhreathnaítear ar an nuacht ar an teilifís faoi éirí amach seo na nArabach agus gan gíog mó míog astu faoi chúlra na deachtóireachta ina bhfuil siad ag troid.

Déardaoin, Eanáir 27, 2011

M2011.01.21

Rith rud éigin liom nuair a léigh mé an t-alt seo faoin bhrúghrúpa Justice for Investors. Is é sin ceartas do speiciléirí réadmhaoine. Nó amhantraithe más mian leat, nó cearrbhaigh d'eacnamaíocht bhoilgeoige.

Tá an t-alt scríofa sa chaoi gur chóir go mbeadh bá againn do na daoine seo a cheannaigh tithe agus árasáin le díol ar ais chuig, nó le cur ar cíos do, lánúineacha agus teaghlaigh óga ag praghsanna nó cíosanna níos airde ná mar is fiú iad.
Cheannaigh na daoine seo réadmhaoin tríd an saghas faoisimh chánach, Roinn 23, nach bhfuil ar fáil ach d'amhantraithe ar leith, iad siúd lena ndóthain airgid agus maoine cheana.
Cheannaigh siad na "hinfheistíochtaí" seo ar an tuiscint sheadánach go mbeadh praghsanna ag ardú i ngeall ar an ghá go mbeadh bailte ag teastáil ag teaghlaigh óga srl amach anseo. Mar gheall ar an tuiscint chaipitlíoch seo -chun úsáid a bhaint as saothar dhaoine eile chun brabús a dhéanamh- bhí an cás truamhéalach gránna againn in Éirinn ina raibh níos mó ná 52% de chuile infheistíocht déanta sa tír déanta i réadmhaoin le cúpla bliain anuas. Bhí tuairim is 35% de na daoine a bhí ag ceannach tithe in Éirinn le cúpla bliain anuas ina n-"infheisteoirí".
Thug lucht stocaireachta na boilgeoige na "ballsy people" orthu, agus ar feadh i bhfad thugadar "fiontraithe" orthu chomh maith, gan puinn náire! Ní aithneodh duine acu cad is fiontraíocht ann dá dtabharfadh sé bos na láimhe san aghaidh dóibh.

Ní féidir sampla níos fearr a aimsiú de mhuc-chaipitlí ná an duine seo: "According to a Munster-based landlord (who did not wish to be identified) with more than 20 properties and no other source of income..."! Do-focain-creidte!
Agus tá sé de dhánacht ag na gaimbíní seo éileamh a dhéanamh go leanfadh pobal na tíre ar aghaidh ag tabhairt fóirdheontas dóibh agus a gcuid infheistíochtaí!

Ar aon nós, leis an racht sin as mo chóras.
Ag léamh an t-alt dom chuimhnigh mé ar an sprioc a bhí ag Lizzie Magie nuair a chruthaigh siad an cluiche boird "The Landlord's Game", an cluiche a chruthaigh an cluiche boird cáiliúil Monoply.
Cruthaigh Magie a cluiche, i ndáiríre, mar critic ar chaipitleachas .i. an t-olc a thagann le carnadh caipitil agus dúshaothrú tionóntaí ar son brabúis. Agus le taispeáint do na himreoirí cad a tharlaíonn do chaipitlithe (imreoirí) eile de réir mar a threisíonn an carnadh caipitil le linn an chluiche.
Cailleadh cibé dea-rún a bhí aici an t-olc agus na contúirtí a thagann le cearrbhachas réadmhaoine a chur os comhair súile an phobail.
Agus fuair muid ina áit an cluiche Monoply.
Cluiche páistí ina bhfuil bruíonachas, indibhidiúlachas, saint agus carnadh caipitil mar bhunchloch an chluiche agus mar tréithe le moladh.

---------------

Aguisín NAMA:
Iontas na n-iontas. Tháinig an tuar fán tairngreacht.

Sin mar a tharlaíonn nuair a chuirtear cosc ar trédhearcacht agus nuair a chruthaítear feithicil le hairgead an phobail chun "urlár a chur faoin margadh réadmhaoine".

