Dé Domhnaigh, Nollaig 26, 2010

M2010.12.25

"Sin Cathair Luimnigh" mar a deirtear!
Lucht an Dreoilín i mbun ceoil, a là na rubberbandits, i dTír Fhiachrach Contae Shligigh.

Lá 'le Stiofán maith agaibh a chairde.

Dé hAoine, Nollaig 24, 2010

M2010.12.24

Cad a dhéanann an tonnmharcach gan tonnta?:

Nollaig Shona daoibh.

Dé Céadaoin, Nollaig 22, 2010

M2010.12.23

Cad a dhéanann an Chearc Uisce gan uisce?
Éiríonn sí ocrach is dóigh liom.
Bhí trua agam dóibh anocht mar táid le feiceáil ar bhruacha na Canála Móire ag piocadh as an sneachta agus as an oighear gan beatha ar bith le haimsiú.

M2010.12.22


Íomhá reatha den tír reoite a bhuíochas le NASA.
Sheachain na Déise agus chuid mhaith de mhuintir an Chláir aon sneachta!

Nílim ag súil le mo thiomáint abhaile le haghaidh Nollag amárach trasna na tíre go Connachta.
De ghnáth tógann sé 3.5 uaire, ach táim ag súil le 6+ uaire an t-am seo thart..

M2010.12.21

Táid fós ag teastáil do thréas.
Anois, níos mó na ariamh fiú. (Tá €135bn i gceist anois)
Agus má tá amhras ar éinne faoin uafás atá i bpolasaithe an rialtais (An t-athrú saibhris is mó ar domhan NAMA, rathú na bhfiach príobháideach, tarrtháil na mbanc agus a gcairde ó phuball na Gaillimhe) maidir leis na bainc tá an scéal ag Mac Uilliam; tarrtháil nua ollmhór d'fhiacha Anglo nach bhfuil sa chlár comhardaithe.

Ar ndóigh níor chóir go gcuirfeadh sé iontas ar éinne go bhfuil Fianna Fáil ag déanamh amhlaidh. Sa chaoi chéanna nár chóir go mbeadh iontas ar éinne go bhfuil, fós, tuairim is 20% den daonra toilteanach vótáil ar son FF sa chéad olltoghchán eile! Nó go bhfuil formhór an phobail ciúin sochair neamhghlórach faoi na ciorruithe troma á gcur ar na daoine is leochailí i sochaí chun na bainc a shábháil, agus lucht ionnúis ag teacht amach as an bhuiséad dheireanach níos fearr as! An ábhar iontais dúinn go bhfuil 51% ar son bheart an IMF, le 12% den daonra gan tuairim ar bith faoin gcaillteanas flaithis chéanna?

An t-aon ábhar iontais a bhí agam le cúpla lá anuas ab ea an chaoi go raibh iontas ar daoine faoin chlár PrimTime ar RTÉ Dé Luain, a thaispeáin dúinn go raibh cairde Fhianna Fáil fós ar a sáimhín só faoi NAMA!

Caithfidh pobal na tíre seo múscailt as a shuan! Anois láithreach.
"Mara dtroideann muid, luífidh an daoirse eacnamaíochta orainn agus íocfaidh muid go daor aisti.
Má throideann muid, is féidir cosán a ghearradh tríd an tubaist seo agus tús a chur le saol fíordhaonlathach." mar a deirtear i nGaelscéal.

Dé Máirt, Nollaig 21, 2010

M2010.12.20

Ag leanúint as blagmhír Róislín tá taighde idirlíne déanta (as Béarla ar ndóigh) ag na saoithe maithe thar ar Chaoirigh ar Foluain faoin ainm a thugann muintir na hÉireann, na hAlban, na Breataine Bige, Oileáin Mhanainn agus Shasana ar an fhear mór a bheireann bronntanais.

Is spéisiúil an taighde simplí é óir tá "Athair na Nollag" chun cinn ag Gaill agus "Santaí" chun cinn ag Gaeil!

Cén fáth go bhfuil "Santa" againn in áit "Father Christmas"? Ní chuimhin liom, ag fás aníos dom, "Athair na Nollag" a chlois. Santa a bhí againn i gcónaí!

Dé Luain, Nollaig 20, 2010

M2010.12.19

An ghaoth anoir bíonn sí tirim, ach ní i gcónaí.
Sheachain an chuid is mó d'oirthear na tíre an chuid is mó den sneachta trom atá ina luí ar Ulaidh, Connachta, agus Mumhna inniu. Níor shroich bannaí troma sneachta an Atlantaigh lár tíre amach sular bhris siad síos, caite agus ídithe.
Ach cosúil le coicís ó shin tá Muir Éireann ag cruthú na gcoinníollacha cuí le haghaidh comhiompair tráthnóna.
Tá teas na farraige thoir ag iompar uisce suas san aer agus an t-uisce céanna ag titim ar ais i mBaile Átha Cliath mar sneachta anois.
Bíonn an titim seo an-logánta ar fad agus ag brath go huile agus go hiomlán ar treo na gaoithe anoir féin.

Beidh na bóithre an-shleamhain anocht, mar tá an chathair faoi bhrath trom bán arís.

Focal scoir:
Tá míniú ar fáil anseo faoin aimsir fhuar gheimhriúil (thar mar is gnách) atá againn, agus cén fáth.
Le sonraí ó shaotharlann taighde NOAA ag taispeáint aer fuar ag bogadh ó dheas ón Artach i ngeall ar an ardbhrú neamhghnách atá ina luí ann.
Tuairimítear go bhfuil seans ann anois gur aershreabhadh nua é seo cruthaithe ag athruithe (leá) sa mhuiroighear!
Published with Blogger-droid v1.6.5

Dé Sathairn, Nollaig 18, 2010

M2010.12.18

Chuir blagmhír Eoin rud éigin a dhúirt an manach Búdaíoch Thích Nhất Hạnh i gcuimhne dom, rud a léigh mé i leabhar Rosenstock, Dialann Anama:
Ní mór dúinn a bheith i dtiúin le hiontais na beatha. Tá siad sin ionainn agus timpeall orainn, gach aon áit, gach aon uair.... An gá dúinn an-iarracht a dhéanamh chun taitneamh a bhaint as áilleacht na spéire goirme? An gcaithfear dian-chleachtadh a dhéanamh chun taitneamh a bhaint as an áilleacht sin? Ní hea, bainimid taitneamh aisti agus sin sin. D'fhéadfadh gach soicind, gach nóiméad sa saoil seo a bheith mar sin. Pé áit ina mbeifeá, uair ar bith, tig leat taitneamh a bhaint as an ngrian, as comhluadar a chéile, fiú amháin as a bheith ag análú.
Is dóigh liom gur minic na laethanta seo go ndéanann muid dearmad taitneamh a bhaint as an áilleacht atá ionainn agus timpeall orainn. Tá muid ró-chleachta leis an áilleacht sa chaoi nach bhfeictear a thuilleadh é. Mar a deireann an Róisinstocach faoi fhealsúnacht Thich Nhat Hanh: "soiscéal simplí suairc é seo ach tá na milliúin á shéanadh mar shoiscéal agus an domhan ar fad thíos leis ó lá go lá"
Cuireann an sneachta athrú ar an áilleacht atá romhainn ionas go bhfeiceann muid arís é, ach bhí sí ann i gcónaí, le taitneamh a bhaint aisti, chuile lá beo.

Tagaim le TNH, ní gá dúinn "dian-chleachtadh a dhéanamh chun taitneamh a bhaint as an áilleacht", ach is fiú cleachtadh éigin a dhéanamh chun sonas agus síocháin a bhaint as áilleacht an dhomhain, agus ár meas ar a háilleacht a mhéadú.

Dé hAoine, Nollaig 17, 2010

M2010.12.17

Trí rud spéisiúil a bhfaca mé le dhá lá anuas:

Léirmheas cuimsitheach ar leabhar nua O'Toole.
Agus is léir ón léirmheas go bhfuil na laigí chéanna le fáil i gach ní a scríobhann O'Toole. Easpa plé faoi chríochdheighilt na tíre, agus drogall an "S-focal" a lua, agus Poblacht Shóisialach a mholadh .i. An t-aon saghas poblachta a d'fheadfadh mianta s'aigsean a fhíorú.

-------------


Bhí an clár aréir de chuid "Cé a chónaigh i mo theachsa" an-spéisiúil.
Thug Manchán Magan cuairt ar Chaisleán Ellen i mBaile Átha an Rí, i gcontae na Gaillimhe. Teach saoire Edward Carson a bhí ann, agus é ina óige. Faigheann Mag Annaidh amach gur iománaí a bhí i gCarson. Agus go raibh sé páirteach i gcluichí iománaíochta i gColáiste na Tríonóide. "Tírghráthóir Éireannach agus Aontachtaí a bhí ann" de réir dealraimh!
Ba spéisiúil freisin go raibh aithne aige ar Oscar Wilde óna thréimhse i gCnaT, agus b'fhéidir óna óige freisin. Tá sé spéisiúil toisc, níos déanaí ina saol, throid Carson in aghaidh Wilde, mar abhcóide, ar son Marquess of Queensberry sa chás cáiliúil sin.

-------------

Gníomhaíochtaí frithdhaonlathach SAM chun rialtas Chavez a tharraingt síos. A bhuíochas le Wikileaks.
Curtha le chéile agus tuairiscithe ag Eva Golinger.
Lasmuigh d'áiféis éigin faoi theaghlach ríoga na Breataine, nó baoth-scéal Bertie faoi Shinn Féin agus banc áirithe, nó líomhaintí in aghaidh urlabhraí Wikileaks is beag aird a thug na meáin (iontas na n-iontas) ar "thaidhleoireacht" "thaidhleoirí" SAM in Veiniséala.

Dé Máirt, Nollaig 14, 2010

M2010.12.16

Chuir mé nasc suas sa bhlagmhír thíos a luann An Shock Doctrine de chuid Naomi Kleine.
Leabhar atá ann, mura bhfuil a fhios agat, faoin chaoi a n-úsáideann "Réabhlóidí ar an Eite Dheis" sceimhle eacnamaíochta, agus fisiciúla ar phobail chun a n-idé-eolaíocht a chur i bhfeidhm, ar son chóras an bhrabaigh.

Tá sceimhle síceolaíochta níos tábhachtaí fós. Rud a úsáidtear in ionsaithe ar thíortha agus i gcéasadh de dhaoine. Níl aon mhaitheas sa ghníomh mura bhfeiceann nó gcloiseann daoine eile é.

Agus, feictear dom, gurb é atá á úsáid ag na Péas i Londain le déanaí le linn agóidíocht na mac léinn, agus ag na Gardaí i mBaile Átha Cliath freisin.
Tá sé an-chosúil le sceimhlitheoireacht. Mo leithscéal. Níl sé cosúil le sceimhlitheoireacht, is sceimhlitheoireacht é.

Tá suaitheadh agus foréigean á n-úsáid mar uirlisí smachta, agus samplaí á dhéanamh de dhaoine, chun an teachtaireacht a sheoladh chuig an chuid eile againn gurb é seo atá i ndán duit má leantar ar aghaidh ar an bhóthair áirithe sin.

Ach. Leanfaidh muid ar aghaidh. Dlúthpháirtíocht le mic léinn agus lucht oibre Shasana.

