Dé hAoine, Iúil 30, 2010

M2010.07.15

Ó d'fhág na Sopranos ár scáileáin teilifíse is beag a bhí ann a shásódh ár ndúil d'fhoréigean drámata agus do bhualadh craicinn ar an bhosca amadáin den tsóirt a ndeachaigh muid i dtaithí air! Déarfainn go bhfuil an bhearna sin sa mhargadh á comhlíonadh go seoigh ag an chlár nua ó na stáit Spartacus.
Nuair a tháinig sé amach ar dtús ar Bravo sa taobh seo den Atlantach is beag spéis a chuir mé ann, bíonn an iomarca fógraí ag rith tríd an chlár, rud a chuireann as go mór domsa.
Thosaigh sé ar na mallaibh ar TVa3 agus faoi sheans rinne mé taifid des na clárlacha a lig dom amharc orthu ar mo shuaimhneas.

Anois caithfidh mé a admháil nach luíonn roinnt de na radhairc gnéas go compordach liom, tá mí-úsáid ghnéasach na ngiall comónta ann.
D'fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil na léiritheoirí agus scríbhneoirí ag iarraidh an cultúr gránna Rómánach a thaispeáint gan eagla roimh an fhírinne shalach, ach, i ndáiríre déantar é chun geit a bhaint asainn agus múisc a chur orainn.

Tá iarrachtaí beaga suaracha eile acu in iarracht geit a bhaint as an lucht féachana freisin le radhairc de bhoid, cíocha agus bualadh craicinn aerach. Murab ionann agus an mí-úsáid ghnéasach tá siad séimh.

Lasmuigh de sin is maith liom forbairt na gcarachtar agus an chaoi a bhforbraíonn siad a scileanna agus a scéalta trí na cláracha. Ar ndóigh is éard atá fíor-spéisúil faoi aon scéal gliaire ná na troideanna fuilteacha san airéine.
Sílim gur bhreathnaigh mé ar an troid aréir béaloscailte, mar b'shin a dúirt mo chailín liom nuair a tháinig sé isteach sa seomra; "Cad chuige a bhfuil tú gob oscailte le hiontas?" "Ná habair faic a thaiscín tá an fathach ag éirí suas!" "Ó a thiarcais bí ag caint faoi sheafóid!"
Is fuath léi é, is breá liom é.
Seo clár maith dos na lads gan dabht.

Déardaoin, Iúil 29, 2010

M2010.07.14

Murab ionann agus athrú aeráide ar a laghad le tuinseamh (focal nua an lae domsa) mar seo tarlaíonn sé go han-tapaidh agus ní bheadh orainn plé gan chiall a chloisteáil faoi an bhfuil nó nach bhfuil sé ag tarlú...Breathnaigh air in HD, an-bhlasta.

M2010.07.13


De ghnáth bíonn sé thar m'am codlata agus is annamh a bhreathnaím air na laethanta seo, ach aréir d'fhan mé suas le breathnú ar Chlár Uisinn de Bhrún ar TVa3 le Caoimhín Ó Meidhir. Athrú aeráide a bhí faoi chaibidil acu.

Cheap mé gur chuala mé gach argóint in aghaidh téamh domhanda de bharr gníomhachtaí an chine dhaonna faoin am seo ach bhí breall orm faoi sin.
Bhí beirt fhear as brúghrúpa nach gcreideann in athrú aeráide darbh ainm "Turn180" (Ní féidir liomsa teacht ar aon tagairt dóibh nó suíomh idirlín dá gcuid ar an idirghréasán. Má fhanann siad thart fada a dhóthain beidh sé suimiúil le fáil amach cá bhfaigheann sé a gcuid maoiniúcháin!)
Ag pointe amháin mhaígh duine acu gur rud maith atá i C02, don atmaisféar! Agus bhí rudaí seafóideacha eile ann leis an duine eile ag maíomh go bhfuil an domhan ag fuarú, agus a leithéidí. Sin in ainneoin na fianaise ó gach cúinne an domhain ag taispeáint a mhalairt. (Mura bhfuil fonn ort an tuarascáil ina iomláine a léamh is fiú an achoimre ar an suíomh idirlín a léamh)