Cé mhéad cealg atá fágtha sa bhfoiche seo a thugtar Fianna Fáil.
Senator Mark Daly claimed yesterday that there were “numerous anecdotes” of individuals who are “illegally putting bids in on their own debt through third parties and offshore companies” and buying back their debt from Nama at hugely reduced rates.

Dé Céadaoin, Eanáir 26, 2011

M2011.01.20

Is tráthúil, is dócha, an sceitheadh eolais is nuaí ó Wikileaks óir baineann sé le Háítí agus cúrsaí daonlathais thall.

Cuireann an sceitheadh seo lenár dtuiscint ar ról na Náisiún Aontaithe, lucht brabúsaíochta Háítí agus tíortha amhail an Bhrasaíl agus SAM roimh agus i ndiaidh an coup chun ruaig a chur ar an rialtas dlisteanach sóisialach, Muintir Lavalas.
(Thug mé achoimre an-ghearr ar stair Háítí agus gluaiseacht Lavalas anseo coicís ó shin.)

Seo a leanas m'achoimre ar an alt sin ón Gardaíon:
I 2005 tháinig na NA faoi bhrú ó Washington, gaimbíní na siopa allais, lucht gnó agus oifigigh an coup chun smacht foréigneach a chur ar na bailte bothán i Cité Soleil. An áit a raibh reibiliúnaigh Lavalas lonnaithe. In ainneoin gur mhian le gluaiseacht Lavalas comhréiteach a fháil agus idirbheartaíocht a dhéanamh rinneadh an cinneadh ag tús 2006 Cité Soleil a ghabháil le foréigean.
Ach, dhiúltaigh Ginearál na NA darbh ainm Bacellar amhlaidh a dhéanamh. An lá ina dhiaidh sin fuarthas marbh é le piléar ina chloigeann ar bhalcóin a sheomra san óstálann ina raibh sé ag fanacht.
Tá an cuma air gur feallmharú a bhí ann i ngeall ar sheasamh Bacellar in aghaidh mianta na bhFaisistithe.

Le haghaidh níos mó eolais ar Háítí agus an cosc curtha ar an uachtarán Aristide, gluaiseacht Lavalas agus a ndeamhnú ina dhiaidh sin tá an leabhar seo ar fáil.

Dé Máirt, Eanáir 25, 2011

M2011.01.19

Ní raibh a fhios agam roimhe, nó níor thug mé faoi deara é, ach tá Joan Bruton ó iarPháirtí an Lucht Oibre as a meabhair ar fad. Go huile is go hiomlán.
Sin nó bhí sé ar na ribí aréir!Níl sé ar fáil ar an bhfíseán thuas ón chlár aréir ach thaitin sé liom nuair a cháin sí Higgins go géar as ucht a pholasaithe sóisialacha (ag moladh don lucht oibre dul ar stailceanna agus troid ar son a chearta srl), agus go díreach ina dhiaidh sin deir sí go dtógann sí a cuid inspioráide ón Lorcánach agus ón Conghaileach! An bheirt deargMharxach is mó a shiúil ar talamh na hÉireann ariamh!

"Stop do mo harangáil"

M2011.01.18

Feictear aon uair a luaitear Sóisialachas, mar atá ar bhlag Mhicilín le déanaí, go bhfuil nádúr an chine dhaonna luaite mar dhris chosain in aghaidh dul chun cinn sóisialach chomh maith.
Ní éireoidh le sóisialachas toisc go bhfuil daoine: "ró-leisciúil, ró-shantach, ró-ocrach do chumhacht, ró-phatuar d'athrú, ró-dhrogallach roimh smaointeoireacht"! Nó cibé rud eile ba mhaith leat a rá fúinn mar chine a dhaingníonn i d'intinn nach bhfuil an cine daonna in inmhe feabhsú ar shlite daonlathais de bharr nádúir. An nádúr sin sa duine nach réitíonn le cumainn nó le comhoibriú comhchoiteann ar na meáin táirgeachta faoi smacht daonlathach an mhóraimh!
Ní ritheann ach nath amháin liom i gcónaí nuair a chloisim a leithéid; Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche herrschende Gedanken. Mar a dúirt an Gearmánach a dúirt é. Nó i bhfocail eile; In achan ré is iad smaointe na haicme ceannais na smaointe coiteann.