M2010.12.15

Tugann "Caipitleachas Tubaisteach" cuairt ar Éirinn.
Naomi Klein coined the phrase “disaster capitalism” to describe the practice – long ago perfected by the IMF, the World Bank, and the United States Treasury – of taking advantage of the political turmoil induced by a financial crisis to push through otherwise unpopular or undesirable economic ‘reforms.’ The IMF/EU bankers and bureaucrats have clearly perceived an exceptional opportunity in the Irish crisis.
Coinnigh súil amach do chomhlachtaí amhail Bechtel Corporation agus a leithéidí sna blianta amach romhainn. Beidh tú ag íoc a lán airgid dóibh as ucht an uisce a ólann tú agus na seirbhísí a úsáideann tú.

(Ná déan dearmad do mhíshástacht a chur in iúl anois don Teachta Dála Fianna Fáileach áitiúil a bhfuil sé ar intinn aige do thír agus do mhuintir a dhíol leis an IMF/AE amárach. Beidh sé ródhéanach ag am olltoghcháin)

Dé Luain, Nollaig 13, 2010

M2010.12.14

Déan dearmad a Éireannaigh ar olltoghchán 2011.
Tá do dhualgas daonlathach le comhlíonadh inniu, agus ní foláir an deis seo a thapú anois. Tá an vótáil is tromchúisí don Phoblacht riamh le reáchtáil Dé Céadaoin seo nuair a vótálfar an Dáil ar an bheart tarrthála ón IMF/AE.
Tá géarghá ann brú ollmhór a chur ar an réimeas reatha gan an treo uafásach pianseirbhíse sin a thógáil, agus gan glacadh leis an bheart seirfeachais chun na bainc mhóra Eorpacha a shábháil le todhchaí ár ndaoine.

Níl an vótáil seo sa Dáil á reáchtáil ar son daonlathais, ach chun cás dlí ón phobal -in aghaidh an bhearta- a sheachaint amach anseo.
Mar sin ní bheidh do sheans agat arís do thuairim a chur in iúil don Theachta Dála agus freagracht chuí a chur air/uirthi as ucht cad atáid ar tí a dhéanamh don ghlúin seo agus do na glúine le teacht.

Tá níos mó eolais agus sonraí teagmhála le haghaidh do Theachta Dála áitiúil ar fáil ar shuíomh ILR.

(Nod leat: ní fiú glaoch a chur ar, nó ríomhphoist agus téacsanna a sheoladh chuig, Teachtaí Dála an fhreasúra ós rud é go mbeidís ag vótáil ina aghaidh.)

M2010.12.13

Ní dlí go dlí lucht caipitil.

"Níor aithin an tAire Airgeadais Brian Lenihan" agus Uachtarán an Choimisiún Eorpaigh Jose Manuel Barroso gur cinneadh an bhainc fhéin a bhí ann na bónais a íoc, agus ní an chúirt.

Tá sé ana-dioplómaitiúil ag an SBP a bheith ag maíomh nár aithin an bréagadóir Lenihan gur cinneadh bord bainistíochta AIB a bhí ann gan cosaint a chur suas in aghaidh an ghaimbín shantaigh John Foy.
Thuig sé go maith cad a bhí ag titim amach agus a bhí ag beartú acu, agus thuig sé go díreach gur bréag a bhí á scaipeadh aige nuair a mhaígh sé gur cinneadh na cúirte a bhí ann i ndáiríre.

Féar plé don SBP as an scéal seo a fhiosrú agus a tharraingt chun solais. Sin sampla de na meáin ag comhlíonadh a ról go maith.
Faraor, do phobal na Gaeilge, bhí meascán mearaí d'anailís mhaith agus seafóid cruthanta le léamh acu i nGaelscéal.
Don dara sheachtain as a chéile tá tráchtaire sa nuachtán ag moladh an IMF!: "..caithfidh mé a rá go bhfuil saghas áthais orm go bhfuil an IMF agus an AE ann chun súil ghéar a chóiméad ar an mbealach go bhfuil muid ag déanamh riaradh ar an dtír.."
Tá mo dhuine a mhaígh an líne sin thuas (a) ina amadán aineolach amach is amach, nó (b) ag magadh agus ag iarraidh a bheith conspóideach le haghaidh na conspóide amháin.

Ní comhartha maith d'iriseoireacht an nuachtáin ceachtar den dá rogha thuas.
Ní aineolas go moladh an IMF.

Nílid anseo chun súil a chóiméad ar chúrsaí eacnamaíochta na tíre ionas go mbeimis ar bhóthar ár leasa arís. Ní leigheas an IMF d'fhadhbanna an chórais chaipitligh, is cuid den fhadhb é.
Tá an IMF anseo chun bainc phríobháideacha a chosaint ó loiceadh lucht oibre na tíre ar fhiacha na mbanc sin.
Agus sa phróiseas sin beidh an méid sócmhainní stáit agus is féidir leo a phríobháidiú príobháidithe acu.

Ar leathanach a 13 den nuachtán bhí grianghraf de pháiste i mbun agóide lena muintir sa Chlochán Liath, bhí plaiceard ina glac a dúirt: "The Pigs Are Out To Make Some Money"; le híomhá de thrí mhuc caipitil air freisin, I,M agus F. Thaispeáin an cailín óg sin níos mó tuisceana de staid na tíre go heacnamaíoch ná mo dhuine a bhfuil in ainm is a bheith ina thráchtaire eacnamaíochta!

Sin ráite, más aineolach amaideach agus cur amú spáis an ailt chéanna ar a laghad bhain sé miongháire amháin asam.
Maidir lena bholscaireacht, sothuartha, in aghaidh rialtas den eite chlé ina mbeadh SF agus LO páirteach ann, mhaíodh maidir le polasaí amháin de Shinn Féin: "tá Sinn Féin ag iarraidh ráta cánach 48% a ghearradh orainn."
Níl a fhios agam cé go díreach atá i gceist aige leis an "orainn" sin, óir is éard atá i gceist leis an ráta cánach 48% ná tríú ráta cánach nua a ghearradh orthu siúd a thuileann thar €100,000 in aghaidh na bliana.
Bheinn measartha cinnte nach mbaineann sé sin le formhór pobal na Gaeilge, in ainneoin na geáitsíochta buirgéisí uathu.

Cheap mé go raibh sé greannmhar go raibh míniú faoin ráta cánach molta sin do lucht saibhris ar fáil ar an anailís ag Treasa Bhreathnach, 3 leathanach níos faide ar aghaidh.
N'fheadar an raibh mo dhuine ag súil go mbeadh a leithéid ann, ag bréagnú a chuid bholscaireachta féinleasach.

Agus breathnaíonn lucht na Gaeilge ar an fhear seo mar shaineolaí airgeadais!

Déardaoin, Nollaig 09, 2010

M2010.12.12

9 lá de Mhí na Nollag, bliain ár dtiarna 2010. Scamallach, fuar, le gaoth aniar, coscairt faoi lán seol.

Chonaic mé dhá scéal ar maidin, faoi dhá aicme.

Scéal amháin anseo, scéal eile anseo.

Ba chóir dúinn a bheith bródúil!
Agus, ar ndóigh, ba chóir an dá scéal thuas a léamh i bpáirt leis an anailís ar an bhuiséad sa dara blagmhír thíos.

Ní athleasú an chórais pholaitíochta atá de dhíth, ach athrú iomlán ar an gcóras eacnamaíochta .i. an ceann reatha a chur de dhroim an tsaoil.

Dé Céadaoin, Nollaig 08, 2010

M2010.12.11

Tá cúrsaí go dona abhus le cúpla bliain anuas. Is seirfeach an tÉireannach anois dá mháistrí i mbaincéireacht idirnáisiúnta, lucht ionnúis na hImpireachta nua-aoiseach.

Feictear gur cuma leis faoi sin. Comhartha maith a bhí ann an líon beag daoine a ghlac páirt san agóidíocht lasmuigh den Dáil aréir.
Seo an tÉireannach céanna nach bhfuil meas madaidh aige do theanga dhúchais na tíre, ní ábhar iontais é mar sin a mheon is cuma liom faoina ról nua mar sheirfeach, agus todhchaí a pháistí sa bhruscar, a chomhÉireannaigh ar an mbád bán arís agus flaitheas a thíre i lámha lucht speiciléireachta nua-liobrálacha.
Ach tá troid éigin ann fós. Tá an tÉireannach go soineanta, amhail páiste gan ciall ceannaithe, ag súil leis na hathruithe radacacha is mian leat a fheiceáil ag teacht as rialtas Fianna Gaelach agus giollaí Ghiolla Mhir san athbhliain, faoi stiúir docht daingean an IMF ar ndóigh.

Óir seachas an réabhlóid is mó ariamh i gcúrsaí polaitíochta an stáit is beag baol go mbeidh comhrialtas clé againn. Fiú dá mbeadh seans mar sin ann tá na meáin go léir go hiomlán in aghaidh an smaoinimh. Chuirfidís go tréan a gcumhacht ar fad taobh thiar d'aon fheachtas bolscaireachta chun aon chomhghuaillíocht chlé a chiapadh.

Ach, ag deireadh na dála, is cuma cé chomh dona is atá cúrsaí suaracha anseo, ní Poblacht Bhanana go Stáit Aontaithe Meiriceá.
Nó ní "Stát Faisisteach-nua-Feodach" go SAM!

Ní thuigim ar chor ar bith cén fáth a bhfuil Bloomberg, CNN srl srl ag labhairt fúinne agus an baol don euro?

"the US television “news” media (propaganda) networks just glossed over the whole thing – nothing to see here, just move along, back after a message from our sponsors"

Ó, go raibh maith agat, tuigim. (Chonaic mé cheana thú, arsa an cat leis an mbainne te)

Tá na naimhde ceannann céanna ag lucht oibre SAM is atá ag lucht oibre na hEorpa.
Lucht Oibre an Domhain cuirigí le chéile!

M2010.12.10Is fiú éisteacht le freagra Phearse Uí Dhochartaigh don cháinaisnéis inné. Tá an chéad deich nóiméad thuas. (Tá sé ar fáil ina iomláine ar shuíomh RTÉ, le roinnt Ghaeilge sa chonclúid)

Tá seans maith ann nach raibh sé feicthe agat cheana, óir níor thug Nuacht RTÉ agus an clár cáinaisnéis speisialta s'acusan aon aird de!

Bhain sé gáire asam lena cháineadh don bheirt Ghaimbín as cúige Mumhan...

Mar mhilseog leis an mbéile blasta sin mholfainn an anailís seo ar "Cháinaisnéis an Mhilliúnaí" agus conas a bheas lucht saibhris ag íoc níos lú cánach, arís, dá bharr.
Ní amháin sin, ach beidh lucht ionnúis níos fearr as....Níos. Fearr. As!

Dé Máirt, Nollaig 07, 2010

Dé Luain, Nollaig 06, 2010

M2010.12.08

Sílim gur chóir go mbeadh an dioscúrsa seo a leanas lárnach sa bhfeachtas olltoghcháin le theacht:
Caithfidh muid idirdhealú neamhbhalbh a dhéanamh idir fhiacha na mbanc agus phobal na tíre. Tá gá le reifreann ar an mbeart seo ón IMF/AE. Más Poblacht Dhaonlathach é seo fós, seachas Poblacht Bhanana mar a bhfuil cuma air, ba chóir daonlathas a chur i bhfeidhm, mar níl aon idir eatarthu ann, níor chóir go mbeadh ar aon chaoi!