Cheap mé go raibh comharthaíocht choirp Ger Flemming ó Mhet Éireann an-spéisiúil ar fad nuair a bhí mo dhuine ó "Turn180" ag caint a chuid chacamais. Chas sé a dhroim leis, chuir sé a cheann faoi, agus uaireanta bhí a lámh ar a bhéal. Bhí sé éasca a mhíchompord a thuiscint agus an fonn a bheadh air gáire diomúch a dhéanamh nó scairt amach ina aghaidh de thairbhe na buinní béal a bhí le clos. Ar ndóigh ní dheachaigh sé i dteagmháil leis an aineolas, agus sílim go raibh an ceart aige faoi sin, is fearr gan aer a thabhairt don bhréag-argóint uaireanta.
Ach nuair nach dtugtar faoi agus nuair a ligtear an bhréag seasamh creidfidh daoine inti, mar sin bhí obair mo dhuine déanta. Chonaic daoine an clár aréir agus creideann siad anois gur rud maith atá sa C02 atá muid ag caitheamh isteach sa aer agus nach bhfuil aon iarmhairt throm aige dúinne agus don timpeallacht....

D'éirigh an neamheolaíoch chomh dona sin ag pointe amháin den chlár go raibh ar dhuine ó Chairde na Cruinne iarmhairt cheaptha teasa féin a chosaint!

Níl an clár ar shuímh TV3 go fóill.
Idir an dá linn le haghaidh roinnt freagraí ar an seafóid a bhí le clos ar an gclár mholfainn tosaigh leis an bhfíseán nua thíos:

Dé Céadaoin, Iúil 28, 2010

M2010.07.12

Ós rud é go bhfuilim ar an ábhar d'idé-eolaíocht an rialtais seo sílim gur fiú cúpla ní nua atá ag teacht chun solais ó Shráid an Bhalla thall le cúpla lá anuas a lua. Rudaí a bheas tionchar díreach acu ar pholasaithe rialtas seo againne agus orainne araon.

Tá brabús corparáideach suas go láidir ó tháinig deireadh leis an gcúlú go domhanda. Tá brabús ag méadú as cuimse, suas tuairim is 90%. Agus aon chaillteanais a bhí ann le linn an chúlaithe táid gnóthaithe ar ais acu arís, agus méadaithe go deimhin i gcomhlachtaí áirithe. Ní comhlachtaí airgeadais atá i gceist agam anseo, ach comhlachtaí a chruthaíonn rudaí.

Deir idé-eolaíocht an nua-liobrálachais .i. caipitleachas an tsaormhargaidh, mar a leanann ár ngaimbíní go dlúth, deir sé go méadóidh cruthú post chomh luath agus a mhéadaíonn brabús na gcomhlachtaí. Mar sin tá buntáistí cánacha iontacha ar fáil dóibh abhus chun brabús s'acu a chinntiú agus le cúnamh Dé poist a chruthú le roinnt beag bídeach den chaipiteal breise. Agus leanfaidh siad ar aghaidh ar thóir níos mó brabúis agus carnadh caipitil.

Ach nílid dar leis an eolas is nuaí. Táid ag tabhairt níos mó infheistíochta ná riamh i dteicneolaíochtaí a laghdaíonn an gá le lucht oibre nó ar bhealaí chun líon na bhfostaithe a laghdú.
Tá brabús níos fearr ar fáil gan lucht oibre atá ag iarraidh pá an dtuigeann tú.
Anois tá nuachtáin gaimbín amhail an Wall Street Journal ag moladh d'infheisteoirí gan scaireanna a cheannach in aon chomhlachtaí a labhraíonn go hoscailte faoi mhéadú foirne!