Ag leanúint as an loighic seo luíonn sé le ciall in intinn an duine go bhfuil caipitleachas .i. córas an bhrabaigh, níos feiliúnaí don chine daonna toisc go dtugann sé luach saothair do na tréithe siúd amhail saint, claonadh chun foréigin, dúil chumhachta etc etc.
Tháinig stop le éabhlóidiú an duine 10,000 bliain ó shin a mhaítear, lán stad. Níl ach inchinn clochaoiseach ag an duine inniu, agus ní oibríonn agus ní oibreodh an inchinn clochaoiseach sin ach le caipitleachas amháin .i. córas aicmeach. Am amú a bheadh ann a bheith ag troid in aghaidh na fírice sin. Glac leis agus bog ar aghaidh, ar ais go dtí do phost mar sclábhaí pá.

Ar an ábhar áirithe sin faoi tréithe an duine luíonn argóint an sóisialaí, go príomha, leis an fhíric go bhfuil iompar an duine bunaithe ar na cúinsí sóisialta ina maireann sé .i. tá nádúr an duine in ann athrú, agus athraíonn a dhearcadh sóisialta leis.
Mar shampla dúradh le linn ré na sclábhaíochta nach bhféadfadh an eacnamaíocht domhanda leanúint ar aghaidh go héifeachtach gan sclábhaithe. Creideadh go forleathan é, mar b'shin an idé-eolaíocht inar mhair daoine agus ba shin smaointeoireacht na haicme ceannais ag an am chomh maith.

I ndiaidh sin go léir cloisfear, de ghnáth, agus de réir na hidé-eolaíochta reatha arís, cloisfear nach bhfuil á mholadh agat ach Útóipe .i. más féidir leis an duine córais an chaipitleachais a fáisceadh as feodachas is féidir sóisialachas a chruthú as caipitleachas.
Ar bhealach is greannmhar a leithéid de mhaíomh Útóipeach, óir níl ach an t-aon Útóipe amháin á mholadh sa saol seo, agus sin an Útóipe craiceáilte ina maireann muid inniu. An Útóipe sin a mhaíonn gan náire gur féidir leis an gcóras reatha é féin a atáirgeadh go deo na ndeor gan an domhan féin agus an speiceas s'againne a scriosadh.
Soyons réalistes, demandons l'impossibe! mar a dúirt na Francaigh a dúirt é.

Dé Luain, Eanáir 24, 2011

M2011.01.17Aguisín:
léirmheas nua d'eipeasóid a trí curtha suas ar Redlettermedia. D'aithneodh gíceanna Star Wars, cosúil liomsa, gurb iad na léirmheasanna seo an rud is fearr a tháinig as na trí scannán nua sin!

Dé Domhnaigh, Eanáir 23, 2011

M2011.01.16

Dhá chlár a bhfaca mé ar sheinnteoir TG4 le déanaí, agus a sheas amach mar cláracha den chéad scoth a thugann léargas iontach staire agus cultúrtha dúinn. Cláracha is ea iad a thuileann moladh nach beag agus lucht féachana fairsing as ucht a gcaighdeán mar chláracha faisnéise.
Is iad saothar nua an iarr-bhlagadóra Mhic Dhonnagáin "Mise Raiftearaí- An Fíodóir Focal", clár faoin fhile clúiteach Antaine "Raftery" Ó Reachtaire.
An ceann eile faoi scéal saoil Tom Barry, ceannaire den IRA le linn Cogadh na Saoirse, ón tsraith Bóthar na Saoirse.

Dé hAoine, Eanáir 21, 2011

M2011.01.15

Leis an méid sin eolais a sceith Wikileaks le dhá mhí anuas is decair don intinn an rud go léir a shú isteach agus a phróiseáil. Chomh maith leis sin deirtear nach bhfuil ach céatadán beag bídeach den eolas atá acu sceite faoin am seo.
Ní chabhraíonn sé ach an oiread -anseo in Éirinn ach go háirithe- go bhfuil na meáin ag díriú go príomha ar na sceitheadóirí féin seachas an t-eolas a sceitheadh.