Gan an t-idirdhealú sollúnta idir bhainc agus phobal beidh ar mhuintir na hÉireann a thuilleadh "bunúsaíochas nua-liobrálach" a fhulaingt. Níor mhaith liom maireachtáil in "Ireland Inc." Agus is de bharr Ireland Inc agus an idé-eolaíocht atá a stiúradh beidh ar mhuintir na hÉireann a thuilleadh cacamais a léamh is a chloisteáil ag plé fadhbanna na mbanc amhail is gur linne é. Féach alt i mBeo le Brian Ó Ceallaigh, nó O'Kelly mar is fearr aithne air in Ollscoil Chathair BÁC. Tá an t-alt ag cur thar maoil le idé-eolaíocht!

Gan an t-idirdhealú idir bhainc agus tír beidh -mar is féidir linn a fheiceáil go soiléir- níos lú agus níos lú cumhachta ag pobal na tíre i gcomparáid leis na coimeádaigh nua-liobrálach éilitheach a bhfuil i gcumhacht san Eoraip agus atá, agus a bheas, in Éirinn.

Más mian leis an mBanc Ceannais Eorpach, agus rialtas ar bith eile (bíodh sin Fianna Fáil nó Gael), airgid na hamhantraithe a shábháil caithfidh an BCE na bainc siúd a bhfuil ag cruthú na fadhbanna seo dóibh a thógáil ar lámh, agus cosmhuintir na tíre seo a fhágáil as ar fad.
Tá an córas briste baincéireachta ag tarraingt an tír síos, agus ag méadú ár ráta iasachta.
Ní bheidh mar thoradh ón gceangal saorga seo idir na fiacha príobháideacha agus muintir na tíre ach seirfeachas, agus cliseadh níos tromchúisí níos measa sa bhfadtéarma.

Dé Domhnaigh, Nollaig 05, 2010

Dé hAoine, Nollaig 03, 2010

M2010.12.06

"Tá buíon strainséirí i gceannas na leabhar anois. Cuirimis fáilte rompu mar is chun ár leasa atá siad."

Cheap mé go raibh Páidí bocht ag magadh. Ach tá an t-alt léite agam faoi thrí anois agus is léir dom go bhfuil sé an-dáiríre! Dáiríre píre...
Chuir sé an nath cáiliúil sin ón Simpsons i gcuimhne dom ar an toirt .i. "And I, for one, welcome our new insect overlords"

Tá sé gach phioc chomh ghreannmhar.

Níl an IMF anseo dár leas. A thiarcais!
Táid anseo chun bainc phríobháideacha a chosaint ó loiceadh lucht oibre na tíre ar fhiacha na mbanc príobháideach. Agus chun an méid sócmhainní stáit agus is féidir leo a phríobháidiú, le comhlachtaí móra ilnáisiúnta ag fáil na gconarthaí de ghnáth.

M2010.12.05

Ó Dhùn Èideann go Dùn Bheagain ar Eilean Sgitheanach is ea an saothar nua, ealaíne is dóigh, le Danny Mac Ascaill. Thar chionn ar fad ar fad.

Seo cainteoir dúchais Gàidhlig a bhfuil aghaidh mhuintir an domhain air i ngeall ar a thallann dochreidte atá le feiceáil ar a fhíseáin sliabh-rothaíochta ar You Tube.

Cad atá le déanamh chun cúpla focal ina theanga dhúchais a mhealladh as?

Déardaoin, Nollaig 02, 2010

M2010.12.04

Tá brat trom sneachta ar Bhaile Átha Cliath anocht, agus níos mó ag titim fós.
Ní raibh aon obair agam inniu cosúil lena lán daoine, mar ba léir dom ó na sráideanna níos ciúine a chonaic mé nuair a chuaigh mé amach dhá uair a chloig ó shin le spaisteoireacht a dhéanamh agus breathnú ar iontas an tsneachta.

Má bhí ciall éigin ag daoine gan an carr a úsáid nó lá saoire a thógáil níorbh amhlaidh le cách:
Chaith mé beagnach leathuair a chloig ag cabhrú le daoine eile ón Rinn carranna a bhí i sáinn sleamhain a bhrú suas droichead na Rinne!
Tháinig mé ar beirt Gharda agus dúirt mé gur chóir dóibh gaineamh agus salann ón gCC a aimsiú le cabhrú, nó an droichead a dhúnadh ar fad. Monuar is beag spéise a bhí acu i mo mholtaí. Bhí cupán tae te ag fanacht dóibh sa Bhaile Gaelach is dóigh!

Dé Céadaoin, Nollaig 01, 2010

M2010.12.03

Ní fhaca mé bóithre chomh sleamhain i gcathair ariamh.
Deirtear linn go bhfuil a ndóthain salainn agus greanchloiche acu go ceann píosa ach cad a tharlaíonn más fíor go mairfidh an aimsir seo coicís?
Tá an cuma ar Bhaile Átha Cliath anocht nach bhfuil an chomhairle chontae in ann coinneáil suas leis.

M2010.12.02

M2010.12.01

Chuala mé faoi seo ar seó Vincent Browne aréir, agus feictear dom gur áis iontach é don saoránach (sílim gur saoránaigh poblachta muid fós?) a bhfuil mearbhaill air/uirthi mar gheall ar cad atá ag titim amach faoi láthair, agus de bharr an chacamais nua-liobrálach ag teacht as na meáin agus an rialtas faoinár staid reatha.

Is breá liom an ghné seo de ach go háirithe. Príomhmhiotais na géarchéime, an-áisiúil agus úsáideach.

Dé Máirt, Samhain 30, 2010

M2010.11.25

Mholfainn go hard éisteacht leis an anailís ó Leo Panitch sa bhfíseán thíos, ó thaobh cúis ár gcáis agus an réiteach mar a fheiceann sé é. Tá focail dheasa le rá aige faoi "cheannairí" na gceardchumainn chomh maith!
A bhuí le ILRTá tras-scríbhinn ar fáil anseo.

Dé Luain, Samhain 29, 2010

M2010.11.24

(Seansailéir Angela Merkel agus Josef Ackermann Príomhfheidhmeannach Deutsche Banc)

Cén fáth go bhfuil muid ag tabhairt "sealbhóirí bannaí" ar na bainc Ghearmánacha, Fhrancacha agus Shasanacha atá muid ag tarrtháil.
Cuireann na focail "sealbhóirí bannaí" daoine gan ainmneacha gan aghaidheanna in iúl, daoine nach bhféadfaí lámh a leagadh orthu.
Tá pobal na hÉireann á íobairt ar son na ndaoine agus na gcomhlachtaí príobháideacha seo, agus a n-infheistíocht mhístuama chun brabús tapaidh a dhéanamh as boilgeog réadmhaoine na tíre seo.
Ba chóir go mbeadh níos mó cruinnis sna téarmaí a úsáidtear. Tá an fhírinne tuillte ag an Éireannach as todhchaí a pháistí a íobairt ar a son.

Don chéad uair ariamh i stair an IMF agus a mbeartais tarrthála ní bheidh "lucht speiciléireachta" (féach cara Frau Merkel thuas) ag tógáil caillteanais ar bith, agus ní bheidh athstruchtúrú ar bith á dhéanamh ar na fiacha a chuireadh orainn go frithdhaonlathach!

Dé hAoine, Samhain 26, 2010

M2010.11.23

M2010.11.22

Mura bhfuil a fhios agat cad go díreach atá i gceist agam; tá míniú ar fáil sa léacht spéisúil -i gceithre chuid- ag Michael Parenti le cloisteáil ar You Tube anseo.

Déardaoin, Samhain 25, 2010

M2010.11.21


Agallamh spéisúil le Slavoj Zizek thuas. Smaointeoir cumasach atá ann, mar sin mholfainn éisteacht leis, fiú mar ábhar machnaimh amháin.
Luaigh mé a leabhar anseo 2 mhí ó shin. Níl sé críochnaithe agam fós!
Tá sé an-throm agus leadránach in áiteanna, an iomarca plé faoi fhealsúnach na hEorpa. Murab ionann agus an t-agallamh thuas, ní mholfainn é i ndáiríre.

Má tá an fonn ort i ndiaidh sin tá blast ón phast iontach le fáil ar an Story. Ar fheabhas.

M2010.11.20

Ní mholfainn ariamh éisteacht le focal ar bith ó Bhrian Lenihan, is bréagadóir dáiríre é, agus ní shílim go bhfuilim ag dhul thar fóir nuair a deirim gur shílim go bhfuil olc ann!
Ach aréir chríochnaigh sé ar PhríomAm le ráiteas a mhúscail mo spéis.
Chuir Miriam an cheist air: Mar rialtas, níl aon údarás agaibh a thuilleadh, nár chóir daoibh dul go dtí na daoine roimh an mbuiséad?
"Ar dtús tá mandáid ón Dáil Éireann againn, atá ina oireachtas tofa stairiúil de mhuintir na hÉireann. Agus is as sin a thagann ár mandáid, maireann muid i ndaonlathas ionadaíoch, ní mhaireann muid i ndaonlathas inar féidir le daoine bata is bóthair a thabhairt dá gcuid ionadaithe amhail sna sean-réimsí Cumannacha"

Lean sé air, agus ba é príomhargóint a ráitis ná tá a fhios níos fearr acusan conas cúrsaí a riaradh, agus ní féidir a bheith ag ligean do na daoine a bheith ag cur as don phróiseas sin, agus an daonlathas ionadaíoch naofa.

N'fheadar an raibh mearbhall air maidir leis na "sean-réimsí Cumannacha", ach b'shin an fhadhb leo gur chuir siad easaontas faoi chois agus níor lig siad do na daoine cinntí a dhéanamh, i bhfocail eile bhí an meon céanna acu agus atá aige agus a pháirtí.
Agus níl ann ach cleas uaidh gan ach an ghné is bunúsaí de shóisialachas a lua; is é sin Daonlathas Díreach.
Níl aon rud níos scanrúla ann don pholaiteoir gairmiúil buirgéiseach agus an gaimbín uaillmhianach ná cumas daonlathach na ndaoine an ruaig a chur orthu agus a bpleananna sula bhfaigheann siad an seans a gclár oibre a chur i gcríoch .i. NAMA, Anglo, IMF, rathú na mbanc marbh agus a n-ionannú le flaitheas na tíre etc.
Sin an fáth gur bhaineadh airteagail 47,48 agus 50 as bunreacht an tSaorstáit. Airteagail a thug gnéithe áirithe de dhaonlathas díreach don Éireannach.

Sin stair frithdhaonlathach dár n-"oireachtas tofa stairiúil".

Dé Céadaoin, Samhain 24, 2010

M2010.11.19

Ní foighne go foighne an Éireannaigh!

Agus níl san íomhá thuas ach roinnt samplaí den tseafóid a bhfuil sé ag cur suas leo le cúpla bliain anuas.

Ag siúl dom suas Sráid Bhagóid, ag an gcrosbhóthar le Cearnóg Mhuirfean Thiar, bhí na sluaite d'fhoirne nuachta ó gach cúinne na hEorpa le feiceáil os comhair Roinn an Taoisigh.
Níor thug mé ach sracfhéachaint síos an bóthar agus, ar an toirt, bhí tuairisceoir ón mBBC os mo chomhair ag impí orm rud éigin a rá faoi staid eacnamaíochta na tíre don stáisiún nuachta. "Mo leithscéal, ach, tá deabhadh orm anois, agus bheadh sé orm mo mhachnamh a dhéanamh faoi cad ba mhaith liom a rá ar dtús" a d'fhreagair mé.

Chonacthas domsa go raibh leadrán orthu.