Sa mhullach ar sin tá na comhlachtaí móra thall/abhus (is ionann é de bharr domhandú)ag baint úsáide as an gcarn mór caipitil seo, an brabús breise (caipitil a chruthaigh an lucht oibre) chun a scaireanna féin a cheannach ar ais, ag íoc díbhinní do scairshealbhóirí, agus ag méadú luach a gcuid scaireanna féin ag an am céanna.

Bun agus barr an scéil, ní hionann brabús breise do chomhlachtaí agus poist bhreise don phobal, níos mó ar aon chaoi.

M2010.07.11

Bhí mé ar saoire ar feadh seachtaine an tseachtain seo caite. Ní cuimhin liom ar léigh mé nó ar chuala mé nó an ndúirt bean liom an chéad uair é an scéal go bhfuil mo dhuine Colm Mac Carthaigh ag amharc, "ar son an stáit", ar na féidearthachtaí sócmhainní an stáit a dhíol .i. a phríobháidiú!
Bord Soláthair an Leictreachais, Córas Iompair Éirinn, An Post, Bord Gáis, Bord na Móna etc etc.
Theip orm focail a aimsiú an t-iontas a bhí orm a chur in iúl. Teipeann orm fós!
Mar is dóigh go mbreathnaím ar an saol trí dhearcadh go hiomlán éagsúil óna gaimbíní atá i rialtas faoi láthair.
Sa chaoi chéanna atá sé deacair an ciníochaí a thuiscint, nó an homafóib nó an t-éigneoir nó an dúnmharfóir tá sé deacair dom an deargchaipitlí a thuiscint. Ní fheicim ciall nó réasúin nó cumas cognaíoch ina dhearcadh ach idé-eolaíocht agus saint, agus a amaideacht shollúnta.

Ní luíonn plean Fhianna Fail/na nGlasraí le ciall. Cén fáth go gcreidfí fós sa saormhargadh i ndiaidh gach uile rud a tharla dá bharr go dtí seo, agus an cuma air go bhfuil níos mó le theacht?
Tá na comhlachtaí leathstáit a bhfuil Macfocoff ag breathnú orthu ag obair go maith, ag cruthú brabúis. An rud is naofa sin.

Seo an áit a dtagann idé-eolaíocht isteach sa scéal, mar níl aon mhíniú eile ann.
Theip ar an mhargadh, ní teip an chórais fhéin atá ann dar leosan, ach teip tionchair an stáit .i. níl an saormhargadh saor a dhóthain! Ní saoirse go saoirse an tsaormhargaidh! "Murach nádúr daonna bheadh gach uile rud togha!".
Cén réiteach atá ann mar sin? Sócmhainní luachmhara an stáit a dhíol le lucht gaimbín do phraghas an-shaor.

Gach lá, gach, uile, lá, atá Fianna Fáil i gcumhacht tá baol níos mó agus níos measa ann don phobal seo. Táid ar buile. Tá seilbh an tearmainn ag na gealta.

Cíorann Mac Liam an cheist níos cruinne ná is féidir liom a dhéanamh, anseo, fiú má thagann a idé-eolaíocht amach ag deireadh an ailt, ag teacht salach ar an chuid eile de....meon an chaipitlí arís!

Dé Máirt, Iúil 27, 2010

Déardaoin, Iúil 15, 2010

M2010.07.09

Má bhí an t-alt caillte agat san IT inné. Chuile sheans go raibh!
Ceannóidh mé hata agus cóta fada agus íosfaidh mé an dá rud dá bhfoilseodh an bhean uasal an litir sa nasc thuas.

Is fiú an t-alt a léamh agus ansin an litir!

Dé Céadaoin, Iúil 14, 2010

M2010.07.08

An t-aon fhadhb amháin le saothair RSA Animate is ea an fhíric gur deacair gan a bheith ag breathnú ar na saothair ar fad agus ag éisteacht leis na léachtaí.