Mar thaighde neamheolaíoch mo chuid féin chuir mé an cheist ar roinnt cairde cad é an chéad rud a thaganns chun cuimhne má deirim an focal "Wikileaks". An freagra is coitianta: "éigneoir"!

Seo cnuasach deas ar roinnt d'eolas Wikileaks ar tháinig mé air cúpla nóiméad ó shin
Baineann sé sin go príomha leis an eolas a tháinig amach le linn Nollaig.

Déardaoin, Eanáir 20, 2011

M2011.01.14

(brú le méadú)
An féidir le duine a bheith ag súil le malairt slí agus feabhsú, ó thaobh na polaitíochta agus eacnamaíochta de, más rud é go bhfuil sé ag malartú polaiteoirí den idé-eolaíocht pholaitíochta agus eacnamaíochta céanna gach cúig bliana?

Táim ag léamh leabhar iontach faoin Ghaeilge i measc na bhFíníní sna Stáit faoi láthair; "Fíníní Mheiriceá agus An Ghaeilge" le Fionnuala Uí Fhlannagáin.
Bhain sé miongháire searbh asam nuair a léigh mé an méid seo a leanas ó pheann duine darbh ainm Micheál A. Figheadóir i 1880:
"Ní fheicim aon dithfir air bith eidir an chuideachta Republicánach agus an chuideachta Democratach; tá an dís truaillighte, agus is le na banncéaraibh agus le na banna-shealbhadóiridh iad, agus tá siad riaghailighte leo"

Tá sé ag caint go díreach ar chúrsaí polaitiúil sna stáit sna 1880daí, ach tá an ghné seo de pholaitíocht na ngaimbíní lárnach timpeall an domhain, agus is léir, trí na haoiseanna chomh maith.

M2011.01.13

Ní shílim go molfainn an scannán féin, ach tá an fuaimrian ag dul leis thar cionn ar fad!

"'tis focain daycent boy" is ea an léirmheas is fearr a chuala mé faoi ar na mallaibh ó chara ó Chathair Chorcaí.

M2011.01.12

Thóg cara liom an grianghraf seo aréir.
Tá solas na gréine ag trasnú go díreach tríd an atmaisféar tanaí leochaileach sin, a choinníonn an t-anam ionann go léir, agus ag cruthú an dathú buí ar an ghealach agus é ag éirí i ndiaidh luí na gréine céanna. Is iad dearg, buí agus oráiste na dathanna leis na tonnfhaid is faide, mar sin is iad na dathanna amháin is féidir a fheiceáil i ndiaidh dóibh teacht tríd an atmaisféar.

Dé Céadaoin, Eanáir 19, 2011

M2011.01.11

Dhá Éire, dhá shraith aicmeacha.

Dá dtógfadh an tÉireannach a chloigeann as tóin Fhianna Fáil/Gael agus an tseafóid "ceannasaíochta" etc, bheadh radharc níos fairsinge agus soiléire aige ar cad atá ag titim amach ina thír.

Dé Luain, Eanáir 17, 2011

M2011.01.10

Is fada ó mhol mé scannán anseo, toisc nach bhfaca mé aon rud a bhí thar mholadh beirte le fada, leis an fhírinne a rá.
Ní amhlaidh leis an scannán The Town, a tháinig amach abhus ar DVD le déanaí.
"Scannán bithiúnach" atá ann, a bhaineann le drong Gael-Mheiriceánach as Baile Chathail i gcathair Bostúin.
Mholfainn go hard é, tá sé ar fheabhas.
Tá sé ar chomhchéim leis an scannán bithiúnach sin eile "The Departed", faoi na Gael-bhithiúnaigh as Bostún Theas.
Ní fhéadfainn locht ar bith a aimsiú ann, seachas, b'fhéidir, cumas aisteoireachta an aisteora atá sa ról mar chailín an phríomhcharachtair.

