Dé hAoine, Deireadh Fómhair 07, 2011

M2011.10.01

Tá dán de chuid Brecht ag dul thart, i gciorcail áirithe, mar fhreagra den mhór is fiú atá á dhéanamh ar son anam Stíobh Diobs agus "an méid a chruthaigh sé" le linn a shaoil.

Sílim gur fiú Gaeilge a chur air:

Fragen eines lesenden Arbeiters

Cé a thóg Téibh na seacht ngeata?
Sna leabhair a gheofar ainmneacha na ríthe.
Ar iompair na ríthe cairn carraigeacha?
Agus An Bhablóin, leagtha go minic.
Cé a thóg in athuair é? Cé na tithe óir-ghléineacha Líoma
inar chónaigh a tógálaithe?
Cén áit, an tráthnóna a chríochnaigh Balla Mór na Síne, a ndeachaigh na saoir?
An Róimh Mhór
Lán le háirsí mórchúiseacha. Cé a thóg iad?
Cé orthu a bhí na Caesair buach?
Nach raibh ach páláis ag An Bhiosáint, molta go hard in amhrán, dá áitritheoirí?
Fiú in Atlantas finscéalach.
An oíche ar shlóg an fharraige í
Ghuigh lucht báite dá sclábhaithe.

Chloígh Alastar óg An Ind
An raibh sé ar a aonar?
Fuair Caesar an lámh in uachtar ar na Gallaigh.
Nach raibh cócaire leis fiú?

Ghoil Philip na Spáinne nuair a chuaigh a chabhlach
go tóin poill. An eisean an t-aon duine a ghoil?
Bhuaigh Feardorcha a Dó Cogadh na Seacht mBliana. Cé
eile a bhuaigh é?

Ar gach leathanach bua.
Cé a rinne cócaireacht d'fhleá na mbuaiteoirí?
Gach deich mbliain fear mór?
Cé a íoc an bille?

An méid sin tuairiscí.
An méid sin ceisteanna.

Déardaoin, Meán Fómhair 08, 2011

M2011.09.01

Is fiú mo thost a bhriseadh agus an ceann seo a roinnt:

Blag nua iontach a dhíríonn ar an scannal millteanach is ea "Jobsbridge".

Tá na scéimeanna scannalacha éagórach dúshaothrach seo á reáchtáil ó thús 2010.
Ar dtús faoi WPP Fhianna Fáil, agus anois faoi Jobsbridge Fhine Gael. Níl ann ach iarracht neamhbhalbh coinníollacha pá is oibre a bhrú síos, nó coinníollacha pá is oibre ar fad a scriosadh!

Táim ag caint faoin scannal seo le fada, agus ag iarraidh aird a tharraingt air, gan mórán toradh.
Ach, táim ag ceapadh anois go ndéanfadh an blag nua sin an gníomh, go háirithe má leanann lucht blagadóireachta, Fésbúk agus Twitter é.

Bhí ar chomhlacht gaimbíneach amháin "Springfort Hall", Teach Mór na mBuirgéiseach i Mala contae Corcaigh, bhí orthu a fhógra le haghaidh sclábhaithe a tharraingt síos as an suíomh sclábhaíochta de bharr brú millteanach ó blagadóirí is lucht twitter ag caitheamh anuas orthu! Féach anseo ar Twitter

Cuireann Jobsbridge an méid seo i gcuimhne dhom i gcónaí:
Caithfidh staid an oibrí, pé ar bith cén íocaíocht a fhaigheann sé, ard nó íseal, dul in olcas de réir mar a charntar caipiteal.
Ar deireadh comhtháthaíonn an dlí a choinníonn an cúltaca tionsclaíoch (daoine dífhostaithe de bharr ghnáthcliseadh an chórais) i gcothromaíocht le raon agus fuinneamh an charntha i gcónaí, comhtháthaíonn sé an t-oibrí leis an gcaipiteal níos doichte ná mar a rinne dingeacha Heiféisteas Proiméitéas a chomhtháthú leis na carraigeacha. Cuireann sé mar choinníoll leis an gcarnadh caipitil a chóimhéid de charnadh ainnise.
Is ionann saibhreas a charnadh ag ceann amháin agus, san am céanna, ainnise, crá oibre, sclábhaíocht, aineolas, brúidiú agus táire mhorálta a charnadh ag an gceann eile, .i. ar thaobh na haicme a tháirgeann a táirge féin mar chaipiteal"*