Cá raibh na círéibeacha á la na Gréige? An bhfuil na hÉireannaigh ar nós cuma liom faoi chailliúint flaitheas a dtíre agus an t-athrú saibhris ón lucht oibre chuig lucht ionnúis?

M2010.11.18

"Seo na tréimhsí ina dtástálann anamacha fear - cloisfidh tú, gan dabht, an-chuid scéalta maidir le cúinse na tíre. Tá bail mhí-ámharach an stáit de thairbhe fealltaigh.
Déanann na saibhre feall ar na daibhre i gcónaí"
Anraí Joy Mac Reachtain, 1798.

Dé Máirt, Samhain 23, 2010

M2010.11.17

Bhíos ag lorg analaí le cúpla lá anuas faoi mhuintir na hÉireann ag caint agus ag éirí corraithe mar gheall ar an seans go mbeidh olltoghchán againn go luath san athbhliain.
Theip orm teacht suas le ceann nua cliste.
Ach is breá liom ceann Uí Tuathail inniu: "Having an election after agreeing a four-year deal (leis an IMF/AE) that will shape all key decisions is like debating which brand of condom to buy after you’ve become pregnant"

Mar a dúirt mé ar bhlagmhír John, cad is fiú é?
Tá sé ró-dheireanach a bheith ag súil le hathrú ó na príomhpháirtithe i ndiaidh olltoghcháin. Leanfaidh Fianna Gael ar chúrsaí mar a bhí, agus atá.

Tá rud éigin níos suntasaí ó chosmhuintir na hÉireann ag teastáil.

Más mian linn athrú ní foláir dúinne a thaispeáint go bhfuil muidne réidh rud éigin a dhéanamh chun an t-athrú sin a bhaint amach. Agus ní foláir dúinn a bheith soiléir cén saghas feabhais ba mhaith linn a fheiceáil.
Bhí cúpla moladh maith ag O'Toole cúpla seachtain ó shin; rudaí bunúsacha ag cur cruth níos daonlathaí ar an gcóras daonlathach s'againne, ach gan ag cur as do chaipitleachas sa tír go heacnamaíoch. (Is dócha go bhféadfadh an sóisialaí breathnú ar na moltaí uaidh mar chéim i bhforbairt daonlathais na tíre, bhí moltaí maithe ann faoi dhaonlathú scoileanna áitiúla etc. à la Veiniséala)

Caithfidh muid a thaispeáint go neamhbhalbh nach linne fiacha na mbanc eachtrannacha, tá gá le reifreann ar an mbeart seo ón IMF.
Más mian leis an mBanc Ceannais Eorpach/Coimisiún na hEorpa airgead na n-infheisteoirí siúd a shábháil caithfidh an BCE/CE na bainc siúd a bhfuil ag cruthú na fadhbanna seo dóibh a thógáil ar lámh, agus cosmhuintir na tíre seo a fhágáil as aon bheart tarrthála.
Ní bheidh mar thoradh ón gceangal saorga seo idir na fiacha príobháideacha agus muintir na tíre ach nua-seirfeachas idirnáisiúnta, agus cliseadh níos tromchúisí níos measa sa bhfadtéarma.

Tagaim leis an Tuathalach faoin ollshlógadh atá le reáchtáil ag na Ceardchumainn Dé Sathairn seo.
Ní mór do chách tacú leo.

Is maith liom freisin an chaoi a bhfuil an mórshiúl sin ag críochnú lasmuigh d'Ard Oifig an Phosta.
Fágann sin spás dúinn mar phobal iomlán, ar siúl ó na ceardchumainn, seilbh a fháil ar mhórshiúl eile neamhbheartaithe, síochánta ach le gné láidir easumhlaíochta, chun Tithe an Oireachtais!

Radacú agus forbairt tuisceana le bhur dtoil.

Dé Sathairn, Samhain 20, 2010

M2010.11.16


Do bhíos ag imirt fichille le cara níos luaithe inniu, agus ag cur is cúiteamh faoi chúrsaí an tsaoil. Ag breathnú síos ar an mbord rith an íomhá thuas liom.

Dá mbeadh tuiscint aicmeach ag an oibrí?
Sa chaoi chéanna a bhfuil tuiscint aicmeach soiléir oscailte ag an gcaipitlí agus ag an bpolaiteoir, atá i bpóca an chaipitlí!

Dé hAoine, Samhain 19, 2010

M2010.11.15


Ní thaitníonn lucht an phinn dhearg agus ceartaithe gramadaí an Bhéarla le Stephen Fry. Mar is léir ón fhíseán cliste thuas.
Mo léan ach tá trua agam dó ina iarracht an Ghaeilge a fhoghlaim.... ní féidir a leithéid a sheachaint!

Anois, nílim ag maíomh gur chóir an fhírinne sin a cheilt ón fhear, is é sin le rá gan a chur in iúl dó go bhfuil lucht na Gaeilge, nó mionlach an mhionlaigh sin, ina ndeargcheartaithe gramadaí is fuaimnithe, ach gan an fhírinne áirithe sin a thaispeáint dó sula bhfaigheann sé deis í a bhlaiseadh.

M2010.11.14

Tá dianfhoghlaim romhainn.
Caithfidh muid mar phobal "ealaín na hagóide" a fhoghlaim as an nua arís, agus é a fhoghlaim go tapaidh. Caithfidh muid foghlaim conas an cleachtas agóide a bhfuil muid cleachta leis a athrú, nó a thréigean ar fad fiú. Caithfidh muid droim láimhe a thabhairt don saghas agóidíochta a spreagann an meon "is cuma liom" agus "cad is fiú é".
Is é sin aon agóid atá leagtha amach, reamhphleanálaithe agus bainistithe ag mianta na nGardaí agus an rialtais .i. "is féidir leat agóid a dhéanamh anseo go dtí an áit sin, go ceann 3 uaire agus sin é é" .i. "ní bheidh aon chumhacht agaibh ag an agóid seo chun aon ní a athrú".

Tá gá anois foghlaim faoin easumhlaíocht shibhialta atá go mór in easnamh i sochaí sibhialta.
Ní chiallaíonn an easumhlaíocht seo scriosadh agus foréigean agus anoird go ginearálta. Ní féidir leis an bpobal an lámh in uachtar a fháil ar an rialtas ó thaobh foréigin de. Mar sin ní fiú a bheith ag dul i gcomórtas leo ar an ábhar sin. Agus níl mar thoradh ar úsáid fhoréigin ach agóid a imeallú agus daoine a scanrú roimh agóidíocht amach anseo.

Ní foláir cothromaíocht a aimsiú, saghas idir eatarthu .i. easumhlaíocht shibhialta.
Sin an ealaín atá i gceist.
Caithfidh an agóid a bheith mar ábhar buartha do aon bhunaíocht a bhfuil sé mar aidhm acu sinne a chur faoi chos go heacnamaíoch agus mar sin go polaitiúil agus go sóisialta.
Ciallaíonn sé sin cur le chéile ar scála ollmhór, agus radacú .i. forbairt tuisceana, an phobail faoina chás.

I gcóras daonlathais lag, cosúil lenár gcóras, gan ionchur díreach ag an móramh ar chúrsaí, caithfear úsáid a bhaint as an agóid chun mianta a chur in iúl.
Ní linne fiacha na mbanc agus fadhbanna airgeadais na n-infheisteoirí idirnáisiúnta (bídís bainc eile nó daoine príobháideacha), ní bhaineann aon chonradh a shíníonn Fianna Fáil le lucht caipitil linne ach an oiread. Ní labhraíonn Fianna Fáil ar son mhuintir na hÉireann. Labhraíonn siad ar son a n-infheisteoirí féin agus a n-aicme féin. Ní hionann Éire agus Anglo; nó AIB; nó BOI; nó aon bhanc marbh eile ach an oiread.

Ní foláir dúinn é sin a chur in iúl go dtí go dtuigtear é.

Thaispeáin na hÍoslannaigh dúinn cad is féidir a dhéanamh le gníomh díreach agus
easumhlaíocht shibhialta, sa chás "Icesave" mar shampla.

Más mian leis an mBanc Ceannais Eorpach airgead na n-infheisteoirí siúd a shábháil caithfidh an BCE na bainc a bhfuil ag cruthú na fadhbanna seo dóibh a thógáil ar lámh agus cosmhuintir na hÉireann a fhágáil as an gcothromóid.

Chomh maith leis sin, mar a éilíonn an Cathasach i nGaelscéal inniu:
"Ba cheart dúinn a bheith soiléir cén feabhas eacnamaíochta atá ag teastáil. Ní gar a bheith ag súil le saol an bhrabaigh a thabhairt ar ais. Ní dhéanann an saol sin ach an tine a fhadú aríst agus ábhar an chéad ghéarchéim eile a bhailiú. Seachas a bheith ag iarraidh an scannán a chasadh siar go blianta an Tíogair, agus an chríoch thragóideach chéanna ar an scéal, tá sé in am script eile a scríobh.
Éilíonn doimhne ár gcruacháis geilleagar nua, bunaithe ar leas na ndaoine agus faoina smacht daonlathach. B’fhearr dúinn bogadh sa treo sin ná cosa circe a chur faoin eacNAMAíocht."
N'fheadar mé cad a bhí Ó Móráin ag rámhaille faoi:
"Cé gur chuir Einstein an-spéis i gcúrsaí polaitíochta ní dúirt aon duine go raibh a chuid tuairimí polaitíochta nó eacnamaíochta le feiceáil sa chothromóid chlúiteach a chuir an domhan núicléach ar fáil dúinn"
D'fhág sé polaitíocht agus a dhearcadh polaitíochta as an gcothromóid cinnte! (Fillfidh mé chun príomhthrusta a ailt níos déanaí. Agus cá bhfuil a ardmholadh do NAMA anois?)

Idir an dá linn más mian le héinne dearcadh polaitíochta Einstein a thuiscint bheadh tús maith agat le halt an Chathasaigh.

Nó mar a mhaígh sé ina fhocail fhéin:
"The profit motive, in conjunction with competition among capitalists, is responsible for an instability in the accumulation and utilization of capital which leads to increasingly severe depressions...I am convinced there is only one way to eliminate these grave evils, namely through the establishment of a socialist economy... In such an economy, the means of production are owned by society itself"

Déardaoin, Samhain 18, 2010

M2010.11.13

N'fheadar an bhfuil na rudaí céanna á gcloisteáil agaibh, ach ar feadh an lae anseo tá daoine thart timpeall orm ar a ngutháin agus ag rith thart ag plé conas is féidir leo aon taisce atá acu i mbainc Éireannacha a thógáil amach!

Táim i ndiaidh a rá le roinnt acu nach féidir coigilteas a chailliúint mar gheall ar an gcosaint ag Coimisiún na hEorpa ar taiscí suas go dtí €100,000. Is cuma. Nílid ag éisteacht. Táid scanraithe. Tá an iomarca le cailliúint. Tá scaoll ar dhaoine toisc gur chuala siad ó amadáin éigin, a bhfuil trust acu orthu, go raibh rith ag tarlú.

Tá an scaoll seo an-chontúirteach. Agus ní féidir liom a chreidiúint an méid scaoill atá le fheiceáil ar dhaoine ciallmhara!
Caithfear an rialtas, agus daoine amhail gobharnóir an Bhainc Cheannais teacht amach le ráiteas soiléir a chuirfeadh an pobal ar a shuaimhneas.

Tharla an rith ar na bainc ag lucht gnó idirnáisiúnta an tseachtain seo caite, ergo an IMF anseo inniu.
Agus anois tá an cuma air go bhfuil rith ag tarlú ar choigiltis an ghnáth-Éireannaigh! Ach ní léir domsa cén sórt scála a bhfuil sé ag tarlú.