Dé Domhnaigh, Eanáir 16, 2011

M2011.01.09


Bíonn cuairteoirí glóracha ag muintir na hÉireann le linn an fhómhair agus gheimhridh chuile bhliain. Géanna Ghiúrainn atá ann, le feiceáil ó mo sheomra leapa ar maidin.

Tagann siad an bealach ar fad ón Artach, sa chás seo ó oirthear na Graonlainne ar thuras thar 2,000km. Cosúil leis an bhradán filleann siad ar na háiteanna céanna gach bliain chun iníor a dhéanamh ar na páirceanna céanna.
Is ait an t-éan an ghé ghiúrainn seo óir tá sé chomh humhal agus neamheaglach roimh dhaoine!
D'fhéadfainn teacht an-chóngarach dóibh gan seans ar bith go n-eitleoidís romham.

M2011.01.08

"Never in the field of human endeavour have so few political hacks displayed any relevance whatsoever to so many."
Áiméan a bhráthar.

Le fada, fada, fada an lá is é an Ciaragánach an t-aon fáth aon rud a léamh maidin Domhnaigh.

Agus cad is rás ceannaireachta do neamhpháirtí ann?

Dé Sathairn, Eanáir 15, 2011

M2011.01.07Ar fáil thuas tá leagan nua, atá iomlán, den scannán a cruthaíodh siar i 2003 faoi chaoi a ndearna na meáin tuairisc ar an gcogadh ola is acmhainní san Iaráic.

Is fiú cuimhneamh ar seo anois agus cogadh eile in aghaidh na hIaráine á bheartú acu.

Baineann an ceann seo leis na meáin chumarsáide sna Stáit go príomha, ach tá an ghné seo lárnach sna meáin in achan tír in iarthar domhain. Bíodh sé sin faoi chúrsaí cogaidh, eacnamaíochta nó polaitíochta.

Dé Céadaoin, Eanáir 12, 2011

M2011.01.06

Ós rud é go bhfuil Háítí sa nuacht arís -as an chomóradh bliana den chrith talún a rinne fothracha de thithe mhilliún duine, agus ina bhfuair ceathrú milliún eile bás dá bharr- is fiú cíoradh tapaidh a dhéanamh dá stair agus cúinsí eacnamaíochta.

Scéal brónach tragóideach is ea scéal Háítí agus a muintir, scéal a bhfuil lámh impiriúlachais agus caipitleachais fite fuaite ann.

Nuair a bhuaigh an tír a neamhspleáchas i 1805 ón Fhrainc, chuir rialtas na Fraince imshuí cabhlaigh uirthi ar feadh 20 bliain. In 1825 chun imshuí na bhFrancach a bhriseadh bhí ar Háítí 150 milliún franc a íoc mar chúiteamh as na sclábhaithe a chaill na Francaigh de bharr a neamhspleáchas. Bhí an tír ag íoc 80% dá buiséad chuile bhliain chun íoc as an chúiteamh seo, suas go dtí 1947!
Níos déanaí anonn chuaigh an IMF i mbun ghnó ann, ag déanamh slad eacnamaíochta ceart ar an gheilleagar le beartais nua-liobrálacha .i. príobháidiú acmhainní, brabúsaíocht ar dhroim na ndaoine etc. Chuir na "necessary structural readjustments" seo ón US agus an IMF srian ar aon dhul chun cinn sóisialta.
Chomh maith leis sin chuir na Stáit Aontaithe dhá coup míleata ar siúl chun cur as don dul chun cinn a bhí na sóisialaithe á dhéanamh leis an ghluaisteacht Fanmi Lavalas. Gluaiseacht/páirtí den eite chlé is ea na Lavalas, atá fréamhaithe i ngluaiseacht na ndaoine, daonlathas logánta díreach , neamhspleáchas an phobail agus smacht daonlathach ar acmhainní agus cúrsaí baincéireachta.