Nó i bhfocail eile; chun brabús a chinntiú caithfidh an caipitlí an lucht oibre a dhúshaothrú .i. caithfidh an lucht oibre a mbreisluach a mhéadú ionas go bhféadfadh an caipitlí brabús a chinntiú agus leanúint leis an gcarnadh caipitil.
Is iad pá agus uaireanta oibre na baic is mó in aghaidh an bhrabúis seo, an "carnadh caipitil".

Agus déanann an scéim seo cinnte de nach mbeadh dris chosain ar bith roimh lucht caipitil brabús príobháideach a dhéanamh. Ar son lucht gaimbín amháin a fheidhmíonn Jobsbridge, agus d'aimhleas gach uile dhuine eile .

* aistriúchán le Aindrias Ó Cathasaigh, le fáil ina aiste "Marx agus roinnt an bhodaigh" sa leabhar "Faoin Bhratach Dhearg - aistí sóisialacha"

Dé Máirt, Iúil 05, 2011

M2011.07.02

Buíochas leis an sean-rialtas bhí scéim sclábhaíochta againn dar teideal WWP, anois feicfear go bhfuil an rialtas nua ag leathnú na scéime céanna faoin teideal Job Bridge

Más olc dúinn a bheith inár sclábhaithe pá tá sé seacht uaire ní ba mheasa a bheith i do sclábhaí lom. Agus sin go díreach atá i gceist leis na scéimeanna seo.

D'fhéadfadh, as seo amach, na "haonaid de chaipiteal daonna atá gan post" taithí luachmhar a fháil ag cruachadh earraí ar seilfeanna, nó ag glanadh potaí is leithris shalacha do lucht rachmais.
Ionas go mbeadh deis ní ba fhearr acu, amach anseo, a gcumas oibre a dhíol le caipitlí éigin.

Ach n'fheadar cén fáth go mbeadh fonn ar éinne duine a earcú le tuarastal nuair atá an rialtas ag cruthú na gcoinníollacha i gcomhair fíor-sclábhaíocht faoi ainm eile.

Is fiú nóiméad nó dhó a chaitheamh ag breathnú ar na suíomhanna thuas, fiú mar ábhair iontais amháin....

Dé Luain, Iúil 04, 2011

M2011.07.01Is fiú éisteacht le reacaireacht Žižek faoi thábhacht Wikileaks san fhíseán thuas. Cíorann sé ceisteanna eile amhail an maíomh gur gníomh sceimhlitheoireachta é an sceitheadh eolais leanúnach etc etc:
"Is sceimhlitheoir thú, sa chiall fhoirmiúil seo (ar nós Gandai). Ach a thiarcais, más sceimhlitheoir thú, cad atá iontu siúd a chuireann sceimhlitheoireacht i do leith?!"

Dé Domhnaigh, Bealtaine 22, 2011

M2011.05.01

Lucht blagadóireachta (na hÉireann): apolitical conservateards? Nó giollaí na meán? Do rogha atá ann...?

Dé Sathairn, Feabhra 26, 2011

M2011.02.22

Níl ach breacadh síos smaointeoireacht díreach a leanas:

I ndiaidh na vótála inniu; thiar i dTír Fhiachrach, bhuail mé le cairde maithe sa phub áitiúil; fíorchairde: an saghas daoine sin a bhfuil meas agus grá agam dóibh; an saghas daoine, fir is mná, a bhí aithne mhaith agam orthu ó bhí mé i mo gharsún óg.
Agus b'aisteach an rud é: óir bhí an sean-deighilt céanna ann a mhair ann ó bhí muid go léir sa bhunscoil: is mise Fianna Fáileach agus is tusa Fine Gaelach, agus vise versa.
An sean-deighilt polaitiúil; tá sé beo beathach.