Dé Céadaoin, Samhain 17, 2010

M2010.11.12Preasráiteas ó Pháirtí Cumannach na hÉireann

"I ráiteas a eisíodh ar 17 Samhain iarrann an CPI ar an bpobal oibre, agus ar an gcéad dul síos ar an eagraíocht a mhaíonn go seasann sí leo, is é sin gluaiseacht na gceardchumann, cur i gcoinne na mbeartas atá an tAontas Eorpach agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta a chur orthu agus a chuirfidh amach anseo."

M2010.11.11

Dé Máirt, Samhain 16, 2010

M2010.11.10

Bhí mé ag éirí paranóideach inniu, nuair a bhíos sa bhanc i nDumhach Thrá níos luaithe chonaic mé bainisteoir an bhainc ag amharc ar an scuaine agus cuma eaglach buartha air!
Cheap mé, ag breathnú air, go raibh sé buartha faoi dhaoine ag tógáil airgid amach le cur i mbainc eile, cinn níos sábháilte! Tá a bhanc dócmhainneach, go huile is go hiomlán, a smaoinigh mé liom féin, cén fáth nach mbeadh a leithéid ag tarlú?!
An raibh eolas sa bhreis aigesean nach raibh agamsa a bhí mar ábhar buartha dó? a cheistigh mé.
B'fhéidir go bhfuil an ceart ag mo chairde a gcuid coigiltis a bhogadh amach as na bainc Éireannacha chun bainc eachtrannacha? Na cinn siúd le grádú níos fearr a chinntíonn sábháilteacht níos fearr an dtuigeann tú.
An bhfuil an rith ciúin sin ag tarlú sna bainc agus ag bailiú nirt mar a mhaíonn roinnt tráchtairí eacnamaíochta?
An bhfuil coigilteas Brian "an tírghráthóir" Lenihan i mbanc Éireannach fós?

Chuir mé as m'aigne é.
Tá cosaint Eorpach ar fáil do choigiltis chustaiméirí suas go dtí €100,000.
Sin mise clúdaithe gan amhras! Ach is mar gheall ar amhras mar seo a tharlaíonn rith ar na bainc.

Chomh maith leis sin tá cúrsaí na tíre le cúpla lá anuas ag spreagadh an-chuid amhrais i measc an phobail.
An bhfuil na bainc le thrust lenár gcuid coigiltis?
An bhféadfaí brath ar an IMF ó thaobh na bainc agus coigiltis?
Agus arís, agus arís eile, déanann Fianna Fáil cinnte de nár chóir dúinn muinín ar bith a bheith againn astu. Ag síor-séanadh agus ag bréagadóireacht le linn an deireadh seachtaine nach raibh cainteanna ag dul ar aghaidh faoi bheart tarrthála eatarthu féin agus an Banc Ceannas Eorpach/IMF, nuair a bhí sé soiléir ó thuairiscí sna meáin eachtrannacha go raibh. Ba é an radharc de Bhert agus Ernie .i. an tAire Iompair agus an tAire Dlí is Cirt, ag bréagadóireacht go scigiúil ceanndána inné, ba é ceann de na rudaí is dímheasúla a bhfaca mé ó thosaigh an ghéarchéim caipitleachais seo.

Agus sin é, sin an rud is tábhachtaí le cuimhneamh i gcónaí .i. seo géarchéim chaipitleachais.
Is cuma cé chomh dímheasúil agus ar mire a éiríonn Fianna Fáil/an AE ina láimhseáil den ghéarchéim áirithe seo, caithfear cuimhneamh, mar chaipitlithe maithe ní foláir dóibh na fadhbanna a chruthaíonn an córas caipitleachais a bhogadh go dtí an pobal.
Mar ní féidir le caipitleachas a fhadhbanna féin a réiteach gan an córas a scriosadh.
Ní fiú a bheith ag caint faoi athrú rialtais, cultúir agus bunaíocht bhaincéireachta mar réiteach ár bhfadhbanna. Chomh fada agus a mhaireann an galar mairfidh a thinnis.

Rugadh is tógadh i ngéarchéim chaipitleachais mé, mairfidh mé trí ghéarchéimeanna caipitleachais, agus gheobhaidh mé bás le linn géarchéime caipitleachais.

Dé hAoine, Samhain 12, 2010

M2010.11.09

Aréir bhí clár speisialta den Imeall tugtha in ómós do shaol agus shaothar an aisteora Mick Lally, a fuair bás de bharr tinnis ag deireadh mí Lúnasa i mbliana.
Bhí mé thall sa Ghréig ag an am, agus mar sin chaill mé deis cloch a chur ar charn agus m'ómós féin a thaispeáint don bhfear ar an chúinne chiúin seo den idirlíon.

Chas mé leis i mBaile Átha Cliath tráth. Bhí mé ag ligean mo scíth sa Dame Tavern -ag éalú ón tsiopadóireacht a bhí mo chailín ag déanamh- agus ag breathnú ar Chluiche Ceannais Chúige Uladh. Shuí sé síos sin aice liom le breathnú ar an gcluiche freisin, agus bhí roinnt cur is cúiteamh eadrainn faoin gCraobh (as Gaeilge ar ndóigh). Fear uasal lách a bhí ann caithfear a rá.

I ndiaidh an chláir ómós bhí clár ar leith fíor-spéisúil eile bunaithe ar an dráma "Scéalta ó Theach na mBocht". Ina dtaispeánann an Maolallach a chumas iontach aisteoireachta mar an tiarna talún le linn an Ghorta Mhór.
Níl sé suas ar shuíomh TG4 go fóill, le cúnamh Dé beidh sé go luath. Is fiú súil a chaitheamh air má fhaightear an deis.

Déardaoin, Samhain 11, 2010

M2010.11.08

Seachtain ó shin cuireadh sraith blagmhíreanna spéisiúla ar Royal Dutch Shell plc.com faoi rúin Naitsíoch na comhlachta ola is gáis Shell.

Thacaigh agus mhaoinigh Shell na Naitsithe le linn amantaí cinniúnacha i bhforbairt an pháirtí, agus go leanúnach i ndiaidh sin. Chonaic siad sna Naitsithe páirtí a bheadh mar tacú dóibh ina mianta seilbh phríobháideach a fháil ar ghoirt ola na Rúise, agus áiteanna eile san Eoraip.
Ar mo chéad léamh de chonacthas dom go raibh Shell ag leanúint loighic an chaipitlí ina iarracht caipiteal a charnadh agus brabús a chinntiú. Más gá cúpla mhilliún duine a mharú chun an sprioc sin a bhaint amach, bhuel, is cuma! "Sin caipitleachas!"
Ní raibh páirtí níos oiriúnaí ar fáil do chomhlacht mhór phríobháideach ná páirtí faisisteach amhail na Naitsithe.
Mar a mhaígh -de réir cosúlachta, más fíor- an faisistí Iodálach tráth "Ba chóir corparáideachas a thabhairt ar fhaisisteachas toisc gurb é atá ann ná an teacht le chéile de chumhacht stáit agus cumhacht chorparáideach".

Ach ní saint amháin a spreag Shell, de réir mhuintir Uí Dhonnabháin bhíodar frith-Sheimíteach freisin!

Is fiú súil a chaitheamh ar an bhlag.

M2010.11.07

Chruthaigh an lagbhrú -atá ag séideadh anois go fíochmhar san iarthar (bhí tuairisc de ghaoth ag 122km/u i mBéal an Mhuirthead, agus tá rabhadh ann do ghaoth fórsa gála 12!)- chruthaigh sé na coinníollacha cuí cúpla lá ó shin dos na tarraing-isteach-tonnmharcaigh triail a bhaint as áit "nua" le haghaidh an spóirt.

Táid ina dtost faoi shuíomh na toinne. Rud is gnáth le tonnmharcaigh mar, de ghnáth, is daoine an-leithleasach féin-dúghafa iad.
Creideann siad gur leosan an fharraige agus na tonnta a chruthaíonn an aimsir! Níor mhaith leo dá mbeadh a fhios ag éinne eile cá bhfuil an tonn a bhfuilid ag déanamh mór di.
Tá sé mar an gcéanna do thonnmharcaigh uilig, is cuma cén saghas toinne atá i gceist, beag nó mór. Spórt aonarach is ea é agus spreagann sé an saghas meoin sin i measc a bhallraíochta.

Chomh maith leis an miseféineachas rábach ina measc cuireann siad a logainmneacha féin ar na tonnta, nó an áit a bhfuilid ar aon chaoi. Is é Aill na Searrach an sampla is fearr den mheon seo. Sin ainm dúchas an áit, ach cuireann siadsan "Aileens" air!

Déantar mar an gcéanna le gach tonn eile a bhfuil aithne agam air timpeall na tíre. "Pink Rocks" "Blasters" "Lefts"etc agus ar ndóigh an ceann nua seo "Prowlers". Amhail is nach raibh na háiteanna seo ainmnithe le míle bliain anuas ag an gcultúr dúchais.

Ar aon nós, go bhfios dom, tá an ceann "nua" seo lonnaithe 2 mhíle amach ó Mhullach Mór i gcontae Shligigh.

M2010.11.06

(radharc de stoirm Carmán ag 23:30 10/11/10)
Ní stoirm an chéid é, nó hairicín fiú (ní bhíonn hairicíní againn in Éirinn) ach beidh cumhacht i bhfad níos mó ag an stoirm seo i gcomparáid leis an doineann ag an deireadh seachtaine!

Ach cá bhfuil an áiféis agus cacamas óna meáin chumarsáide? Cá bhfuil na míreanna nuachta agus an t-aineolas leanúnach gurb é seo hairicín Tomás!?

Ó, is é, sin é, táid go léir lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus níl radharc acu thar chlaí na Páile, agus beidh an ceann seo ag tabhairt batráil cheart don iarthuaisceart.

Is gnáth-doineann é nuair a tharlaíonn an chuid is measa de san iarthar, ach is "hairicín ón Mhuir Chairib" é má tá gaoth lag éigin san oirthear.

Dé Céadaoin, Samhain 10, 2010

M2010.11.05

"Cad é an scéal?" atá ar na bratacha siúd atá timpeall na cathrach ag fógairt Dubhlinne mar chathair litríochta.
Nuair a fheicim é smaoiním á rá le blas láidir de lucht oibre uasal na cathrach; "Cad é an scéal bud?"
Mar chuid den aitheantas mar chathair litríochta chonaic mé, ar na mallaibh, i leabharlann an Phiarsaigh, bord iomlán leagtha amach romham le leabhair Ghaeilge úr-nua. Bhí boladh úr as na leathanaigh fiú.
Amhail scónaí mo sheanamháthar go díreach as an oigheann, shamhlaigh mé na leathanaigh a bheith te fós i ndiaidh obair an chlódóra.
Gan smál, nó sciorradh pinn an mhic léinn Ghaeilge, nó barr leathnaigh le filleadh cluasach a bhuí leis an duine sin gan leabharmharc, nó rian méara an oibrí ghuail le feiceáil ann fiú. Foirfe dar fia!
B'fhéidir go raibh 10 gcóip ann, nó níos mó.
Searbhlach de Hoilm ag croitheadh láimhe le Searbhlach de Hoilm na Gaelainne .i. an tAthair Pádraig Ó Duinnín, a bhí ar gach ceann acu.
Sárleabhar "Bhiddí", "An tAthair Pádraig Ó Duinnín - Bleachtaire" a bhí i ngach ceann acu.