Ba mhaith le SAM, agus an Fhrainc, "daonlathas normálta" .i. daonlathas buirgéiseach ionadaíocht a fheiceáil ann, agus ní daonlathas níos leithne, níos daonlathaí.
An saghas daonlathais ionadaíochta sin nach gcuireann as do chumhacht eacnamaíochta an mhionlaigh éilíteach a bhí uathu. Mar sin, le gníomhú de réir a mianta ní foláir do dhaonlathas aon ghaol le gluaiseacht seo na ndaoine agus féin-riaradh a bhriseadh. Threascair giollaí SAM rialtas Fanmi Lavalas i 2004. Tá cosc curtha ar an pháirtí páirt a thógáil in olltoghcháin ó shin.

Cruthaíonn cúrsaí eacnamaíocha agus polaitíochta mar seo deis fiontraíochta do chaipitlithe áirithe, amhail Gulliver Háítí, mar a luaigh Dennis.

Dé Máirt, Eanáir 11, 2011

M2011.01.05

Ag leanúint as an bhlagmhír dheireanach agus "réiteach" urlabhraí sláinte Fhine Gael don fhadhb sa chóras sláinte: seo anailís ar mholtaí an pháirtí ar chúramaí sláinte, le Tom O'Connor.
Fine Gael’s policies resemble-market based and neoliberal responses to reforming the Irish health care system.
Fine Gael’s policy document, while doing a good job explaining the problems in the health system, is extremely duplicitous and dishonest in the solutions it provides.
Iontas na n-iontas tá moltaí Fhine Gael "níos cóngaraí do Bhostún ná Berlin", mar a bheifeá ag súil leis.

Leis an olltoghchán ag teannadh linn is fiú é a léamh agus an t-eolas a bheith agat mar arm in aghaidh na seafóide a bheas á caitheamh ort.

Dé hAoine, Eanáir 07, 2011

M2011.01.04

Ar dhúirt duine éigin gaimbíneachas VHI agus neamhionannas sa chóras sláinte?

Bhail, seo freagra a d'umhlaigh mé níos luaithe:

M2010.05.16
Beidh rialtas Fianna Fáil/na nGlasach ag príobháidiú VHI an bhliain seo chugainn.
I ndiaidh dúinn, sin pobal na tíre, carn mór airgid a chaitheamh isteach ann ionas go mbeadh sé sócmhainneach.
Ní raibh an comhlacht árachais seo poiblí ach in ainm ar an chéad dul síos, ní feidhmíonn sé amhail comhlacht atá faoi smacht na ndaoine. Feidhmíonn sé amhail aon chomhlacht príobháideach eile .i. má tá cosaint sláinte ag teastáil uait caithfidh tú íoc go han-daor as. An bhfuil aon ní ar domhan níos masmasaí ná brabúsaíocht ar thinneas agus bhuairt dhaoine eile?

Cur amú ama ar fad is ea aon chur is cúiteamh faoi chomhlachtaí árachais agus déanann sé neamhaird den fhíric gurb iad an fhadhb iad.
Tá na comhlachtaí árachais seo cosúil le súmairí a mhaireann ar eagla dhaoine nach mbeidh an cúram ceart ar fáil dóibh má éiríonn siad tinn. Monuar, tá an ceart go mbeadh an eagla seo ar dhaoine, is é sin le rá tá cúis mhaith taobh thiar den eagla seo.
Tá an bhuairt seo ann mar gheall ar pholasaithe an rialtais a chinntíonn córas dá sraith .i. d'fhéadfadh othar tinn gan árachas príobháideach a bheith ag fanacht na mblianta do leigheas tábhachtach nuair a fhaigheann duine le hárachas príobháideach an leigheas céanna i gceann seachtaine.
An neamhionannas seo ag tarlú in ospidéil a fhaigheann a maoiniú go poiblí! Ón. Phobal.
Tá a dhóthain maoiniú ón státchiste á fháil ag na hospidéil chéanna ach níl an t-airgead sin go léir ag dul i dtreo seirbhísí, tá cuid mhaith de á chur amú ar mhaorlathas an HSE.

Beidh cur is cúiteamh gan mhaith faoin cheist seo VHI sna laethanta atá romhainn, ach sílim go bhfuil sé spéisiúil nach raibh aon phlé faoin staidéar a chuir an Adelaide Hospital Society agus Coláiste na Tríonóide amach mí ó shin. Staidéar atá ann a mholann athrú radacach sa chóras sláinte a chinnteodh deireadh leis an gcóras dá sraith mhíchothrom inár n-ospidéal. Tá leagan PDF de ar fáil anseo.