Nílim ag magadh tá sé fréamhaithe, go daingean, go dian, in aigní na ndaoine.

Ar aon nós. D'éist mé.
D'aontaigh agus d'easaontaigh mé de réir mo mheas. Is fearr gob ciúin le linn cur is cúiteamh polaitiúil, le cairde maithe sa phub ach go háirithe, an dtuigeann tú.

Seachas na fírice: gur Cumannach mé. Agus an cumannachas sin bunaithe ar mo mheas agus ghrá don dá taobh a bhí ag argóint go dian le chéile.
An grá agus meas sin bunaithe ar a gcumas comhoibrithe agus a gcumas comhréitigh.

Cén fáth an t-easaontas suarach sin idir Éireannaigh den lucht oibre nuair is den aicme amháin muid?

Tá sé ag éirí ródhéanach san oíche blagmhír cheart a scríobh agus an cheist thuas a fhreagairt, mar sin, críochnóidh mé le sliocht as alt Fraincise a léigh mé inné, ón fhealsamh Fhrancach Alain Badiou i Le Monde faoi chúrsaí sa Mheánoirthear:
Ag réiteach fadhbanna neamh-réitithe, gan cabhair an stáit, sin cinniúint an ghnímh. Agus is é sin a chinntíonn cine, go tobann, agus ar feadh tréimhse ghearr, chun maireachtáil.
Ní féidir cumannachas gan gluaiseacht chumannach. Tá éirí amach na ndaoine a bhfuil muid ag caint faoi gan pháirtí, gan chomheagrú ceannasach, gan ceannaire aitheanta. Ba chóir go mbeadh sé aontaithe. An bhfuil an tréith coitianta seo ina láidreacht nó a laige?
Gan amhras, is é an cás áirithe seo a chinntíonn gurb é an cumannachas is foirfe é, an cumannachas is foirfe ó Chomún Pháras. Tá na tréithe is fearr aige chun labhairt faoi ghluaiseacht chumannacha.
Published with Blogger-droid v1.6.7

Déardaoin, Feabhra 24, 2011

M2011.02.21

Mholfainn go mór an plé spleodrach seo idir MeidaBite agus an t-ollamh Kathleen Lynch a léamh.
De ghnáth tógaim sliocht as alt a bhfuil spéis agam ann chun blaisín spéisiúil de a thaispeáint.
Ach tá an plé seo lán, ó thús go deireadh, le tuairimíocht láidir agus ní féidir liom aon chuid ar leith de a roghnú. Nílim ag magadh, tá sé go léir thar cionn; gach líne de.

M2011.02.20

Tá amhrán greannmhar nua ag na Rubberbandits.
Táim ag ceapadh go mbeidh aghaidh na ndaoine ar an gceann seo freisin:


Tá caimeo foréigneach ag Pádraic Breathnach sa bhfíseán!

Dé Máirt, Feabhra 22, 2011

M2011.02.19

Mothaím féin an t-iontas agus díomá chéanna atá ag cur as do Fintan inniu.
...mura bhfuil na pobalbhreitheanna go léir as riocht, beidh mandáid na ndaoine do tharrtháil na mbanc (agus NAMA: tarrtháil na bhforbróirí móra), an margadh IMF-AE agus na ciorruithe...An bhfuil aon daonlathas eile ann ina vótálfadh 55 faoi gcéad den toghlacht le haghaidh clár déine de €15 billiún mar aon le aistriú saibhris de €100 billiún ón phobal go dtí na bainc?
Is drong amadán ar leith muid!

Dé hAoine, Feabhra 18, 2011

M2011.02.18"Máthair na Réabhlóide" Nawal el-Saadawi le feiceáil thuas. Is fiú breathnú ar a hagallamh.

Seo alt spéisiúil san iris CounterPunch faoi chúlra aicmeach na réabhlóide.