Dé Máirt, Iúil 13, 2010

M2010.07.07An-aigeanta agus greannmhar.
Sílim go raibh mo dhuine ar na ribí!

M2010.07.06

Cúis iontais dom go bhfuil daoine fós ag plé "Climategate" amhail is go raibh, nó go bhfuil go fóill, aon rian den fhírinne ann uathu siúd a chuir na líomhaintí mí-iompair in aghaidh na n-eolaithe aeráide.
Ceistíonn eagarthóir an NYT, anseo, an mbeidh cur is cúiteamh forleathan le léamh ar an fhíric nach raibh comhcheilg ann? Sa chaoi céanna a raibh cur is cúiteamh go tréan sna meáin ag maíomh go raibh rud éigin as ord ar siúl! Beag an baol ar ndóigh.
Agus seo an chontúirt shoiléir faoi amaideacht na meáin chumarsáide, ó gach chúinne, a scaipeann bréaga atá curtha chun cinn agus cruthaithe ag dreamanna le leasanna dílsithe chun plé agus réitigh d'athrú aeráide a chur ó mhaith.

Tá an t-aineolas agus an easpa tuisceana cloiste agam ó mo chairde féin maidir le hathrú aeráide, agus bhí níos mó aineolais ar an cheist le feiceáil agus le cloisteáil ar chlár RTÉ le déanaí .i. Níl aon chomhaontú ann, tharla sé roimhe, tá an domhan ag fuarú, is é an ghrian is cúis leis an ardú i dteocht, nó an laghdú i dteocht!! etc etc etc.
Taispeánann na freagraí spéis áirithe sa cheist. Caithfear rudaí a léamh nó a chloisteáil chun teacht ar na tuairimí siúd. Ar ndóigh tá na rudaí seo léite agus cloiste buíochas le nuachtáin, raidió agus teilifís. Agus ar ndóigh an t-idirlíon, buíochas leis na milliúin á gcaitheamh ag comhlachtaí ola is gual chun eolas bréagach a scaipeadh timpeall an domhain. Ag iarraidh a chruthú in aigne an mhóraimh nach bhfuil gníomhaíochtaí an chine dhaonna cionsiocair leis an méadú ollmhór in C02, agus as sin in ardú teochta de bharr iarmhairt cheaptha teasa, ag cruthú athrú aeráide níos tapúla ná aon tréimhse eile i stair an domhain.

Anois go bhfuil an bhréag amuigh ansin agus creidtear go forleathan é -toisc gur léitear nó gur cloistear é ó dhaoine a bhfuil meas ar a dtuairimí- an féidir an bhréag a bhréagnú?
Déanann cláracha cosúil le clár faisnéise Duncan sa nasc don seinnteoir RTÉ thuas éacht mór in aghaidh na bolscaireachta. Mholfainn go mór é mura bhfuil sé feicthe agat go fóill.
Agus tá ról nach beag le himirt ag an idirlíon ar an cheist chomh maith ar ndóigh.

Déardaoin, Iúil 08, 2010

M2010.07.05

Ós rud é go bhfuilim ag labhairt faoi chláracha ar TG4 atá á n-athchraoladh is fiú go mór Anam an Amhráin a lua.
Mura bhfuil tú ag breathnú ar an gceann seo tá tú ag cailliúint clár den chéad scoth.
Tá an clár is déanaí ar fáil anseo ar shuíomh TG4.
Óró 'sé do bheatha abhaile agus Dún do Shúil atá faoi chaibidil acu an tseachtain seo.
Tá an bheochan a chruthaíodh timpeall na n-amhrán thar cionn ar fad buíochas leis an gcomhlacht anamúlachta fíor-iontach Cartoon Saloon. Tá na leaganacha úra de na hamhráin níos fearr fós.Arís níl éadaí na nGael cruinn sa chartún de Óró, agus thóg an t-ealaíontóir na focail "foghlaí mara" ró-litriúil, mar sin tá sórt Sinbad baineann againn do Ghráinne Ní Mháille.
Ach ní thógann sé sin uaibh ar chor ar bith.