Faoina moltaí measann AHS agus CnaT go bhféadfadh córas sláinte den chéad scoth do chách a chinntiú in Éirinn le hardú de 3% i gcáin ar theacht isteach dóibh siúd atá in acmhainn íoc as.
Molann an tuarascáil freisin gur chóir go dtiocfadh an t-ardú cánach seo i bhfeidhm le feabhsúcháin mhóra sa dhúphoill airgeadais atá i maorlathas an HSE.

Ní nach ionadh rinne an PD deireanach Mary Harney beag is fiú de, agus ní raibh mórán plé ina leith sna meáin. Téann sé in aghaidh na hidé-eolaíochta reatha an dtuigeann tú.

Chiallódh aon ardú cánach féaráilte go mbeadh lucht gaimbín ag íoc a riar cothrom dá saibhreas don státchiste, rud nár mhaith leis an rialtas seo a fheiceáil.
(Amharc ar M2010.05.03 do thuarascáil TASC i leith buntáistí cánacha is eile atá ar fáil do lucht gaimbín in Éirinn chun a riar cothrom de cháin a sheachaint)

Ar ndóigh arís agus arís eile maíonn lucht gaimbín nach bhfuil aon airgead ann a ligfeadh dóibh cáin a ardú do lucht an tsaibhris. Dar leo caithfear ciorruithe a chur ar sheirbhísí dos na daoine is leochailí i sochaí agus gan cur isteach ar an ghaimbíneachas!
Nach bhfuil sé greannmhar mar sin go bhfuil méadú de 41% i líon na gcarranna nua á ndíol i mbliana -le linn na géarchéime is measa a d'fhulaing an tír riamh- agus go raibh amhantraithe réadmhaoine in ann €400,000 a íoc as gach árasán i mbloc árasáin i mBaile Átha Cliath le déanaí. Ach maíonn an rialtas nach bhféadfadh cáin bhreise a chur ar an saibhreas atá amuigh ansin chun cothromaíocht a chinntiú!

---------------

Cad é an freagra a thug urlabhraí sláinte den chéad rialtas eile den tráchtearrú sláinte seo de phobal na hÉireann?
"Tá níos mó iomaíochta sa mhargadh de dhíth orainn" James Reilly, urlabhraí sláinte Fhine Gael, 06/01/2011

M2011.01.03

Nuair a chuala mé moltaí Pháirtí an Lucht Oibre inné faoi na hathruithe a dhéanaidís sa Dáil, mar dhea, nuair atá siad i gcumhacht le Fine Gael sa chéad rialtas eile, chuir mé fáilte rompu.
Srian ar bhrústocaireacht na mboc móra a cheannaíonn rialtais, agus srian áirithe ar an méid airgid a chaitear le linn olltoghcháin etc etc. Is é, a cheap mé, tagaim leis sin is dóigh...

Ar ndóigh ní dhéanfadh athleasaithe suaracha mar seo, nó an Seanad á chur ar ceal fiú, nó méadú ar laethanta a shuíonn lucht na Dála mórán difríochta do staid eacnamaíochta na tíre agus a heasnamh daonlathais.
Leanfaidh an chéad rialtas eile ar aghaidh mar is gnáth le polasaithe nua-liobrálacha laistigh den chóras caiptileach.
Ba amaideach le ceapadh go dtiocfadh aon athrú fiúntach as an olltoghcháin le teacht nó as moltaí Pháirtí an Lucht Oibre nó Fhine Gael. Sa chaoi chéanna go raibh sé soineanta do phobal SAM siar i 2008 a bheith ag ceapadh go ndéanfadh sé difríocht ar bith athrú uachtaráin laistigh de dhaonlathas buirgéiseach .i. ag malartú polaiteoir caipitleach amháin le ceann eile!