Bhí an leabhar léite agam cheana ar ndóigh, ach níor léigh mé leabhar ón leabharlann a bhí chomh ghlan sin ariamh, mar sin bhí sé orm é a fháil.
Tá sé fós ina shárlitríocht dála an scéil.
Cúpla sheachtain ina dhiaidh sin thugas cuairt go dtí leabharlann phoiblí na Rinne. Cad sa diabhal eile a bhí romham ach bord eile leagtha amach le Searbhlach agus an Duinníneach ag croitheadh láimhe arís. Gach ceann úr gan smál neamh-léite, leis!

Dar fia, ach nach bhfuil airgead flúirseach ag lucht litríochta na Gaeilge a bheith ag foilsiú an méid sin cóip de leabhar atá ar fáil cheana, sna leabharlanna céanna?
An bhféadfadh an t-airgead sin a úsáid ar bhealaí níos táirgiúla chun litríocht fíor-nua a spreagadh?

Dé Máirt, Samhain 09, 2010

M2010.11.04

Bhí giolla Mhick O'Leary ag iarraidh a bheith greannmhar ar an raidió tráthnóna, ag cosaint fógra nua Rianaer a dhéanann scig ar Neil Prendeville, agus eisean ag tarraingt ar a easpag os comhair lucht an chábáin le linn turas ó Londain ar eitilt Aerloingeas.

Ní mó ná sásta a bhí urlabhraí ó Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath leis an gcacamas. Ní mar gheall ar an ábhar is dóigh, ach go bhfuil stáisiún raidió ag tabhairt an méid sin bolscaireachta do sheafóid dá leithéid ag an am céanna is atá méadú mór ar líon na ndaoine á n-éigniú i mBaile Átha Cliath amháin. "Tá cúrsaí is ceisteanna níos tábhachtaí agus tromchúisí le plé", agus an ceart aici.
De réir na staitisticí a luaigh sí bhí méadú ar ionsaithe gnéasacha timpeall na cathrach le dhá bhliain anuas. Agus dúirt sí go bhfuil níos mó foréigin le feiceáil sna hionsaithe seo ná mar a bhíodh! Dá bhféadfadh gníomh níos foréigní a dhéanamh!

Scanrúil ar fad.
Agus chuir sí staitistic eile i gcuimhne domh a chuala mé ar na mallaibh freisin.
Is é sin go bhfuil, anois, de réir an taighde is nuaí, foréigean le feiceáil i 90% den phornagrafaíocht atá ar fáil ar an idirlíon!

90%!
Caithfear go bhfuil gaol idir chúlú eacnamaíochta, mhéadú ar úsáid porn ar an idirlíon, normalú pornagrafaíochta i measc daoine óga agus an fhíric go bhfuil foréigean á úsáid mar ghnáthchleachtas i ngeas ag lucht porn....

Dé Luain, Samhain 08, 2010

M2010.11.03

Níor mhian liom a bheith i m'iompróir drochnuachta.
Ach seo chugat é ar aon chaoi, caith siar é!, mura bhfuil sé léite agat cheana.

I ndáiríre níl aon rud ann nach dtuigeann muid cheana, fiú is go ndéantar neamhaird de go minic.
(An bhfuil a fhios agat, is é "neamhaird" an focal is luaithe a thaganns chun cuimhne domh nuair a smaoiním faoin ngéarchéim seo).

Seachas an gnáth tairngreacht dhuairc, an-chruinn, an údair sheas an líne seo a leanas amach domh mar ghné spéisúil:
As ordinary people start to realise that this thing is not only happening, it is happening to them, we can see anxiety giving way to the first upwellings of an inchoate rage and despair that will transform Irish politics along the lines of the Tea Party in America.
D'fhéadfaí, gan mórán dua na samhlaíochta, an tÉireannach a shamhlú ina bhall de ghluaiseacht den eite dheis, ag cur lochta a ainnise ar eachtrannaigh, an rialtas, ar an earnáil phoiblí agus an cháin a íocann sé srl. Seachas ar an gcóras eacnamaíochta, idé-eolaíochta agus coimhlint aicme ina maireann sé.

Tá ceist Luxemburg a reatha is a bhí sí ariamh; sóisialachas nó barbarthacht?

Dé Domhnaigh, Samhain 07, 2010

M2010.11.02

(An doineann mar a bheas sí ag a 9 a chlog anocht)

Ón méid feicthe, cloiste agus léite agam ó na meáin le cúpla lá anuas bheinn ag ceapadh go mbeidh radhairc as an scannán "Arú Amárach" le feiceáil againn timpeall na tíre anocht, agus maidin amárach...

Inné agus arú inné bhí rabhaidh ar na nuachtáin go léir gurb é seo "an doineann is measa a bhuail an tír ariamh" agus go raibh "a weekend of flooding is blowing our way across the Atlantic from Haiti" mar a mhaígh eagarfhocal an IT! Bhí an Indo ag maíomh an méid céanna faoi hairicín Tomás freisin. Hairicín atá ar an taobh eile den Atlantach, laistiar de Bhermuda, mar a scríobhaim dála an scéil!
Le cead don IT cheartaigh siad a dtuairiscí níos luaithe inné ar chomhairle Mhet Éireann.

Sílim gur taispeántas maith na tuairiscí seo sna meáin ar laigí na meáin céanna agus a gcumas an tuairisc is simplí a dhéanamh ar an eolas is bunúsaí.
Is é sin tá gnáth lagbhrú geimhridh ag bogadh isteach, níl aon rud ar leith faoi ó thaobh gaoth nó cumas báistí, ach, tá lán mara ag tarlú ag an am céanna, agus mar sin, tá baol taoide thuile in áiteanna amhail Cathair Chorcaí agus na Gaillimhe etc.

Seachas sin fuair muid áiféis agus míeolas.

Dé Céadaoin, Samhain 03, 2010

M2010.11.01

Comhghairdeas le Pearse Ó Dochartaigh as an bhua san ArdChúirt inniu.
Ní fhéadfaidh Fianna Fáil/na Glasaigh ceart daonlathais, agus cearta bunreachtúla, mhuintir Dhún na nGall Thiar Theas a shéanadh a thuilleadh. (Beidh le feiceáil cad a tharlóidh sna trí dáilcheantar eile ina bhfuil daonlathas á shéanadh).
Anois beidh sé ar an rialtas aontú leis an rún atá le cur os comhair na Dála ag Sinn Féin amárach; go reáchtálfar an fothoghchán i dTír Chonaill roimh dheireadh na míosa seo.
Níl aon dhul as do Fhianna Glas anois.

Beidh na meáin lán le hanailís ar an bhua seo, ar an agóid ag mic léinn na tíre in aghaidh ciorruithe ar oideachas á mbeartú ag giollaí na mbanc Gearmánacha, agus, gan amhras, an foréigean gan gá a d'úsáid na Gardaí ar na mic léinn lasmuigh den Roinn Airgeadais inné!

Beag an baol faoin gceann deireanach sin!

Lasmuigh den na rudaí sin is fiú súil a chaitheamh ar óráid mhac Uí Dhochartaigh faoi cad ba chóir dúinn a dhéanamh leis na hEastáit Sí/tithe folmha. Agus an chaoi a bhfuil Fianna Fail ag teacht i bhfóirithint ar na forbróirí/bainc (NAMA) lena mbeart léasa sóisialta, seachas iad a cheannach anois, ag praghas an-an-an-íseal go deo, ar son tithíochta sóisialta.

Is éard atá ann ná an 6 nóiméad is fearr a d'fhéadfaí a chaitheamh os comhair ríomhaire. Óir ní thiocfar ar a leithéid agus tú os comhair teilifíse, nuachtáin nó raidió.


Aguisín: Bhíos ag breathnú ar Nuacht TG4 anocht, agus n'fheadar an raibh Eimear Ní Chonaola ag magadh, ar bhealach, ach chuir sí an cheist ar sheanadóir Ó Dochartaigh an gcreideann sé go raibh sé "beagáinín mífhreagrach ag tabhairt faoi chás cúirte mar seo agus an tír faoi bhrú ollmhór, súile an domhain agus na hEorpa orainn agus coimisinéir na hEorpa Olli Rehn le cuairt a thabhairt orainn" i gceann seachtaine.

Bhí sé ait má bhí sí ag magadh! Agus bheadh sé níos aistí fós má bhí sí ag iarraidh a bheith dáiríre!

Déardaoin, Deireadh Fómhair 28, 2010

M2010.10.21

"Tá infheisteoirí bannaí ag cailliúint misnigh i bplean Ireland Inc a easnamh a ísliú toisc go mbagraíonn ciorruithe ar fhás eacnamaíochta, ag laghdú ioncam an rialtais."
Sin agat é, i ndubh agus bán, ó bhéal an chapaill ghránna fhéin.

An éistfear? Caithfear éisteacht!

Dé Máirt, Deireadh Fómhair 26, 2010

M2010.10.20

Ag leanúint blagmhír Aonghusa chuaigh mé féin ag spaisteoireacht trí shuíomh Dennis. Tháinig mé ar an gcomhairle chríonna seo a leanas as an dán "Cert cech ríg co réil":

Ná lorg do chíos
ar dhuine gan acmhainn
is fearr uaidh a leath
ná a meath mar aon.


(curtha in eagar de réir na moltaí thíos)

Smaoinigh mé ar an toirt ar an dream amadán atá i gceannas i dTeach Laighean. Agus an chomhairle chríonna á tabhairt dóibh go laethúil go mbeadh sé tubaisteach ar fad do gheilleagar na tíre seo dá leanfaidís ag aghaidh ag géarú €5 nó €6 billiún, nó níos mó fiú!, as an gheilleagar baile gach bhliain, agus ag fáscadh níos mó as na daoine is daibhre agus is leochailí i sochaí.

An beartas contúirteach déine seo go léir á dhéanamh acu chun na "margaí" a cheansú ar chomhairle mhíchríonna lucht na mbanc. Sin lucht na mbanc céanna a mholann in aghaidh athstruchtúrú féich na tíre agus caillteanais do shealbhóirí bannaí!
Mar a mhínítear sa bhlagmhír seo "is cogadh é idir na bainc agus na daoine" (mholfainn go láidir an bhlagmhír sin agus an sliocht atá ann den agallamh seo ach go háirithe), nó i bhfocail eile is éard atá ann, go simplí, ná an seanchogadh aicme sin atá mar bhunchloch le haghaidh an chórais chaipitleachais.

Dé hAoine, Deireadh Fómhair 22, 2010

M2010.10.19

Bhí an Móránach cineálta a dhóthain a chuid rámhaille pinn a roinnt linn an tseachtain seo arís. Cosúil le beagnach gach uile sheachtain eile in ailt dá chuid caillim an pointe atá sé ag iarraidh a chur trasna.

Ach sheas rud éigin amach an tseachtain seo gur chóir, sílim, blagmhír a thabhairt dó.
Is é sin:
"Tá muid bancbhriste, tá muid bancbhriste…”
Is oth liom a rá go bhfuil an scéal chomh lom leis sin. Níl aon airgead sa tír, níl aon airgead ag an rialtas agus mura nglacann muid le pé rud a chuireann Brian Lenihan os ár gcomhair..."
Tá an ceart aige nach bhfuil an t-airgead ag an rialtas, ach má thuigtear é sin ní foláir an cheist a chur; cén fáth san?
Tá an tír seo, dar leis an Phríomhoifig staidrimh, an dara tír is saibhre san Aontas Eorpach, fós. (Déan machnamh ar an mhaíomh sin!)
Tá ár n-olltáirgeacht intíre OTI (an figiúr sin is breá lena leithéid úsáid a bhaint as go han-mhinic) níos mó ná 30% níos airde in aghaidh an chinn thar an meán leibhéal san Eoraip.