B'fhéidir gurb é seo an clár is fearr a bhí le feiceáil ar TG4 go dtí seo?

M2010.07.04

Athchraol TG4 an clár Imeacht na nIarlaí aréir. Níl sé ar fáil ar shuíomh TG4 go fóilleach ach is fiú é a fheiceáil nuair a chuirtear suas é.
Toisc gur clár TG4 atá ann bhí teanga dhúchas Ó Néill agus Ó Dónaill á labhairt ag na Gaeil, seachas Béarla mar a dteanga labhartha, rud a bhítear ag súil leis ó chláracha staire ón ré chéanna a chraolann RTÉ.

Ach más dul chun cinn Gaeilge á labhairt ag Gaeil tá drogall fós ar na léiritheoirí céanna na Gaeil a chóiriú ina n-éadaí dúchas. (Féach thíos)
Faisean Shasana ón ré sin a bhíonn á chaitheamh acu i gcónaí. Ní bhíonn tasc nó tuairisc de léine na muinchillí fada, nó den chasóg ornáideach nó a mbrait lena ndathanna dána.

Am éigin amach anseo beidh clár staire faoi na Gaeil le feiceáil againn, agus beidh beagnach gach rud in ord le cúnamh Dé agus roinnt taighde .i. teanga, gruaig agus éadaí. Ach is fada uainn an lá sin anois.

M2010.07.03

Blag eile as Béarla a léim go rialta agus a mholfainn le cur ar do Ghoolgereader is ea The Story.
Tá blagmhír spéisiúil sa nasc thuas maidir le praghsanna tithíochta agus an tAire sleamhain slim de shlíbhín ag scaipeadh a scéalta slíomadóra.
Feictear domsa gurb annamh atá cáineadh déanta ar an bhfear sna meáin don chuid is mó in ainneoin na praisí ollmhóire atá déanta, agus á déanamh, aige don gheilleagar agus don phobal go ginearálta óna dheasc sa Roinn Gaimbín.
N'fheadar cén fáth sin, mar is é ceann de phríomh-ról na meán cáineadh agus critic a dhéanamh ar gach rud amaideach a dhéantar i rialtas. Go háirithe, go háirithe aon rialtas atá ag iarraidh urlár bréagach a chruthú faoi phraghsanna réadmhaoine le hairgead an phobail, agus an phobail le theacht!

Is dóigh liom gur mhaith leo a chreidiúint go mbeidh gach rud i gceart ó thaobh a gcearrbhachas ar réadmhaoin nuair a mhaíonn sé go mbeidh sé.
Agus ba mhaith leo a chreidiúint, leis, nuair a deireann sé go bhfuil an cúlú thart. Á ghlacadh, gan an cheist a chur; An bhfuil sé?
Agus, is dócha freisin, gan a bheith míchothrom leis, is dócha nár mhaith le héinne a bheith ag cáineadh duine atá tinn.
Agus lasmuigh dá ról mar Ard-Ghaimbín is duine deas é.

B'fhéidir go bhfuil sé sin ceart go leor inniu, ach geallaim duit ní bheidh na leabhair staire chomh bog réidh leis.

Dé Máirt, Iúil 06, 2010

M2010.07.02

Tugann David Manning de MediaBite.org amharc an-chuimsitheach, san alt seo, ar an chaoi ar tuairiscíodh na dúnmharuithe de na naonúr as an Tuirc a bhí ar bhord an Mavi Marmara agus an chaoi, go ginearálta, a dtuairiscíonn na meáin abhus scéalta faoi choimhlint Palaistín-Iosrael.

Uaireanta mura dtuigeann go bhfuil muid ag léamh ailt atá lán le "teanga na cumhachta" is deacair dúinn an chiall go mba chóir dúinn a bheith ag baint as scéalta cogaidh agus dúnmharuithe.