Ach más fáilte a chur mé roimh mholtaí LO inné rith crith suas mo dhroim nuair a chuala mé Brendan Howlin ag moladh bunreacht úr-nua don Phoblacht.
Cén fáth bunreacht nua? Mura bhfuil sé i gceist acu airteagail 47,48 agus 50 as bunreacht an tSaorstáit a chur ar ais arís ina dtugann sé gnéithe áirithe de shóisialachas i bhfeidhm!
Ach is beag an baol faoi sin...is fada an lá ó thréig Páirtí an Lucht Oibre an sóisialachas radacach, agus beidh iall gearr ag Fine Gael orthu.

Mar sin níor thuig mé go dtí cúpla nóiméad ó shin cén fáth mo bhuairt.
Seo an fear a bhí mar Aire Comhshaol agus Tráchta i 1996 nuair a chuir siad an focain lámhleabhar sin "Traffic Signs Manual" le chéile. Agus anois tá fonn athruithe ar Howlin arís!
Idir Howlin (le cabhair ó státseirbhísí neamh-tofa freisin) agus Atkins International agus le comhairle ón NRA .i. an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, An County and City Engineers Association agus Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, tháinig siad suas leis an seoid sin gur chóir go mbeadh na logainmneacha Gaeilge a bheith scríofa i gcló abairte ar claonadh 15 céim agus go gcaithfidh na cinn Béarla a bheith scríofa i gceannlitreacha móra.
Published with Blogger-droid v1.6.5

Dé Céadaoin, Eanáir 05, 2011

M2011.01.02

N'fheadar mé cad atá an comhlacht Meteor atá iarraidh a rá le pobal na hÉireann ina fhógraí teilifíse nua.
Go drogallach cuirim suas anseo iad, ionas go bhféadfá féin do thuairim a dhéanamh fúthu:

De réir mar a fheicimse é, is iad na hÉireannaigh as Baile Átha Cliath, lena mblas D4 buirgéiseach, atá imithe ar imirce go Londain agus Nua Eabhrac, is iad na daoine is galánta.
Agus is iad na hÉireannaigh lena mblas Éireannach, atá ina gcónaí ina mbailte dúchais fós, is iad na daoine is leadránaí agus is amaidí iad. Is ceap magaidh iad atá cúl-aigeanta, leadránach etc etc.

Ón chéad lá a thosaigh an comhlacht seo ag cruthú fógraí don teilifís bhí an ghné aicmeach sin ar fáil iontu.
Bhí rud éigin fúthu a bhí déistineach dar liomsa, ach ní rabhas riamh in ann mear a leagadh air mar bíonn sé i bhfolach faoin "ghreann".

Déarfadh duine amhail Zizek, dá bhfeicfeadh sé a leithéid d'fhógra, déarfadh sé go raibh sé lán d'idé-eolaíocht, chultúrtha agus pholaitíochta.

Dé Máirt, Eanáir 04, 2011

M2011.01.01

Cheap mé go raibh an físeán nua seo spéisiúil ina mhíniú ar an chaoi a n-athraíonn an aeráid go nádúrtha thar tréimhse an-fhada .i. na milliúin bhliain.
Agus an chaoi go bhfuil gníomhachtaí an chine dhaonna ag cruthú an t-athrú sin níos sciobtha.

Seo a leanas tras-scríbhinn de chuid de nach bhfuil focal ar focal:

"An ráta dé-ocsaíd charbóin a chuireann foinsí nádúrtha de CO2 .i. bolcáin, isteach san atmaisféar is ea 0.0001ppm (páirt per milliún) de CO2 in aghaidh na bliana.
Thar milliún bliain sin 100ppm de CO2, agus sin athrú ollmhór a chruthaíonn athruithe aeráide.
Ach má bhreathnaítear an ráta a bhfuil daoine ag athrú CO2 san atmaisféar; tá muid á athrú ag 2ppm de CO2 in aghaidh na bliana.
Tá muid ag athrú cúrsaí 10,000 uair níos tapúla ná an córas nádúrtha.
Anois socraíonn an cine daonna cén aeráid a bheas againn amach anseo, ní an córas nádúrtha."

Ar ndóigh is cuma faoi na huimhreacha siúd más duine thú nach gcreideann san iarmhairt cheaptha teasa! Táid ann.