M2011.02.17

N'fheadar fúibhse, ach uaireanta braithim go bhfuil mé ag maireachtáil i mbrionglóid. Tá sé níos measa fós do thuairimí a bhreacadh síos as Gaeilge bhriste. Cuireann sé go mór leis an mothú brionglóide; d'fhéadfá a bheith ag béicíl i mbrionglóid ach gan gíog nó míog ag teacht as do ghob. Braitheann sé mar an gcéanna ag scríobh i dteanga nach léitear agus nach labhraítear go forleathan. Sílim gur beag scríbhneoir Gaeilge nár tháinig ar an mothú céanna ag am éigin ina saol. Ach An Ghaeilge ar leataobh, tá sé mar an gcéanna le cúrsaí polaitíochta, is cuma cén teanga. Is í polaitíocht Éireannach an tromluí is measa.

Ní thógann sé mórán dua na samhlaíochta ár muintir a shamhlú le linn an Ghorta Mhóir. Daoine ag fáil bháis ó ocras, córas an chaipitil á chur i bhfeidhm go tréan ar son brabúsaíochta, neamhionannas rábach, an-chuid bia/caipitil á easpórtáil chuile lá agus gan féar agus Gaeilge bhlasta líofa i mbéal na ndaoine is ocraí.
"An Ciúnas mór" a chuala mé duine ag tabhairt air tráth; ná habair aon ní faoin anró; sáigh do chloigeann sa phuiteach; feabhsóidh cúrsaí arís má leantar a dtreoracha.
An tAthrú saibhris mór. An Gorta Caipitlíoch. An Gorta Coimeádach; dá mbeadh ceannairí seasmhacha againn; chomh fada agus atá mo chuid ar an mbord táim sásta. Téir ar imirce. Téir gan filleadh. Níl aon rogha eile againn. Tá muid san áit a bhfuil muid.

Tá na tréithe céanna ionann inniu agus bhí iontu fadó.

Casfaidh muid thart do chíbe máistir a bhfuil cos ar bholg aige orainn. Impireacht na Breataine agus luath-chaipitleachas buirgéiseach ansin, caipitleachas nua-liobrálach agus impireacht lucht caipitil inniu ; an IMF, na bainc Eorpacha, caipitlithe móra ilnáisiúnta etc.

Spreag alt san Indo an racht seo. An ceann seo faoin IMF ag príobháidiú acmhainní, seirbhísí: gás, leictreachas, uisce agus comhlachtaí sa Ghréig.
Tá an t-alt scríofa amhail is gur chóir go mbeadh sé ina ábhar iontais dúinn go ndéanfadh an IMF amhlaidh; an t-eagras a bhfuil sé mar phríomh-sprioc acu príobháidiú a dhéanamh ar an méid caipitil agus is féidir timpeall an domhain.
Beidh na Gréagaigh ag díol a mháthar chun íoc as fiacha na mbanc Eorpacha sa Fhrainc agus sa Ghéarmáin. Sin é é. Níl aon chúis eile leis!

Tá cloigne Éireannacha sa phuiteach arís, ná habair faic faoin anró. Tá daoine ag súil go gcuirfeadh na léinte gorma; na coimeádaigh nua-liobrálach caipitlíoch, cúrsaí i gceart arís!
Is é Michael focain Noonan féin a chuir an cheist don IMF anuraidh ar mhiste leo dá ndéanfaidís príobháidiú ar acmhainní na tíre chun íoc as cúrsaí (cúrsaí baincéireachta)! "Ó, fadhb ar bith a Mhichíl a mhic, fadhb ar bith a chroí dhílis!"

An dtuigeann daoine é seo? An dtuigeann daoine go mbeidh Fine Gael agus an IMF/Maorlathaigh frithdhaonlathach an AE ina "stoirm fhoirfe" le haghaidh scrios nua-liobrálach don tír?

Dé Céadaoin, Feabhra 16, 2011

M2011.02.16


Tacaíonn ainrialaithe Shligigh (nó ainrialaí amháin ar aon nós) le Fianna Fáil!

Déarfainn gur brionglóid ghnéasach dóibh rialtas tromlach Fine Gaelach mar sin..."Is fíor-phoblachtach mé"

Na Liricí cliste.
Published with Blogger-droid v1.6.7