Mura bhfuil an t-alt ar bharr na blagmhíre feicthe agat cheana mholfainn é a léamh.
Mura bhfuil MediaBite ar do Goolgereader mholfainn é a chur leis.

Ba léir go mbíonn duine éigin ar fhoireann an Irish Times á léamh agus ní mó ná sásta a bhí an t-iriseoir sinsearach le hanailís Manning (Féach anseo). Ag cur "self-serving selective quotes" i leith a alt.
Faraor don Irish Times agus a lucht léitheoireachta níl aon ghá le hinsintí bréaga ar thuairisciú an IT, óir glacann siad go fonnmhar le teanga na cumhachta.

Ar ndóigh níl aon chiall a bheith ag léamh aon tuairiscí sna meáin faoi ghníomhachtaí Iosrael mura dtuigtear go beacht na 10 miotas is mó faoin gcoimhlint áirithe seo.

Déardaoin, Iúil 01, 2010

M2010.07.01

Spreag coc an íomhá seo. Beagáinín scanrúil!.

"An féidir dhá bhliain eile a sheasamh?": An cheist a chuir sé.
Ní féidir i ndáiríre, ach ba chóir dúinne a bheith ag cur na ceiste faoin am seo, agus ba chóir go mbeadh plé agus díospóireacht faoi, an féidir linn a bheith ag leanúint ar aghaidh ag vótáil isteach páirtithe leis na polasaithe nua-liobrálacha céanna agus a leanann go dlúth agus a chreideann go domhan i gcur cúige an chaipitleachais mar a thuigeann muid inniu é.
An féidir linn a bheith ag leanúint ar aghaidh ag vótáil isteach páirtithe den eite dheis .i. Fianna Fáil/Fianna Gael, ach ag súil le hathruithe dearfacha nua mar thoradh?

Tá an cuma ar chúrsaí anois go bhfuil sé dosheachanta go mbeidh Fianna Gael i gcumhacht mar an páirtí is mó sa tír i ndiaidh an chéad olltoghchán eile. Tá Taoiseach Enda Kenny dosheachanta: lena lucht gaimbín sean-caite cosúil le Noonan agus Ring nó do rogha rud d'Fhine Gaelach sa chomhaireacht.
Agus ar ndóigh le roinnt giollaí ó Pháirtí an Lucht Oibre ag sodar ina ndiaidh freisin.
Mar a thuigim sa chás sin ní athróidh aon ní, agus leanfaidh muid sa treo a bhfuil muid ag glacadh leis faoi láthair go dtí go mbeadh seans arís ag FF i gceann 5 bliana, agus ar aghaidh linn sa bhfáinne fí go deo.

Tá géarghá nach beag le comhaontas den chlé a chinnteodh daonlathas níos folláine agus a d'fheidhmeodh ar son cothromaíochta i sochaí na tíre atá i measc ceann de na pobail is neamhchothrom ar domhan.

Bhí alt ag an iriseoir Vincent Browne faoin gceist seo ag tús na míosa. Ba bheag an spéis a chuir na meáin sa bheart agus mar sin muintir na tíre. Níl sé ach ina thús ach is dóigh go mbailíonn brobh beart.

Bhí alt eile ar an cheist chéanna ag O'Toole sa nuachtán céanna (Tharlódh athruithe móra i bpolaitíocht na tíre dá mbeadh ailt dá leithéidí á léamh i nuachtáin amhail an Sundy World agus Irish Sun etc.) ag maíomh gurbh é seo seans Pháirtí an Lucht Oibre rialtas den eite chlé a bhunú agus deireadh a chur leis an meaisín polaitíochta in Éirinn.

Lasmuigh den bheirt thuas nach spéisúil an easpa anailíse sna meáin (Béarla agus Gaeilge!) faoi fhéidearthachtaí Pháirtí an Lucht Oibre rialtas nua a bhunú?
Tá aer ag teastáil ag an bhladhm nua seo.