Mar a sheasann sé tá costas de €50 billiún againn chun cúrsaí sa tír a reáchtáil .i. ospidéil, briogáidí dóiteáin, an Garda Síochána, scoileanna etc. Tá ár gcaiteachas ar na rudaí seo 10% níos lú ná an meán san Eoraip. Monuar, níl ach teacht isteach ó cháin de €30 billiún againn. Ergo easnamh ollmhór sa bhuiséad, cáinaisnéisí crua agus cacamas amhail an t-alt seo ó lucht gaimbín.
Ní luíonn locht ár "bhféimheachta" le caiteachas ró-ard ach le cáin ró-íseal.

Cuireann an tír seo í féin i láthair mar thír le cáin íseal, agus feidhmíonn sé mar sin. Tá ár dteacht isteach cánach ar cheann de na leibhéil is ísle ar domhan, ná bac le hEoraip!.
Agus faigheann an státchiste beagnach 50% dá teacht isteach ó chánachas indíreach .i. na rudaí a cheannaíonn tú srl. Tá sin ar ceann de na leibhéil is airde ar domhan le haghaidh cánachas indíreach.
Fiú leis an gcáin chorparáide íseal (12.5%) atá againn tá comhlachtaí in ann an méid beag sin a sheachaint, go dleathach, ag baint úsáide as an "Double Irish".

Níl cothromaíocht sa chóras.

Tá níos mó ná 110 buntáiste cánacha ar fáil, go sonrach, do lucht an tsaibhris in Éirinn. Tuairimíonn Dr Michael Collins -eacnamaí le coláiste na Tríonóide agus ball den Choimisiún um Chánachas- go gcailleann an tír seo €11 BILLIÚN in aghaidh na bliana, gach bliain go deo, de bharr na mbuntáistí seo!
Tá 33,000 il-mhilliúnaithe sa tír inniu freisin, a fuair €20 Billiún i mbuntáistí cánacha ó phobal na hÉireann ó 2005 i leith.

anailís iontach déanta ar thuarascáil Bhank of Ireland ‘Wealth of the Nation’ thall ar ILR, a thaispeánann go bhfuil €121 billiún de shaibhreas acu fós i 2010.
Agus mar a deirtear san alt; dá gcuirfeadh an rialtas cáin rachmais de 1% orthu (mar atá i mórán gach tír san Eoraip) bheadh teacht isteach de €1.2 billiún ar fáil dúinn ón bheart sin amháin i 2011.

Tá go leor airgid sa tír. Is bréagach agus aineolach a mhalairt a mhaíomh.

Déardaoin, Deireadh Fómhair 21, 2010

M2010.10.18

Ag leanúint blagmhír John.

Mar sin seo a leanas mo thuras saol trí na seoltaí inar chónaigh mé:
(D'fhág mé tithe inar chónaigh mé le linn na samhraí as an áireamh .i. tithe cónaithe i gcéin agus in áiteanna eile timpeall na tíre, nó pubaill!, inar chaith mé 3 nó 4 mí iontu.)

Mo chéad bhaile! Bhuel níl an carbhán beag ann a thuilleadh, ach sin an áit a mbíodh sé. An cíos is saoire ar fad déarfainn!

Nuair a tháinig mo dheartháireacha bhí sé in am dúinn bogadh isteach chuig teach le níos mó spáis! N'fheadar an raibh an teach go léir ar cíos againn, sílim go rabhamar á roinnt le teaghlach eile, ach is cuimhin liom ag rith thart agus ag súgradh amhail is gur linne amháin é.

Mar sin bhogamar amach as an áit sin go dtí an áit seo. Ní rabhamar á roinnt le teaghlach eile.

Thógamar ár dteach féin cúpla bliain ina dhiaidh sin, agus bhí deireadh leis na tiarnaí talún (an aicme súmairí áirithe sin) i saol mo thuismitheoirí. Monuar níl íomhá de ar fáil ar GoolgeMaps, mar sin tá mo bhaile ceart as an áireamh anseo freisin. Is dócha nach raibh an misneach ag tiománaithe an Google-charr an bóithrín pollta chuige a thriail!

Le feiceáil thuas tá mo chéad teach i gcoláiste, i gCorcaigh. £25 in aghaidh na seachtaine le haghaidh seomra. Chónaigh mé ann le gealt as an Spáinn, gealt as Beanntraí agus gealt eile as Contae na Gaillimhe. Is cairde liom fós iad.
Bhí aerfort Chorcaí lasmuigh den teach, mar sin bheadh an áit ag crith amhail is go raibh crith talún ag tarlú gach uair a bheadh eitleán ag tuirlingt.

Bhog mé go dtí an áit seo le bheith níos cóngaraí don choláiste. Chónaigh mé sa seomra atá san áiléar (sin an fhuinneog ag an bharr). Bhí radharc iontach uaibh de ghleann Chathair Chorcaí .i. Cnoc na hAoine, Cnoc an Chuilinn etc.
Bhí sé go deas, leis, a bheith istigh ann oíche stoirmeach agus an bháisteach ag clagarnach ar an díon.

Bliain nó dó de sclábhaíocht gan mórán pá i gcathair Chorcaí bhogas go Baile Átha Cliath ag lorg oibre, amhail spailpín! Agus bhogas isteach chuig an mbloc árasán seo ina gcónaíonn sclábhaithe pá eile.

Bhogas amach as an áit sin go dtí áit nua beagnach bliain ó shin. Níl radharc de ar fáil ar léarscáil Google! Mar sin fágfaidh mé íomhá den teach seo a fheicim chuile mhaidin. Tigh Shéamuis Uí Chonghaile. Córas na dtiarnaí talún i mbailte.

Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 20, 2010

M2010.10.17

Íomhá ó Wiki d'ollstailc 1926 sa Bhreatain a mhair 10 lá.

An bhfuil seans níos fearr d'ollstailc sa Bhreatain ar an nuacht ar maidin go mbeidh ciorruithe de €94 billiún agus caillteanas de thuairim is leathmhilliún post acu?

Is annamh a bhíonn ollstailc acu thall, cúpla ollstailc lae thar na blianta.
Agus cosúil linne féin is ceannairí den eite dheis ceannairí a gceardchumainn, a bhíonn drogall orthu bheith ag cur as do lucht caipitil agus na margaí le héilimh na n-oibrithe! Ná bac leis an gcóras éagórach féin a chur ar ceal.
Chomh maith leis sin níl an tuiscint bhunúsach ann i measc an lucht oibre inniu faoin ghá le hollstailc, agus nílid réidh don choimhlint dhian atá ag teastáil sa choimhlint seo an stát leasa a chur de dhroim an tsaoil.

Ach caithfidh go bhfuil ceannaireacht na bhFrancach le mí anuas ina hábhar misnigh do lucht oibre na hEorpa go léir?

Tá anailís iontach ar an teoiric agus stair a bhaineann le hollstailc ar fáil san alt seo ón pháirtí Sóisialach i Sasana agus Breatain Beag. Is fiú é a léamh.

M2010.10.16

Cén fáth go bhfuil Fianna Fáil/na Glasaigh ag tarraingt na gcos le 13 bliana anuas maidir le reifreann ar chearta leanaí?

Anailís ar ILR.

Dé Máirt, Deireadh Fómhair 19, 2010

M2010.10.15

Spreagtha ag an alt seo, má tá an goile agat dó.

M2010.10.14

"Tá sé thar am an t-éadóchas agus an frustrachas a athrú chuig gníomh dearfach le haghaidh fíor-athrú" a mhaígh an fógra ar an raidió curtha amach ag an ghrúpa nua atá sé mar sprioc acu "sochaí shibhialta" in Éirinn a mhúscailt as a shuan.

Bheadh sé éasca, ró-éasca, a bheith ciniciúil faoina leithéid de bheart agus cad a d'fhéadfadh teacht as an gcruinniú ar an 30ú lá den mhí seo san RDS. Ach fós tá tábhacht nach beag in aon dream atá ag iarraidh ionannas, inmharthanacht agus athrú polaitíocht a bhrú chun cinn "ón bhun aníos". D'fhéadfaí argóint a dhéanamh faoin bhun sin agus an cuma atá air nach bhfuil sé i gceist acu ach athruithe beaga suaracha ar an chóras a fhágann an neamhionannas, tíorántacht lucht caipitil agus an t-easnamh daonlathach mar atá.
Chomh maith leis sin faighim boladh bréan an-láidir de shaghas "Your Country Your Call" ón tsuíomh idirlín.
Ach murab ionann agus amaideacht YCYC tá roinnt moltaí agus plé spéisiúil le fáil ar shuíomh "Claiming Our Future". Tá moladh amháin dár teideal: "Stop trying to rehabiliate exploitative capitalism and publicaly promote another social model" ar bharr an liosta faoi láthair!
Agus ón phlé faoin mholadh sin bheadh iontas orm dá mbeadh eagraithe an chruinniú ag súil lena leithéid de chaint réabhlóideach.

Tá plé ann, leis, faoi daonlathas díreach agus an gá airteagail 47 agus 48 de chéad bhunreacht na hÉireann, Bunreacht an tSaorstáit, a chur isteach arís. Ní rud beag é dá mbeadh an t-athrú sin mar sprioc ag grúpa neamhspleách gníomhach a fheidhmíonn gan gaol le páirtí polaitiúil ar bith.
Ar ndóigh fiú más rud fiúntach é féin daonlathas díreach, go háirithe i gcóras daonlathais chomh lag is atá daonlathas s'againn, cad is fiú é mura n-athraíonn an córas eacnamaíochta ina luíonn an chumhacht eacnamaíochta le mionlach saibhir .i. lucht caipitil?

Céim a bheadh ann is dócha, sa chaoi chéanna ba chéim chun tosaigh é dá mbeadh "sochaí shibhialta" níos gníomhaí in Éirinn. Dá mbeadh an tÉireannach ag glacadh páirte níos lárnaí, níos gníomhaí agus níos radacaí i gcúrsaí na tíre .i. i ndaonlathas na tíre. Seachas a bheith ina shuí ar an chlaí, ag breathnú agus ag fanacht go dtí an lá a ghlaonn an rialtas olltoghchán, nuair a líontar a chluasa le bréaga chun a vóta a mhealladh.

Maidir leis an bpointe seo bhí plé ar chlár Vincent Browne faoi, oíche éigin an tseachtain seo caite, agus cuireadh an cheist ar eagraí an chruinniú; conas a chuirfear na moltaí a thiocfaidh as an gcruinniú i bhfeidhm?
De réir a freagra bheadh gá sin a phlé ag an gcruinniú le feiceáil cad a deireann na rannpháirtithe eile ar an lá. Ach ó fhreagra eile ón Athair Peter McVerry, a bhí ann leis (sílim go bhfuil sé páirteach san eagras nua), bheadh "gá le heasumhlaíocht shibhialta éigin" a mhaígh sé!
Maith an fear a Pheter, tá an ceart agat.
Rinne sé tagairt d'Íosa Chríost!, a sheas suas in aghaidh na n-údarás agus a bhris an dlí le linn a ama mar thacaíocht dá phointe go raibh gá le heasumhlaíocht shibhialta.

