Dé Máirt, Meitheamh 26, 2007

M2007.6

Ré Fhianna Fáil, agus cumhacht nimhithe an rialtais atá ag cur isteach ar na Glasaigh, ní amháin don chéad uair, nuair atá sé orthub seasamh le Fianna Fáil agus na PDs ar reifreann an Aontais Eorpaigh atá amach romhainn. B'in a bhí le rá ag meáin.
Beidh reifreann an AE curtha os comhair na nGael aríst, don tríú huair.

Bhí na Glasaigh in aghaidh an chéad reifreann a ritheadh sa tír, agus ar ndóigh, bhí an ceart acub. Bhí Seán Ó Goirmghiallaigh, ach go háirithe, in aghaidh dréachtbhunreacht an AE i 2004. Agus anois níl mórán difríochta idir an ceann sin i 2004 agus an ceann is nuaí seo ag tíocht síos an bhóthair chuig na Gaeil in Éirinn i 2008.

Dé Máirt, Meitheamh 19, 2007

M2007.6


AOIS Chríost 2007 Tá tinneas an vóta agóide ag cur isteach ar dhaoine tar éis an chatha idir Fianna Fáil is Fine Gael in Éirinn, chaill arm Fhine Gael an cath:

Tá díomá orm inniu de bharr alt Sheáin Uí Thuairisc atá i Lá Nua
De ghnáth féadtar a bheith ag tnúth le léargas polaitíochta maith, cruinn 'gus stuama uaibh. Ach anois, na laethanta seo, tar éis cinneadh na nGlasach a dhul i gcomhrialtas leis an tura ceatha nua chun a gcuid polasaithe i leith na timpeallachta a chur i bhfeidhm, feictear cuid bheag den eite chlé ag fulaingt ó thinneas éicint a chuireann isteach ar a gcuid smaointí agus tuairimí. Tinneas an Vóta Agóide a bhaistfidh mé air!
Agus mar gheall ar an tinneas uafásach seo a bhuaileanns lucht an Vóta Agóide gan rabhadh is go tobann, tagann siad amach le tuairimí ar nós:

“Chaith an Comhaontas Glas mí mhór fhada ag dul timpeall na tíre, ó mhoch maidine, á chur in luí orainn go raibh sé i gceist acu FF agus Bertie Ahern a ruaigeadh as oifig, agus malairt rialtais a chur in áit FF/PD. Chreid a lán daoine na focail fhánacha sin ó na polaiteoirí a dúirt a leithéid, ach fuair siad a mhalairt amach, nuair a fuair scata TDanna boladh na cumhachta”

Más buan mo drochchuimhne dúirt an Caomhantas Glas gur fearr leo rialtas nua a bheith i réim, ach fan an páirtí amach ó aon chomhaontú amaideach, dá bhrí sin, bhí na roghanna le haghaidh rialtas oscailte acub.
Go brónach bhí sé ar Sargent éirí as más rud é go mbeidís ag dhul i gcomhrialtas le FF!
Ní raibh an mhalairt rialtas FG/LO in ann ruaig a chur ar an Fianna Fáil, b'in a ndualgas is a sprioc.
Ba sprioc leis na Glasaigh a gcuid polasaithe i leith na timpeallachta a chur i bhfeidhm, sin an príomhfháth a chaith mé mo bhóta ar a son ar aon nós. Dá mbá rud é gur mhaith liom vóta a chur amú, mhillfinn mo vótasa!


Ach cad mar gheall ar na daoine bochta ar fud na tíre a chreid a raibh ar siúl ag Sargent
agus a chriú, agus a vótáil dóibh, ar an gcuntar go rabhadar chun an scata sin a ruaigeadh as an rialtas?

Bhuel na daoine bochta go cinnte, ach cén fáth go bhfuil an locht seo á chur ar na Glasaigh, ní raibh Ó Cionnaith sásta margadh a dhéanamh le Sinn Féin, 'gus sin ag cur deiridh le haon tseans do mhalairt rialtas ann, agus feictear dom gur cuma leis na “daoine bochta” seo ar chúrsaí timpeallachta, óir bá chóir go mbeadh chuile fhíorGhlasach sásta go bhfuil an dá roinn siúd againn (an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Cumarsáide, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha)


'Bhfuil a fhios ag an gComhaontas Glas go bhfuil na mílte is na mílte duine ar fud na tíre inniu ag cur na ceiste: cad a tharla don bprionsabal docht daingean sin, go gcuirfí deireadh le heitleáin chogaidh na Stát Aontaithe a bheith ag úsáid Aerfort na Sionainne chun an cogadh marfach mídhleathah sin thall san Iaráic a fhearadh?

An mbeadh na "daoine bochta" ag rá an rud céanna dá mbeadh Fine Gael i gcumhacht dála an scéil, mar ní bheadh aon rud difriúil i leith Aerfort na Sionainne agus Teamhair na Slógh dá mbeadh! Níl aon leigheas ar an scéal seo mura gcaitheann níos mó daoine vótaí ar son na nGlasach chun a gcuid Rialtas fhéin a bhunú. ach ní mar a bhí is ní mar a bheas!

Agus mar gheall ar an fhíric go bhfuil gá ag na Poncánaigh a bpraiseach san Iaráic a ghlanadh suas faoi údarú na Náisiún Aontaithe caithfidh a leithéid a bheith ag dhul ar aghaidh go dtí go bhfuil sé sin críochnaithe!!
Agus ar a laghad, anois, de bharr na nGlasach, ní bheidh eitiltí ag tuirlingt ann gan sainordú na Náisiún Aontaithe mar a tharla le linn rialtais FF/PD

Tá roinnt gealltanas faighte ag an gComhaontas Glas.
cá mhéad...conas....cén uair...céard....cathain....cén dualgas...cén fáth....an-doiléir

An fear bocht... Tinneas an Vóta Agóide atá ag cuir isteach air. Faríor, níl aon dhul as!
Níl an rialtas ar siúl ach ar feadh dhá sheachtain agus tá na ceisteannaí seo á gcur aige, bheifí ag tnúth go mbeadh chuile rud atá luaithe ar an gclár don rialtas curtha i bhfeidhm thaobh istigh de na cúig bhliain nach mbeifí!

D'imir sé (Bertí) cleas crua dána orthu, agus is mór é m'fhaitíos go n-íocfaidh siad go daor as, an chéad uair eile.

Tá súil agam nach mbeidh a leithéid ag tarlú amach anseo, ach is féidearthacht í , óir níl aon rud difriúil faoina Glasaigh an Lucht Oibre nó na PDs nuair a thagann sé go dtí díoltas an vótálaí.
Ach nach gcreideann sibh go bhfuil sé i bhfad Éireann níos onóraí a bheith ag dhul i gcomhrialtas chun rud éicint maith agus onórach a dhéanamh do do thír is do mhuintir nuair atá a fhios agat go bhfuil chuile sheas go mbeidh deireadh leat sa chéad toghcháin eile .

Agus mé ag ceapadh go raibh meas ag na Gaeil d'íobair ar a son.