Mar sin cad is fiú teacht le chéile san RDS, moltaí a phlé, roinnt acu radacach roinnt acu leamh, mura bhfuil tú toilteanach teacht amach ar na sráideanna agus fan amach go dtí go bhfaightear cad atá uait nó go ndéantar iarracht sollúnta an tÉireannach a radacú ionas go spreagfadh níos mó gníomhartha?

"La question posée est maintenant de bloquer l'économie pour bloquer la réforme" a mhaígh sóisialach sa Fhrainc (urlabhraí Pháirtí Nua Frithchaipitleach .i. Nouveau Parti Anticapitaliste) inné maidir leis an athrú i dtaobh pinsin á bhrú tríd a n-oireachtais i láthair na huaire.
Ní shílim go mairfeadh Fianna Fáil/na Glasraí seachtain fhliuch dá mbeadh a leithéid de bloquer l'économie curtha i bhfeidhm againne.
Fiú mura féidir leo an bille a stopadh thall, nó brú a chur ar ghiollaí gnó na Fraince suí síos in idirbheartaíocht leo, ar a laghad sheas siad suas in aghaidh na héagóra.
Agus tá gníomh nó ollstailc leanúnach mar seo an-chosúil le grá sa chaoi a bhfuil sé níos fearr troid a chur agus cailliúint ná gan troid ar bith a dhéanamh.
Chomh maith leis sin bíonn, uaireanta, cumhacht ag an gcailliúint, ina raibh troid fhiúntach, meon an lucht oibre a radacú níos mó ná a d'fhéadfadh bua éasca.

Dé Domhnaigh, Deireadh Fómhair 17, 2010

M2010.10.13


Chonaic mé súile an ulchabháin freisin.


Leagan a dó:Má tá spéis ag éinne, in Gimp, is féidir an dath go léir san íomhá M a bhaint de le "Colours --> Threshold".
Ansin bain úsáid as an "Fuzzy Select Tool" chun an M a roghnú agus ansin na bearnaí idir chríocha an M a scriosadh, ionas go mbeadh sé trédhearcach.
Iompórtáil chuig íomhá an ulchabháin é, scálaigh, casadh agus bogadh de réir mar is gá agus sin agat é.

M2010.10.12

Seans maith nach raibh an nuacht seo feicthe agat, is beag spéise atá ag na meáin chumarsáide sa scéal! Is dóigh go gcaithfí an fhoinse a dheimhniú ar dtús sula bhféadfá do ainm a chur leis mar scéal cinnte.
Nó b'fhéidir go bhfuil fáth eile ann nár tháinig an t-eolas seo chun solais cheana!

Is éard atá ann ná liosta de na sealbhóirí bannaí eachtrannacha in Anglo, buíochas le blagadóir as Port Láirge.

Infheisteoirí ón Ghearmáin a bhformhór. Agus cuireann mo dhuine a sceith an t-eolas an cheist; cén fáth go bhfuil an rialtas Éireannach ag cosaint infheisteoirí Gearmánacha is eile le hairgead diansaothraithe na nÉireannach?

Ach lasmuigh dár máistrí nua ón Ghearmáin sílim go bhfuil sé an-spéisiúil Goldman Sachs a fheiceáil ar an liosta!
Cé atá ag tabhairt comhairle airgeadais don rialtas seo i dtaobh na mbanc (Anglo), NAMA, ciorruithe ar sheirbhísí etc? Cé eile ach Goldman Sachs!

Tá an rialtas seo imithe i bhfad thar scigaithris.

Déardaoin, Deireadh Fómhair 14, 2010

M2010.10.11

Fiafraíodh de cheann de na mianadóirí a tháinig slán sa tSíle inné: "Cén fáth go bhfuil tú ag gol? An ea go gcronaíonn tú do theaghlach?", "Ní hea!" a d'fhreagair sé, "Dúirt mo cheannasaí liom gur dhein mé dearmad sínigh isteach!"

Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 13, 2010

M2010.10.10

Comparáid bheag.

D'fhógair Rialtas na Fraince ardú in aois pinsin ó 60 go 62, mar an aois scoir is óige. Bheadh ar oibrithe, a d'fhógair sé, leanúint ag obair go dtí 67 (suas Ó 65) sula bhféadfaidís an pinsean stáit iomlán a fháil. Bheadh méadú ar ranníocaíochtaí a bpinsin chomh maith.

Cad a dhein lucht oibre na Fraince ar an nuacht go raibh lucht gaimbín ag déanamh cinntí a chinnteodh dúshaothrú níos mó orthu tríd a saol ar fad?

Chuaigh siad ar ollstailc ar ndóigh. Tháinig siad amach ar na sráideanna, 3 milliún acu, timpeall na tíre inné.
Tá an ollstailc áirithe seo ag dul isteach ar a tríú lá, agus, le cúnamh Dé, tá an cuma air go n-athródh sé ina ollstailc leanúnach.
Tá stailceanna eile ag dul ar aghaidh ó lár na míosa seo caite freisin ina bhfuil na hoibrithe ag éileamh pá bunúsach agus coinníollacha bunúsacha eile.
Bhí bua mór ag lucht oibre na Fraince i 1995 nuair a chuir ollstailc leanúnach deireadh leis an ionsaí a bhí an príomhaire á dhéanamh ar a bpinsin ag an am.
Le huimhreacha mar seo ar na sráideanna, agus tacaíocht thart ar 70% i measc cosmhuintir na Fraince do na stailceanna bheinn dóchasach go bhféadfadh lucht oibre na Fraince bua a fháil. Agus n'fheadar, b'fhéidir go spreagfadh a mbua lucht oibre na hÉireann?!

D'fhógair Rialtas na hÉireann (Creat Náisiúnta Pinsean)go n-ardófar an aois scoir i leith Pinsean Stáit go 66 roimh 2014, agus 67 i 2021, agus 68 i ndiaidh sin!

Cad a dhein lucht oibre na hÉireann ar an nuacht go raibh lucht gaimbín ag déanamh cinntí "crua" a chinnteodh dúshaothrú níos mó orthu tríd a saol ar fad?

Faic, dhein siad faic.

Níor chóir go mbeadh iontas ar aon Éireannach go ndéanann an rialtas beag is fiú leanúnach dá mhianta.

Dé Máirt, Deireadh Fómhair 12, 2010

M2010.10.09

Tá seanduine a chónaíonn sa Rinn i mBaile Átha Cliath a fheicim go han-mhinic. Rómhinic!
Bíonn sé ag siúl lena bhean chéile go dtí, nó ó, Aifrinn mar shampla. Nó ag dul síos go dtí an siopa áitiúil le haghaidh bosca tae etc.
Níl aon rud ar leith faoi.
Seachas go mbíonn sé ag caitheamh eascainí ciníocha i dtreo aon eachtrannach mí-ámharach a tharlaíonns a bheith i scread asail don sheanbhiogóid amaideach ag an am.
Bogann a sheanbhean chéile bhocht ar aghaidh go ciúin socair é gan focal a rá, amhail is go raibh sé ar tí éirí foréigneach, fiú gan cumas foréigin a bheith ann.
"Na ******* **** siúd thall anseo agus gan post ag na daoine áitiúla" a bheadh sé ag rá, i measc rudaí eile. Níl liosta beacht déanta agam.

Is cuimhin liom an chéad uair a chuala mé é.
Bhíos béaloscailte le hiontas agus náire go bhféadfadh a leithéid d'eascainí teacht as daideo. Bhí náire orm go raibh cailín Áiseach in aice liom ag trasna an bhóthair ag an am céanna freisin. Níor thug sí aon aird de. Easpa Béarla, nó taithí na mblianta de chiníochas is cúis leis an neamhaird iomlán, nó an dá rud is dóigh.
Níor dhúirt mé faic leis an seanfhear i leith a iompair riamh. Theip agus teipeann orm focail a aimsiú a dhéanfadh aon mhaitheas.

Smaoinigh mé faoin seanfocair ar maidin ag léamh an ailt sin atá ar Nuacht24 agus san Indo. "Ardú ar líon na n-oibrithe eachtrannacha"
.i. Tá na mion-bhuirgéisigh ag iompórtáil na mílte oibrí sclábhaí ó taobh amuigh den Aontas Eorpach chun sclábhaíocht ar a son. Tá an méid seo at titim amach le linn cúlú spealadh ollmhór ina bhfuil gá ag 450,000 oibrithe sa tír (tá suas le 60,000 + easpórtáilte cheana) le post a thugann pá.
Mura raibh a dhóthain leithscéil aige roimhe a bheith ag eascainí bheadh sé aige anois.

Agus leis an fhírinne a dhéanamh ní uaibh amháin a chuala mé an t-aon chaint frith-eachtrannach le cúpla mí anuas. Feictear domsa nach bhfuil ann ach go bhfuil sé toilteanach, nó ceanndána go leor, scairt amach os ard cad atá sé, agus an-chuid daoine eile, ag smaoineamh.
Anois ní mór dom a rá go dtuigim buairt agus fearg na ndaoine seo, cairde liom, a bhíonn ag tabhairt amach maidir le cad atá ag titim amach ó thaobh dífhostaíochta de.
Má fheictear duine ón iasacht ag fáil poist luíonn sé le ciall éigin, agus le nádúr an duine, locht a chur ar an oibrí a bhfuil in iomaíocht leis chun an post sin a fháil.

Monuar sin fearg an-thábhachtach imithe amú.
Ní luíonn locht an easpa post, agus na sclábhaíochta, agus na buartha eacnamaíochta, agus na hiarrtha déirce, agus an náire shóisialta le sclábhaithe pá eile, bídís sclábhaithe pá ón iasacht nó ón bhaile béal dorais.
Luíonn an locht ar fad leis an gcóras a thugann cumhacht d'aicme amháin a sclábhaithe pá (aicme oibre) a roghnú, nó "a iompórtáil", bunaithe ar a gcumas an sclábhaí sin a dhúshaothrú le haghaidh brabúis príobháideach níos fearr, bíodh sin trí phá níos ísle, uaireanta oibre níos faide nó cosc ar cheardchumainn (coinníollacha oibre) etc.

Dá gcloisfinn Seanduine na Rinne (Tá dán díreach ann déarfainn!!) ag eascainí faoi chóras agus thíorántacht lucht caipitil a ligeann dóibh bheith ag iompórtáil sclábhaithe isteach sa tír chun iad a dhúshaothrú níos déine, cosúil lena mbráithre Éireannacha, bheannóinn dó agus chroithfinn lámh leis.
Faraor ní tharlóidh sé sin. Tá sé, agus an-chuid eile sa tír, dall ar an bhfíor-fhadhb .i. an córas caiptileach. Mar sin tá a bhfearg dírithe i dtreo oibrithe eile.

Mar fhocal scoir:
Sílim go raibh sé spéisúil nach raibh neart ag an nuachtán buirgéiseach, an Indo, ach a rá an méid seo a leanas san alt: "In recent years, Irish workers have been rejecting the lowest-paid jobs, although this may change as the labour market continues to worsen."
Le cur in iúl mar leithscéal éigin, ar bhealach, nach raibh na mion-bhuirgéisigh a iompórtáil isteach na hoibrithe in ann teacht ar Éireannaigh a bheadh toilteanach an obair a dhéanamh.
Agus seo tír ina mbíonn na mílte mílte oibrí sár-oilte, oilte is neamhoilte ag cur isteach le haghaidh post i sceallóglanna i dTír Chonaill, nó le haghaidh seachtain amháin oibre ag bailiú gloiní le linn rásaí na Gaillimhe mar dhá shampla amháin!